Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi vesienhoidon ja merenhoidon jär­jes­tä­mi­ses­tä annetun lain muuttamisesta

Vesillä on direktiivin turva.

Vesienhoitolain kolmesta pikkumuutoksesta kaksi oli ongelmattomia. Mahdollisuutta pidentää vesienhoidon tavoitetta kahdella kaudella luonnonolojen takia pitäisi kuitenkin rajata: kaikki lievennystoimet tulee tehdä ja pidennyksen pitää olla tavoitteen lieventämisen vaihtoehto. SLL kiirehtii myös vesilain päivitystä.

Lausuntopalvelun kautta lähtetty lausunto

11.10.2019

Asia: VN/5591/2019

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

 

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa sen olevan hyvä ja kannatettava.

 

Ehdotus 14 §

Asetuksenantovaltuus yhteistyöryhmän ja ohjausryhmän järjestelyistä on Luonnonsuojeluliiton mielestä paikallaan.

 

Ehdotus 25 §

Luonnonsuojeluliiton mielestä pidennyksiä vesienhoitosuunnitelmien määräaikoihin tulee antaa luonnonolosuhteidenkin takia vain, jos kaikki mahdolliset lievennystoimet on tehty. Pidennyksen tulee olla myös vaihtoehtona tavoitteiden lieventämiselle.

 

Ehdotus 28 a §

Seurantatöiden suorittamista koskeva valtuutuspykälä on Luonnonsuojeluliiton mielestä tarpeen.

Ympäristön seuranta on yleinen etu, eikä se voi maanomistajan tahdosta kiinni. Toimet on tehtävä toki haitattomimmalla tavalla.

Luonnonsuojelu- ja sotilasalueilla on syytä ottaa yhteyttä alueesta vastaavaan viranomaiseen etukäteen mahdollisten ongelmatilanteiden välttämiseksi.

MUUT NÄKÖKOHDAT

Luonnonsuojeluliitto pitää välttämättömänä, että myös vesilain uudistus toteutetaan kiireellisesti VesiPoke- ja LupaMuutos -hankkeiden tulosten mukaisesti. Tähän ei riitä pelkkä vesivoimaloilta puuttuvien kalanhoitovelvoitteiden edellyttämä muutos. Tarvittaessa OM:n tulee palkata lisää juristivoimaa tai työ tulee tehdä YM:ssä. Muuten vesipuitedirektiivinkin tavoitteiden saavuttaminen myöhästyy entisestään.

Toimeksi saaneena erityisasiantuntija Tapani Veistola

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa