Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Uhanalaisten lajien määrä kasvaa edelleen: luonnonsuojelun rahoitus on turvattava

Ympäristöministeriön tänään julkistaman Suomen lajien uhanalaisuus 2019 -tutkimuksen tiedot ovat hälyttäviä: 11,9 prosenttia maamme lajeista on uhanalaisia ja 9 prosenttia silmälläpidettäviä.

Hömötiainen on nyt erittäin uhanalainen laji. Kuva: Teemu Lehtinen CC BY 2.0

Luonnonsuojeluliitto vaatii luonnonsuojeluun seuraavalta hallitukselta lisää rahaa uhanalaistumisen pysäyttämiseksi.

”Luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi seuraavan hallituksen tulee lisätä luonnonsuojelun rahoitusta. Luonnonsuojeluliitto on esittänyt 100 miljoonaa vuodessa lisää luonnonsuojeluun ja ennallistamiseen”, sanoo liiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Lajien uhanalaistuminen on jatkunut 10 vuotta sitten julkaistun edellisen selvityksen jälkeen. Viimeksi 10,5 prosenttia lajeista oli uhanalaisia, nyt jo 11,9 prosenttia. 461 lajilla tilanne huonontunut ja parantunut vain 263 lajilla. Etelä-Suomen uhanalaisuustilanne on Pohjois-Suomea selvästi huonompi.

Viime vuonna julkaistun luontotyyppien uhanalaisuusselvityksen mukaan Suomen kaikki perinnebiotoopit ovat uhanalaisia ja metsäluontotyypeistäkin 76 prosenttia. Tämä näkyy myös lajien uhanalaisuudessa, sillä metsien ja perinnebiotooppien lajeilla menee kaikista huonoiten. Metsäluonnon muutokset ovat 733 lajilla ensisijainen uhanalaisuuden syy ja avointen elinympäristöjen sulkeutuminen 639 lajilla.

“Pääsyy uhanalaistumiseen on nykyisen biotalouden kestämättömyys. Suomalaista metsätaloutta markkinoidaan kestävyydellä, mutta selvitys osoittaa muuta”, toteaa Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Paloma Hannonen.

Erityisasiantuntija Tapani Veistola huomauttaa, että kotimaisen rahoituksen lisäksi uhanalaiset lajit on otettava huomioon myös EU-rahoja suunnatessa.

“Perinnebiotooppien uhanalaisille lajeille elintärkeät maatalouden ympäristökorvaukset voivat vähentyä EU:n budjetin supistusten takia neljänneksellä seuraavalla, vuonna 2021 alkavalla ohjelmakaudella.”

 

Lisätietoja:

Harri Hölttä, puheenjohtaja, p. 040 722 9224
Paloma Hannonen, suojeluasiantuntija, p. 050 532 3219 (metsät ja suot, Säätytalolla)
Tapani Veistola, erityisasiantuntija, p. 0400 615 530 (perinnebiotoopit ja vedet, Säätytalolla)

 

Lisätietoja

Liittohallituksen puheenjohtaja Harri Hölttä

Jaa sosiaalisessa mediassa