Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Ilmastoelvytys etenee, mutta rahoitusta lähiluonnolle on lisättävä

Luonnonsuojeluliitto on tyytyväinen Vesa Vihriälän työryhmän esittämiin ilmastoinvestointeihin sekä ympäristöministeriön työryhmän esityksen periaatteisiin kestävästä elvytyksestä. Ilmastotoimet ovat esityksissä vahvasti mukana, mutta liiton mielestä luonnonsuojeluinvestointeja tarvitaan lisää.

Kuva: Okko Pyykkö / CC BY 2.0

Vesa Vihriälän työryhmä ja ympäristöministeriön asettama Kestävä elvytys -työryhmä ovat tehneet ensimmäiset ehdotuksensa vihreästä elvytyksestä, koronatukien ympäristökriteereistä sekä mahdollisista rahoituskohteista. Luonnonsuojeluliitto on tyytyväinen siihen, että ilmasto, luonnon monimuotoisuus ja ympäristön tila näkyvät rahoituskriteereissä.

Vihriälän työryhmän raportissa ehdotetaan kohteita, joiden kautta voidaan tehdä ilmastoelvytystä. Lisäksi raportissa kehotetaan Suomea luopumaan ilmastolle haitallisista verotuista, jotka suosivat liikenteen ohella suurinta päästölähdettämme eli turpeen polttoa. Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Hanna Aho kehottaakin Sanna Marinin hallitusta tarttumaan haitallisten tukien karsimiseen syksyn budjettiriihessä.

“Turpeen veroedusta luopuminen on ilmaston, luonnon, vesistöjen ja talouden näkökulmasta järkevää. Työryhmien ehdotuksissa tervetullutta ovat erityisesti satsaukset öljylämmityksestä luopumiseen, sähköisen liikenteen latausinfrastruktuuriin ja rakennusten energiatehokkuuteen. Lisäksi kunnissa tehtäviin ilmastotoimiin sekä jalankulun ja pyöräilyn tukiin tulee varata riittävästi rahaa.”

Liitto on kuitenkin huolissaan eräistä ympäristöministeriön työryhmän ehdottamista rahoituskohteista. Uuden ilmastorahaston rahoitusehdot eivät ole vielä selvät, ja ympäristölle ongelmallisten biojalostamoiden rahoitusta on ehdotettu yhdeksi sen merkittäväksi rahoituskohteeksi. Tämä saattaa heikentää Suomen hiilinieluja ja vauhdittaa luontokatoa.

“Uuden ilmastorahaston rahoitusehtojen on oltava tiukat, jotta investointien ilmastohyödyistä on varmuus eivätkä hankkeet aiheuta haittaa ympäristön tilalle, kuten vesistöille ja luonnon monimuotoisuudelle”, Aho vaatii.

Luonnonsuojeluun tarvitaan lisää rahaa elokuun budjettiriihessä. Erityisasiantuntija Tapani Veistola muistuttaa, että lähiluonnon merkitys kansalaisille on kasvanut korona-aikana. Tämä lisää uusien virkistys- ja suojelualueiden tarvetta.

“Talousvaikeuksien uhkaamat kunnat ja seurakunnat omistavat paljon asukkaille merkittäviä lähimetsiä, joita voi turvata lisäämällä Metso-suojelurahoja. Suomessa on myös monia kansallispuistohankkeita, joiden avulla voidaan edistää luonnonsuojelua, virkistystä ja paikallistaloutta.”

 

Lue lisää:

Vihriälän työryhmän raportti

Ympäristöministeriön tiedote

 

Lisätiedot:

Hanna Aho, suojeluasiantuntija, hanna.aho(a)sll.fi, p. 040 628 9495

Tapani Veistola, erityisasiantuntija, tapani.veistola(a)sll.fi, p. 0400 615 530

 

Lisätietoja

Ilmastoasiantuntija Hanna Aho

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lahjoita ilmastolle!

Vaadimme vahvaa ilmastolakia, hiilinielujen kasvattamista sekä haitallisten tukien lopettamista. Lahjoittamalla työmme tueksi olet mukana viemässä viestiä päättäjien suuntaan.

Tee kertalahjoitus ilmastotyölle