Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Korkein hallinto-oikeus kielsi hakkuut Oulujärven luon­non­suo­je­lul­li­ses­ti arvokkaissa saarissa

Kaarresalo. Kuva: Jyri Mikkola

Suomen luonnonsuojeluliiton Paltamon yhdistys ja Kainuun lintutieteellinen yhdistys valittivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, sekä edelleen hallinto-oikeuteen ja lopulta korkeimpaan hallinto-oikeuteen Metsähallituksen Oulujärvelle suunnittelemista hakkuista. Hakkuut kohdistuivat luonnonsuojelullisesti arvokkaille Oulujärven saaret ja ranta-alueet -nimiselle Natura-alueelle.

Korkein hallinto-oikeus kumosi nyt päätöksessään 20.1.2020 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökset. Asia palautetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle uudelleen hakkuiden kieltämiseksi.

“Korkein hallinto-oikeus perustelee päätöstään sillä, että olemassa olevien tietojen perusteella ei ole voitu sulkea pois sitä, että Metsähallituksen Natura-alueelle suunnittelemat hakkuut vaikuttavat merkittävästi alueen suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin. Tämä oli myös yksi Suomen luonnonsuojeluliiton perustelujen pääargumenteista”, toteaa liiton suojeluasiantuntija Paloma Hannonen.

Korkein hallinto-oikeus huomauttaa päätöksessään, että Metsähallitus Metsätalous Oy:n tekemissä metsänkäyttöilmoituksissa tarkoitetut hakkuut kattoivat noin puolet Kaarresalon ja Kuostonsaaren Natura-alueeseen sisältyvästä maapinta-alasta. Oikeus totesi, että “saarten pinta-alaan nähden suunnitellut metsänhakkuut kattavat siten laajoja alueita erityisesti metsäisten luontotyyppien suojelemiseksi perustetulla Natura-alueella.”

Luonnonsuojeluliitto on tyytyväinen siihen, että korkein hallinto-oikeus on selvittänyt asian perusteellisesti. Asia on vuosikirjapäätös eli periaatteellisesti merkittävä päätös myös oikeuskäytännön näkökulmasta.

“Oikeuden päätös osoittaa, että toiminnanharjoittajan on tiedettävä millaisella alueella se metsähakkuita tekee. Metsälajien ja -luontotyyppien uhanalaisuustilanne on erittäin huolestuttava ja jo tehtyjä suojelupäätöksiä ei saa heikentää”, toteaa Luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin metsävastaava sekä Paltamon luonto ry:n puheenjohtaja Vesa Hyyryläinen.

Lisätietoja:

Vesa Hyyryläinen, metsävastaava, Luonnonsuojeluliitto Kainuu, p. 040 5408830

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 20.1.2020: Diaarinumero 1950/1/19 (liitteenä tiedotejakelujärjestelmä ePressissä)

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö Paloma Hannonen

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lahjoita metsille!

Tukemalla Luonnonsuojeluliiton metsätyötä olet mukana suojelemassa arvokkaita metsiämme. Lahjoituksilla kampanjoimme metsien puolesta, kartoitamme metsäluontoa ja neuvottelemme arvokkaiden metsien säilymisestä, tuotamme metsiin liittyvää tietoa ja viemme sitä päättäjille.

Tee kertalahjoitus