Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Verk­ko­ka­las­tus­ra­joi­tuk­set astuvat Saimaalla voimaan 15.4. – Kuutit eivät kuitenkaan ole turvassa

Saimaannorpan kuuttien suojaksi asetetut verkkokalastusrajoitukset astuvat voimaan 15. huhtikuuta, ja ne jatkuvat kesäkuun loppuun asti. Luonnonsuojeluliiton mielestä nykyiset verkkokalastusrajoitukset eivät turvaa saimaannorpan kannan kasvua. Rajoitukset ovat puutteellisia niin alueellisesti, ajallisesti kuin pyydystyyppien osalta.

Saimaannorpan kuutti. Kuva: Ossi Kokki.

Saimaannorppien suojaksi asetettujen kalastusrajoitusten riittämättömyys korostuu tämän talven kaltaisina huonoina pesintävuosina. Lumen ja jään puute vaikeuttivat norppien pesintää merkittävästi, ja moni kuutti syntyi avojäälle. Useat ilman pesän suojaa jääneet kuutit ovat joutuneet tänä talvena petoeläinten saaliiksi.

Huonon lumi- ja jäätilanteen takia myös keväinen pesälaskenta jäi erittäin puutteelliseksi. On todennäköistä, että tältä vuodelta luotettavaa arviota syntyneistä ja pesäkuolleista kuuteista ei saada. Kun viime vuonna suomalaiset iloitsivat yli 400 saimaannorpasta, tämän talven takia kannan kasvuun saattaa tulla selkeä notkahdus.

“Koska leudot talvet yleistyvät ilmastokriisin myötä, on entistä tärkeämpää ottaa käyttöön kaikki suojelukeinot. Tärkein niistä on kalanpyydyskuolemien lopettaminen. Se on mahdollista, jos tahtoa löytyy”, toteaa Luonnonsuojeluliiton saimaannorppakoordinaattori Kaarina Tiainen.

Saimaannorpan kanta pitää saada nykyistä voimakkaampaan kasvuun, ja kannan levittäytyminen eri puolille Saimaata täytyy turvata. Luonnonsuojeluliitto vetoaa Saimaan kalastajiin, jotta he jättäisivät verkot naulaan ja kalastaisivat norppaturvallisilla tavoilla – myös kalastusrajoitusalueiden ulkopuolella.

Nykyiset verkkokalastusrajoitukset riittämättömiä

Tällä hetkellä verkkokalastusrajoitukset ovat voimassa vain saimaannorpan synnytyspaikkojen läheisyydessä. Saimaannorppaa esiintyy avovesiaikaan kuitenkin lähes koko Saimaalla. Tutkimusten mukaan juuri nuoret norppayksilöt pyrkivät asettumaan levinneisyysalueiden reunoille. Reuna-alueilla verkkokalastusrajoitukset ovat liian suppeita tai niitä ei välttämättä ole lainkaan. Näillä alueilla olisi erittäin tärkeää parantaa kalastusrajoituksia, jotta alueiden vähälukuiset norppakannat saataisiin suojeltua.

Nykyiset verkkokalastusrajoitukset eivät myöskään koske muikkuverkkoja. Viimeksi vuonna 2018 saimaannorppia tukehtui muikkuverkkoihin. Verkot ovat vaarallisia saimaannorpalle ympäri vuoden. Rajoitusten päättyminen kesäkuun lopussa on myös johtanut siihen, että kuuttien verkkokuolemat ovat siirtyneet keväästä heinäkuulle.

”Nyt on aika tehdä kaikki voitava niiden kuuttien puolesta, jotka ovat selviytyneet surkeasta talvesta ja aloittavat kohta itsenäistä elämää – monet mahdollisesti tavanomaista heiveröisempinä. Jokainen kuutti on erittäin tärkeää pitää hengissä”, Tiainen sanoo.

 

Lue lisää:

Norppaturvallinen kalastaminen

 

Lisätiedot:

Kaarina Tiainen, saimaannorppa-asiantuntija, p. 050 530 3270, kaarina.tiainen(a)sll.fi

Hanne Kosonen, norppatiedottaja, p. 040 194 1885, hanne.kosonen(a)sll.fi

Lisätietoja

Saimaannorppa-koordinaattori Kaarina Tiainen

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lahjoita saimaannorpalle!

Auta pelastamaan maailman uhanalaisin hylje sukupuutolta. Ohjaamme tukesi paikalliseen ja valtakunnalliseen suojelutyöhömme norpan puolesta.

Tee kertalahjoitus saimaannorpalle