Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto MMM:n hallinnonalalla koronan johdosta tehtäviin vä­liai­kais­me­net­te­lyi­hin

Koronan aikanakin pitäisi lausuntopyynnöt lähettää kaikille sidosryhmille ja pistää ministeriön nettisivulle tai lausuntopalveluun. Tästä MMM teki onneksi tiedotteen lausuntoajan viimeisenä iltapäivänä, ja näiden määräaikojen muuttamista koskeva lakimuutos on ongelmaton.

9.4.2020

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten tiedotteeseenne 9.4.2040 ja sen linkkinä olleeseen lausuntopyyntöön Dnro VN/7835/2020

Lausunto MMM:n hallinnonalalla koronan johdosta tehtäviin väliaikaismenettelyihin

On hyvä, että hallituksen esityksen luonnoksesta tehtiin edes lausuntoajan viimeisenä päivänä tiedote.

Lausuntopyynnöt on kuitenkin tärkeää korona-aikanakin lähettää kaikille sidosryhmille tasapuolisesti ja pistää MMM:n lausuntosivulle tai lausuntopalvelu.fi -sivulle. Näin voitaisiin varmistaa kansalaisten kuuleminen, joka voi myös parantaa säädösvalmistelun tasoa. Sitä vastoin valtioneuvoston hankeikkunasta lausuntopyyntöjä on kenenkään mahdotonta seuloa.

Itse esitykset näemme näissä oloissa kannatettavina. Yleisesti ottaen etäosallistuminen tulisi mahdollistaa kaikenlaisiin kokouksiin normaalioloissakin. Se edistäisi kansalaisten osallistumisoikeutta ja vähentäisi liikenteestä tulevia päästöjä. Tällä olisi myönteisiä ympäristövaikutuksia. Sitä vastoin kiinteistötoimituksissa pelkkien kirjallisten menettelyjen yleistyminen ei olisi kansalaisten osallistumisoikeuden ja oikeusturvan kannalta hyvä asia.

Kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmissa pitäisi vuoden lisäaikaa käyttää hyväksi myös sidosryhmien kuulemiseen esimerkiksi lausunnoilla tai kutsumalla heidät kuultavaksi. Kaikki tahot eivät nimittäin ole kalatalousalueiden hallituksissa.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tapani Veistola, puh. 0400 615 530, tapani.veistola (a) sll.fi


SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

erityisasiantuntija

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa