Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Valtakunnallisen lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­tel­man vaikutusten arviointiohjelma

Uusien väylien tekeminen ei aina ole ympäristöllekään kannattavaa. TVe/SLL

Lausuntopalvelun kautta annettu

24.01.2020

Asia: VN/7835/2019

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelma

Jäkiteollisessa tieto- ja palveluyhteiskunnassa tulee siirtyä yhä enemmän tiedon eikä ihmisten tai materiaalien liikkumiseen. Tämä olisi myös ympäristölle parasta.

Vaihtoehtovertailu 0 ja 1 – ohjelma tai ei ohjelmaa – ei ole lainkaan riittävä. On tärkeää tehdä 2-vertailuvaihto esimerkiksi tehostetusta ilmastopäästöjen vähentämisestä. Näin sova auttaisi hahmottamaan erilaisia vaikutuksia ja sen tulokset voisivat vaikuttaa ratkaisuihin. Sitä vastoin on/off-vaihtoehtovertailu johtaa helposti sovaan, joka ei erottele vaihtoehtoja ja ”sparraa” prosessia. Sellainen sova on helposti pelkkä kuollut kirjain, josta ei ole mitään hyötyä kenellekään muulle kuin sitä tehneelle konsultille.

Jos kerran Suomen kansainvälinen saavutettavuus otetaan huomioon, on ympäristövaikutuksissa otettava huomioon myös kauttakulkuliikenteen ympäristövaikutukset sekä tavara- että henkilöliikenteen osalta. Tämä kansainvälinen ulottuvuus on tärkeä osa liikennejärjestelmää. On tärkeä huomata, että Suomen liikennejärjestelmän ratkaisut voivat vaikuttaa myös muihin maihin ja niiden ympäristöön.

Ilmastossa tulee ottaa huomioon ILMO45-työ ja Fossiilittoman liikenteen tiekartta, jota tehdään parhaillaan.

Biodiversiteetissä tulee erityistä huomiota kiinnittää ekologisiin yhteyksin ja luontokokonaisuuksiin, joita uudet väylät voivat katkoa ja pirstoa. Toinen vaikutus voi olla haitallisten vieraslajien leviäminen esimerkiksi uuden kanavien kautta vesistöstä toiseen.

Luonnonvaroissa tulee ottaa huomioon myös metallit, joita esimerkiksi raideliikenteen kehittäminen kuluttaa paljon.

Huomioidaanko vaikutusten arvioinnissa valtakunnallisen liikennejärjestelmän kehittämisen näkökulmat kattavasti?

Liikenteen synnyn ehkäisy ansaitsee enemmän huomiota ja sille pitäisi asettaa tavoitteet. Esimerkiksi etäkokoukset säästävät luonnonvarojen lisäksi osallistujien matka-aikaa. Tällä on suuri taloudellinenkin merkitys.

Minkä tyyppistä vuorovaikutusta ja viestintää toivot valtakunnallisen liikennejärjestelmä-suunnitelman valmistelun aikana?

Ympäristöala ja -järjestöt pitäisi ottaa aktiivisemmin mukaan työhön, koska niillä olisi käsityksiä ympäristövaikutuksista.

Suomen luonnonsuojeluliitto

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

erityisasiantuntija

Työhön osallistui myös suojeluasiantuntija Hanna Aho.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa