Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto CAP27:n sovasta

Palkittua perinnemaisemien hoitoa Lohjalla. TVe/SLL

Luonnonsuojeluliitto esitti maataloustukien uudistuksen arviointiin uutta ympäristövaihtoehtoa, muutamia lisäyksiä sekä arviojille riittävästi aikaa ja voimavaroja. 

30.4.2019

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lasuntopyyntöönne 11.3.2019 Dnro 499/04.01.03/2019

Luonnonsuojeluliiton lausunto CAP27:n sovasta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Vaihtoehtovertailusta

Ympäristön kannalta arvioinnissa tulee ottaa huomioon ympäristötavoitteiden lisäksi myös vaara ympäristön tilan huononemista nykytasosta uudella ohjelmakaudella.

Komisson rahoitusesityksessä II-pilarin rahoitus on vaarassa laskea, ja leikkaus kohdistuisi erityisesti ympäristökorvaukseen. Tämä lisää tarvetta kaikille pakollisiin toimiin (ehdollisuus, GAEC, SMR jne.) ja vielä varsin epäselvään ekojärjestelmään. Mutta jos sekä ympäristörahoitusta että komission esittämiä pakollisia toimia leikataan, joudutaan ympäristön kannalta ”lose-lose” -tilanteeseen. Silloin ympäristön taso heikkenisi nykytasoltakin. Niin ei saa käydä, koska ympäristön tilan parantaminen on ohjelman keskeinen tavoite. Tätä vaaraa tulee arvioinnissa erityisesti seurata.

Vaihtoehtovertailuun kannattaisi kehittää myös ”ympäristövaihtoehto”. Siinä sekä I että II pilarit suunnattaisin paremmin ympäristöön riittävien kaikille pakollisten toimien ja vapaaehtoisten ympäristökorvausten yhdistelmällä.

Arvioitavat asiat

Arviointiin tulee lisätä SOVA-lain mukaisesti vaikutukset myös taulukkoon ainakin:

Itämeren merenhoitosuunnitelma ja vesienhoitosuunnitelmat (vertaa EU-tuomioistuimen Weser-päätös, komission vesipuitedirektiivin 2. kauden palaute ja komission EIR-prosessin tuore raportti, jossa korostettiin vesien tilaa)

a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen (ohjaako ohjelma terveellisemmän ruoan tuotantoon? vähenevätkö ammoniakkipäästöt jne.)

d) luonnonvarojen hyödyntämiseen (esimerkiksi keinolannoitteet vs. kiertotalous, metsäkato, turvepeltokysymys jne.)

Myös tukien alueellista kohdentamista esim. ravinnepäästöjä eniten aiheuttaville alueille tulee arvioida.

Arvioinnin voimavaroista

Tällä kertaa on tärkeää konsulttien valinnassa varmistaa riittävä ympäristöosaaminen.

Arvioinnille tulee varata myös riittävä aika ja voimavarat. Aikaa saa lisää, koska jo nyt on selvää että ohjelman alku viivästyy.

On tärkeää, että arvioijat ovat mukana koko prosessin ajan, varsinkin kun toimenpiteitä muotoillaan.

Lisätietoja
erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
erityisasiantuntija

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa