Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

Jatkovalituksia koskevan valituslupajärjestelmän vaikutuksia tulee seurata ja valitusoikeuksien aukot pitää paikata. Näin Luonnonsuojeluliitto lausui maa- ja metsätalousministeriölle.

Hakkuiden vastustus.
Metsänhakkuista ei ole valitusoikeutta. Siksi Luonto-Liiton metsäryhmä joutuu joskus mielenosoituksiin.

3.1.2020

Maa- ja metsätalousministeriölle


Viitaten lausuntopyyntöönne 15.11.2019 Dnro 1749/01.10.2019

Luonnonsuojeluliiton lausunto maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Esitys yhdenmukaistaisi muutoksenhakua ja kuulutuksia koskevia MMM:n hallinnonalan säädöksiä. Samalla päivitettäisiin viittaukset uusiin lakeihin ja virastoihin. Tämä on lähtökohtaisesti hyvä asia.

Esitykseen liittyy valituslupajärjestelmän laajentaminen jatkovalituksissa lähes kaikkiin hallinnonalan asioihin. Poikkeus koskisi lakia merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröintiä.

Luonnonsuojeluliiton mielestä hallituksen esityksen perusteluihin on tärkeää lisätä huomio siitä, että valituslupajärjestelmä voi heikentää kansalaisten oikeusturvaa ja välillisesti myös osallistumisoikeutta. Esimerkiksi päätöksentekijöiden halu kokeilla laillisuuden rajoja voi kasvaa, kun riski mahdollisesti lainvastaisen päätöksen joutumisesta maamme parhaaseen oikeudelliseen tarkasteluun vähenee. Tämä voi vaikuttaa välillisesti muun muassa ympäristön tilaan. Siksi valituslupien ja korotettujen valitusmaksujen vaikutuksia kansalaisten ympäristöoikeuksiin tulee seurata, kuten eduskunnan ympäristövaliokunta totesi vastaavasta YM:n säädöspaketista YmVM 2/2019: ”Valiokunta viitaten aikaisempaan mietintöönsä valituslupajärjestelmän laajentamisesta (YmVM 14/2017 vp — HE 43/2017 vp) pitää kuitenkin tärkeänä, että jatkossa arvioidaan ympäristölainsäädännön osallistumismenettelyihin tehtyjen muutosten yhteisvaikutukset sen varmistamiseksi, ettei yksittäisillä lainmuutoksilla, oikeudenkäyntimaksujen korotukset mukaan lukien, ole myöskään kokonaisuutena arvioiden merkittävää haitallista vaikutusta asianosaisten oikeusturvaan, osallistumisoikeuteen tai ympäristöön.”

Lopuksi Luonnonsuojeluliitto toteaa, että ympäristöjärjestöjen muutoksenhakuoikeudessa on yhä puutteita. Nyt käsitellyistä laeista niitä on ainakin metsälaissa ja tämän lakipaketin ulkopuolella mm. kalastuslaissa. Niihin tulisi lisätä ympäristöjärjestöjen muutoksenhakuoikeus esimerkiksi ympäristönsuojelulain 191 §:n muotoilua soveltamalla. Nämä ympäristöperusoikeuden aukot, jotka ovat PL 20 §:n vastaisia, kannattaa nyt samalla paikata. Näin tasapainotettaisiin myös lakiluonnoksen vaikutuksia kansalaisten asemaan.

Lisätietoja

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola

erityisasiantuntija

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa