Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta

Vanhankaupunginkoski Helsingissä. Länsipadolla ei ole vesilupaa, joten sitä ei voi päivittää ilman vesilain muutosta. TVe/SLL

HE 105/2019 vp

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Suomen luonnonsuojeluliitto

Kirjallinen asiantuntijalausunto MmV 13.2.2020


Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta

Lausunnolla olleessa lain luonnoksessa esitettiin lain soveltamisalaan lisättäväksi tulvien lisäksi osaksi myös kuivuus yms. poikkeukselliset vesitilanteet. Luonnonsuojeluliitto totesi lausuntokierroksella niiden sopivan koko laajuudeltaan paremmin vesienhoitosuunnitelmiin, joiden toimiala on laajempi. Nyt hallituksen esityksessä puhutaan ”muista tavanomaisista poikkeavista vesioloista” niin, että ne on sidottu eräisiin tämän lain mukaisiin toimenpiteisiin. Tämä on selvä parannus.

2 § Määritelmät

Määritelmiin pitäisi lisätä mitä tarkoittaa ”muista tavanomaisista poikkeavista vesioloista” (4.3 §). Se on nyt toki HE:n perusteluissa, mutta käyttäjäystävällisempää olisi lisätä asia suoraan lain määritelmiin.

16 § Tulvaryhmän tehtävät

Asianomaisiin järjestöihin” yhteistyökumppaneina tulisi ottaa myös virkistyskalastuksen ja luonnonsuojelun yleistä etua valvovat järjestöt mukaan. Tätä puolustaa myös lakiin liittyvä lisäys ”muista tavanomaisista poikkeavista vesioloista” (4.3 §).

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola (a) sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa