Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Eduskunnan on puututtava ympäristölle haitallisiin tukiin

Ilmastoa viilentävää ja luontoa vahvistavaa Suomea rakennetaan vain, jos rahavirrat kulkevat oikeaan suuntaan. Tämän takia eduskunnan on parannettava Antti Rinteen hallituksen budjettiesitystä haitallisten tukien, kansalaisjärjestöjen rahoituksen ja kansainvälisen luonnonsuojelun osalta.

Luonnonsuojeluliitto kannusti hallitusta ilmastobudjetin tekoon tiistaina 17. syyskuuta. Kuva: Oona Lohilahti/Luonnonsuojeluliitto

Vaikka ilmastokriisin torjumiseksi tehtiin Rinteen hallituksen ensimmäisessä budjetissa useita pieniä hyviä päätöksiä, isoin asia, eli turpeen polton verotuki jäi ennalleen. Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Hanna Aho kehottaa eduskuntaa kirittämään hallitusta tekemään välttämättömät uudistukset energiaverotukseen. Erityisesti turpeen verotukea on leikattava.

“Hallituksen ilmastotavoitteiden ja toimenpiteiden välinen kuilu on 19 miljoonaa tonnia hiilidioksidia ja turve muodostaa tästä aimo osan. Turpeen tukeen pitää puuttua jo nyt eikä lykätä sitä energiaverotuksen kokonaisuudistukseen ensi vuodelle.”

Hyvää on kuitenkin se, että energiaremontteihin varattiin 20 miljoonaa euroa. Sipilän hallitus lakkautti energiaremonttiavustukset vuonna 2017, ja sitä ennen niihin osoitetut määrärahat olivat laskeneet jo vuosia.

“Suomessa on energiatehokkaan asumisen korjausvaje ja kiire irtautua öljylämmityksestä, joten energiaremonttitukien paluu vauhdittamaan tätä muutosta on tervetullut”, Aho sanoo.

Vaikka ympäristöongelmat ovat kasvaneet, hallitus on leikkaamassa järjestöjen rahoitusta peräti 200 000 eurolla tästä vuodesta. Leikkaus heikentäisi järjestöjen toimintaedellytyksiä merkittävästi tilanteessa, jossa työmäärä kasvaa koko ajan. Leikkaus siis heikentäisi ympäristöongelmien ratkaisua.

Kehitysyhteistyössä puolestaan pitäisi ilmastorahoituksen lisäksi vahvistaa kansainvälisen luonnonsuojelun rahoitusta.

“Hallituksen satsaus suomalaiseen luonnonsuojeluun on historiallinen. Monimuotoisuuskriisiin tulee tarttua myös osana kehitysyhteistyötä. Viime vuosina monimuotoisuusrahoitus on laskenut, ja nyt on täyskäännöksen aika”, sanoo erityisasiantuntija Tapani Veistola.

Luonnonsuojeluliiton mielestä maankäyttösektorin ilmasto-ohjelmaan vuosille 2020–22 varatut lähes 50 miljoonaa euron tulevaisuusinvestoinnit pitäisi suunnata vaikutusarvioiden pohjalta hiilivarastojen turvaamiseen ja hiilinielujen kasvattamiseen. Samalla on vahvistettava luonnon monimuotoisuutta ja vesien hyvää tilaa. Liitto kannustaa hallitusta kohdistamaan lisää toimia erityisesti metsäkadon sekä soiden ja turvemaiden päästöjen vähentämiseen.

 

Lisätietoja:

Harri Hölttä, puheenjohtaja, p. 040 722 9224, harri.holtta(a)sll.fi

Hanna Aho, suojeluasiantuntija (ilmasto- ja energia-asiat) p. 040 628 9495, hanna.aho(a)sll.fi

Paloma Hannonen, suojeluasiantuntija (metsien ja soiden suojelu), p. 050 532 3219, paloma.hannonen(a)sll.fi

Tapani Veistola, erityisasiantuntija, p. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

 

Lisätietoja

Suojeluasiantuntija Hanna Aho

Jaa sosiaalisessa mediassa