Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Ve­si­voi­ma­säh­kön uudet ym­pä­ris­tö­vaa­ti­muk­set julkaistiin – EKOenergia etsii alan edel­lä­kä­vi­jöi­tä kokeilijoiksi

Uusiutuvan energian ympäristömerkki EKOenergia on uusinut vesivoimalaitoksia koskevat ympäristövaatimuksensa. Nyt EKOenergia etsii alan edelläkävijöitä kokeilemaan, kuinka ympäristömerkin uudet vaatimukset toimivat käytännössä.

Kuvassa on vesivoimala ja sen patoallas. Kuvasta näkee hyvin sen, mitä vesivoimala tekee vesistölle.
Vesivoimalan patoallas. Pato katkaisee jokijatkumon, jolloin joki alkaa muistuttaa järveä, ja virtavesien eliöt taantuvat. Siksi virtavesielinympäristöjä on säästettävä tai ennallistettava. Kuva: Matti Pellinen

Uudet ympäristövaatimukset poikkeavat aiemmista merkittävästi. Kelpoisuuden saadakseen voimalan on aiempaa selkeämmin todennettava, että ympäristötoimenpiteet vesivoimalalla on jo tehty. Jos viranomainen on pannut vireille muutoksen voimalan lupiin tai velvoitteisiin, ympäristömerkin myöntämisessä voidaan edellyttää samoja asioita.

Vesivoimaloiden uudet ympäristövaatimukset koskevat kalankulkua, veden virtaamaa ja jokien elinympäristöjä. Jotta sähköä voidaan myydä ympäristömerkittynä, voimalassa pitää olla vähintään toimiva kalatie ja jatkuva virtaama. Lisäksi jokieliöille on oltava tarjolla sopivaa virtavesielinympäristöä.

Lähes kaksivuotisen päivitystyön kuluessa on tehty tarkat analyysit ja kuultu asiantuntijoita esimerkiksi siitä, pitääkö kalatien olla aina luonnonmukainen ohitusuoma vai kelpaako myös tekninen kalatie tai kalojen kiinniottolaite. Puutteena on usein se, että voimalassa ei ole riittävää ja jatkuvaa virtaamaa, joka juoksutetaan tuotantolaitoksen ohi.

”Ympäristömerkki perustuu vapaaehtoisuuteen. Toivomme, että normien ja poliittisen ohjauksen rinnalla se vie meitä kohti Euroopan unionin vesipuitedirektiivin toteutumista ja vesistöjen hyvää tilaa”, sanoo EKOenergian ympäristöpäällikkö Virpi Sahi.

”Avainasemassa ovat sähkön kuluttajat, joiden tulee vaatia aiempaa luontoystävällisempää vesivoimaa.”

Ympäristövaatimusten uudistamiseen on kuulunut vuonna 2017 valmistunut taustaselvitys ja kriteeriluonnosten kaksi julkista konsultaatiokierrosta vuonna 2018. Uusia kriteerejä aletaan soveltaa vuodesta 2019 alkaen pilottivaiheessa, jolloin niitä voidaan vielä hioa. EKOenergia-verkoston hallitus hyväksyy ne vuoden 2020 loppuun mennessä. Työ tapahtuu osana EU-rahoitteista FRESHABIT LIFE IP -hanketta.

EKOenergia on kansainvälinen ja riippumaton ympäristömerkki uusiutuvalle energialle. Se huomioi ilmaston ohella myös luonnon. EKOenergian sihteeristö toimii Suomen luonnonsuojeluliitossa, joka on myös yksi EKOenergia-verkoston jäsenjärjestöistä.

EKOenergiamerkityn sähkön alkuperä varmennetaan alkuperätakuilla, ja se täyttää tuotantomuodolle määritetyt kestävyysvaatimukset. Sähkön hinnasta kerätään varoja EKOenergian Ilmastorahastoon, joka tukee uusiutuvan energian hankkeita kehittyvissä maissa. Lisäksi vesivoimasähköstä kerätään varoja EKOenergian Virtavesirahastoon. Rahasto tukee virtavesien tilaa parantavia ja vesivoiman haittoja vähentäviä hankkeita.

Kuvassa on EKOenergian logo

 

Lisätietoja:

Virpi Sahi, EKOenergian ympäristöpäällikkö, Suomen luonnonsuojeluliitto

virpi.sahi(a)sll.fi, 050 308 2457

EKOenergian vesivoimakriteerien uudistus:

https://www.ekoenergy.org/fi/ecolabel/hydropower-criteria-review/

EKOenergian vesivoimakriteerit

Kuva: 

Ohitusuoma eli luonnonmukainen kalatie. Kuva: Markus Penttinen

Kuvateksti:

Ohitusuoma eli luonnonmukainen kalatie. Ympärivuotinen vesitys takaa, että virtavesieliöt voivat sekä ohittaa voimalan että asettua ohitusuomaan asumaan. Kuva: Markus Penttinen 

Lisätietoja

Kehityspäällikkö Virpi Sahi

Jaa sosiaalisessa mediassa