Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista

Salakalastus ei enää kannata, kun siitä voi tulla jopa tuhansien eurojen menettämisseuraamus. Luonnonsuojeluliitto kiitti asetusta uhanalaisten kalojen korvausarvoista. Jatkotyössä tulee pohtia vielä hinnaston käytön laajentamista ympäristön turmelemiseen ja kuhaan.

 

12.4.2019

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 19.3.2019 Dnro 529/01.03/2019

Luonnonsuojeluliiton lausunto uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista

Esitys on hyvä ja kannatettava sekä hyvin valmisteltu. Se parantaa uhanalaisten ja vaelluskalojen suojelua. Se tulee olemaan salakalastusta ennalta ehkäisevä pelote.

Asetus kannattaa antaa mahdollisimman pian.

Sen jälkeen uuden hallituksen aikaisessa jatkotyössä tulee kuitenkin harkita vielä kahta asiaa:

1) Tätä ”hinnastoa” ei ole tarkoitettu nyt ympäristön turmelemiseen. Tällainen rajaus on toki myös luonnonsuojelulain ja metsästyslain vastaavissa säädöksissä. Hinnastoa pitäisi kuitenkin voida käyttää ainakin epäsuorasti näissäkin tapauksissa. Soveltamisalan laajentamista tulee selvittää lisää myöhemmässä jatkotyössä.

2) Lajilistalta puuttuu laji, jonka kalastuksessa sillä tulisi ehkä olemaan kaikkein eniten käyttöä: kuha. Sen kalastuksen kestäväksi saaminen on kalastajienkin edun mukaista. Kuha ei ole uhanalainen, mutta sillekin on säädetty alamitta asetuksessa. Käsityksemme on, että siihen kohdistuu laajaa salakalastusta. Asiaa tulee selvittää myöhemmässä jatkotyössä.

Asetuksen antamisen jälkeen on tärkeä panostaa siitä tiedottamiseen, jotta kukaan ei voisi yrittää välttää rangaistuksia vetoamalla tietämättömyyteen. Luonnonsuojeluliitto pitää erittäin tärkeänä myös riittävien valvontaresurssien osoittamista kalastuksen valvontaan niin, ettei tämä uusi lainsäädäntö jää kuolleeksi kirjaimeksi.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä
puheenjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa