Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lumene aloittaa yhteistyön Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton Hiilipörssin kanssa ja luopuu samalla turpeen käytöstä tuotteissaan

Lumenen ja Hiilipörssin yhteistyössä on tarkoitus ennallistaa kahden vuoden aikana kymmeniä hehtaareja suota. Ennallistaminen auttaa luonnon monimuotoisuuden säilymistä ilmaston kannalta tärkeissä suoekosysteemeissä. Lumene päätti samalla luopua turpeen käytöstä tuotteissaan, koska yritys haluaa olla mukana tukemassa soidensuojelua.

Hirvisuota ennallistettiin yhdessä Lumenen kanssa edellisen yhteistyön aikaan. Kuva: Pirjo Itkonen/Luonnonsuojeluliitto

Lumene viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlavuottaan. Kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden avulla yritys haluaa olla hiilineutraali vuonna 2025. Yhteistyö Hiilipörssin kanssa tukee Lumenea tämän tavoitteen saavuttamisessa ja mahdollistaa osallistumisen ainutlaatuisen arktisen luonnon suojeluun tulevia sukupolvia varten. Samalla, kun elinvoimainen ja monimuotoinen suoluonto turvataan, autetaan myös vesiluontoa. Puhdas vesi on elintärkeää kaiken elämän kannalta, ja soiden vaikutus vesistöjen tilaan on merkittävä.

Luonnonsuojeluliitto ja Lumene ovat jo aiemminkin tehneet yhteistyötä. Vuosien 2007–2013 aikana yrityksen tuella ennallistettiin pienvesiympäristöjä Pohjanmaan ja Satakunnan alueella sekä suoluontoa useissa kohteissa Pohjois-Pohjanmaan alueella. Ennallistetuille kohteille on vuosien mittaan tehty seurantaretkiä ja nähty työn positiiviset tulokset vesitaloudessa ja kasvillisuuden ja linnuston elpymisessä.

Nyt käynnistyvä yhteistyö Hiilipörssin kanssa on luonteva jatkumo aiemmalle. Lisää yhteistyöstä ja ennallistettavista kohteista kerrotaan kevään aikana.

Pirjo Itkonen

Kirjoittaja on yritysyhteistyöpäällikkö.

Lisätietoja

Yritysyhteistyöpäällikkö Pirjo Itkonen

  • +358 50 407 8266
  • pirjo.itkonen(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa