Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Hal­li­tus­oh­jel­mas­sa vähennettävä soista aiheutuvia päästöjä

Vuosittain yli neljännes kaikista Suomen ilmastopäästöistä syntyy turpeen hajoamisesta. Meneillään olevissa hallitusneuvotteluissa tähän ongelmaan on puututtava määrätietoisesti, kirjoittaa suojeluasiantuntija Paloma Hannonen.

Keurusseudun luonnonystävien suon ennallistustalkoot elokuussa 2016. Kuva: Ville Kangas / Luonnonsuojeluliitto

Soiden hiilivarastoa puretaan raivaamalla maita pelloksi, ojittamalla niitä energiaturpeen tuotantoon tai perkaamalla ojia ja muokkaamalla maaperää avohakkuiden yhteydessä. Nämä toimet muuttavat suon hiilivarastosta hiilen lähteeksi. Tämä on suuri suomalainen ilmasto-ongelma.

Turve on Suomen kotimainen, fossiiliseen energiaan verrattava päästölähde. Jos haluamme luoda yhteiskunnan, jossa on luovuttu fossiilisesta energiasta, meidän on samalla luotava yhteiskunta, joka on luopunut turpeesta.

Päästöjen lisäksi toimet turvemailla pilaavat vesistöjä ja uhkaavat uhanalaista suoluontoa ja -lajistoa.

Turvemaiden päästöjen vähentäminen on suhteellisen helppoa ja nopeaa. Keinoja ovat turpeen energiakäytöstä luopuminen vuoteen 2025 mennessä, soiden pelloiksi raivaamisen lopettaminen ja avohakkuumetsätalouden lopettaminen turvemailla. Lisäksi on suojeltava olemassa olevia hiilivarastoja toteuttamalla loppuun soidensuojelun täydennysohjelma ja palautettava hiiltä ennallistamalla soita.

Säätytalolla nyt neuvottelevat puolueet asettivat ennen vaaleja ilmaston kärkiteemaksi. Lupausten lunastaminen vaatii selkeitä kirjauksia hallitusohjelmaan.

Lue lisää: Suotavoitteemme

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö Paloma Hannonen

Jaa sosiaalisessa mediassa