Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto ylimpien lail­li­suus­val­vo­jien tehtävien jakoa koskevasta työryhmän mietinnöstä

Lakikirja. Kuva: Mia Niemelä.
Lakikirja. Kuva: Mia Niemelä.

Työryhmä esittää, että oikeuskansleri kiinnittäisi enemmän huomiota ympäristöön lainsäädännön valmistelun valvonnassa. Ympäristökanteluita jäisi yhä oikeusasiamiehellekin. Tärkeää on varmistaa molempien virastojen ympäristöosaaminen ja voimavarat.

 

Lausuntopalvelun kautta annettu lausunto

17.09.2019

Asia: VN/5035/2018

Lausunto ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jakoa koskevasta työryhmän mietinnöstä

Suomen luonnonsuojeluliitto toteaa ympäristöasioiden kanteluiden osalta seuraavaa.

 

Työryhmä esittää, että ympäristöperusoikeuden sekä siihen liittyvien EU- ja kansainvälisten velvoitteiden valvontaa lisättäisiin oikeuskanslerin toiminnassa. Tämä on lainsäädännön valmistelun valvonnassa tarpeen ja paikallaan.

 

Mietinnön mukaan tavoite ei ole kuitenkaan keskittää kaikkia ympäristöasioita oikeuskanlerille. Nyt oikeusasiamies on käsitellyt paljon enemmän ympäristöä koskevia kanteluja kuin oikeuskansleri. Jos ympäristöasioita jää tulevaisuudessakin sekä oikeuskanslerille että oikeusasiamiehelle, on tärkeää varmistaa riittävä ympäristö- ja ympäristöoikeudellinen osaaminen sekä voimavarat molemmissa virastoissa.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

 

Toimeksi saaneena

 

Tapani Veistola

erityisasiantuntija

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa