Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kalat ja virtavedet voittivat hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Suomen luonnonsuojeluliitto on tyytyväinen kaloja ja virtavesiä koskeviin Rinteen hallituksen ohjelman lupauksiin. Nyt niiden käytännön toimeenpanoa täytyy parantaa EU-rahoilla sekä kokoamalla kala- ja vesiasioiden hallinto yhteen keskusvirastoon. Uusia vesivoimalaitoksia ei tule tehdä, kun vanhoja jo puretaan.

Virtavesi
Kuva: Eija Laakkonen ja Mika Lappalainen

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä Rinteen hallitusohjelma jatkaa edellisten hallitusten hyvää työtä kestävän kalastuksen ja virtavesien puolesta.

”Nyt hallituksen pitää lunastaa lupaukset. Toimeenpanossa tulee käyttää myös EU-rahoja, kuten rakennerahastoja sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa”, sanoo erityisasiantuntija Tapani Veistola.

Hallitusohjelman mukaan vesilaki on päivitettävä niin, että se ulottaa kalatalousvelvoitteet niin sanottuihin nollavelvoitelaitoksiin. Vesilain muutos perustuu Suomen luonnonsuojeluliiton, Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön ja WWF:n pari vuotta sitten tekemään aloitteeseen.

Luonnonsuojeluliitto vaatii myös, että vesilaki päivitetään siten, että vesiluvat kalanhoitovelvoitteineen tehdään niillekin padoille, joilla ei ole lupaa ollenkaan. Tällainen pato on esimerkiksi Helsingin Vanhankaupunginkoski. Vanhoja vesilupia on myös päivitettävä EU:n vesipuitedirektiivin takia, kuten Ruotsissa hiljattain päätettiin tehdä.

Hallitusohjelmassa muun muassa luvataan käynnistää kansallinen ohjelma vaelluskalakantojen elvyttämiseksi, jatkaa luontaisen kierron palauttamista rakennettuihin vesistöihin kansallisen kalatiestrategian pohjalta sekä purkaa vaellusesteitä ja kunnostaa kalojen lisääntymisalueita.

”Selvää on, että uusia patoja ei pidä tehdä, kun vanhoja jo puretaan. Valtion täytyy käyttää omistajaohjausta esimerkiksi Kemijoki Oy:ssä, jotta Sierilän voimalaa ei rakenneta”, Veistola korostaa.

Yksi tärkeä osa hallitusohjelman lupausten ja tavoitteiden toteuttamista on virkamiesten kokoaminen yhteen virastoon. Veistolan mukaan kala- ja vesivirkamiehet on tärkeää kerätä yhteen keskusvirastoon, jotta vesivoimalaitosten lupien päivittämistä voidaan kiirehtiä.

”Tällainen virasto olisi Sipilän hallituksen aikana suunniteltu valtion lupa- ja valvontavirasto. Vähiä virkamiehiä ei ainakaan pitäisi hajottaa maakuntiin.”

 

Lisätietoja:

Tapani Veistola, erityisasiantuntija, p. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

Pasi Kallio, ympäristöjuristi, p. 040 671 9555, pasi.kallio(a)sll.fi

 

Lisätietoja

Suojelupäällikkö Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa