Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi vesienhoidon ja merenhoidon jär­jes­tä­mi­ses­tä annetun lain muuttamisesta

Vesienhoitolain kolmesta pikkumuutoksesta kaksi oli ongelmattomia. Mahdollisuutta pidentää vesienhoidon tavoitetta kahdella kaudella luonnonolojen takia pitäisi kuitenkin rajata: kaikki lievennystoimet tulee tehdä ja pidennyksen pitää olla tavoitteen lieventämisen vaihtoehto. SLL kiirehtii myös vesilain päivitystä.

Vesillä on direktiivin turva.

Lausuntopalvelun kautta lähetetty lausunto

11.10.2019

Asia: VN/5591/2019

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

 

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa sen olevan hyvä ja kannatettava.

 

Ehdotus 14 §

Asetuksenantovaltuus yhteistyöryhmän ja ohjausryhmän järjestelyistä on Luonnonsuojeluliiton mielestä paikallaan.

Ehdotus 25 §

Luonnonsuojeluliiton mielestä pidennyksiä vesienhoitosuunnitelmien määräaikoihin tulee antaa luonnonolosuhteidenkin takia vain, jos kaikki mahdolliset lievennystoimet on tehty. Pidennyksen tulee olla myös vaihtoehtona tavoitteiden lieventämiselle.

Ehdotus 28 a §

Seurantatöiden suorittamista koskeva valtuutuspykälä on Luonnonsuojeluliiton mielestä tarpeen.

Ympäristön seuranta on yleinen etu, eikä se voi maanomistajan tahdosta kiinni. Toimet on tehtävä toki haitattomimmalla tavalla.

Luonnonsuojelu- ja sotilasalueilla on syytä ottaa yhteyttä alueesta vastaavaan viranomaiseen etukäteen mahdollisten ongelmatilanteiden välttämiseksi.

MUUT NÄKÖKOHDAT

Luonnonsuojeluliitto pitää välttämättömänä, että myös vesilain uudistus toteutetaan kiireellisesti VesiPoke- ja LupaMuutos -hankkeiden tulosten mukaisesti. Tähän ei riitä pelkkä vesivoimaloilta puuttuvien kalanhoitovelvoitteiden edellyttämä muutos. Tarvittaessa OM:n tulee palkata lisää juristivoimaa tai työ tulee tehdä YM:ssä. Muuten vesipuitedirektiivinkin tavoitteiden saavuttaminen myöhästyy entisestään.

Toimeksi saaneena erityisasiantuntija Tapani Veistola

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lahjoita vesille!

Tue työtämme ainutlaatuisen vesiluontomme puolesta. Olemme ajaneet vuosikymmeniä vesiensuojelua edistäviä lakeja ja olemme useissa vesiensuojelun työryhmissä. Teemme konkreettista suojelutyötä esimerkiksi ennallistamalla virtavesiluontoa.

Tee kertalahjoitus metsille, vesille ja soille