Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Met­sä­hal­li­tuk­sen nostettu tulostavoite on irvokas tässä metsäluonnon tilanteessa

Valtion metsiä hakataan kestämättömiä määriä ja kehnoilla tavoilla. Tulostavoitetta tulisi pienentää kasvattamisen sijaan, kirjoittaa Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Paloma Hannonen.

Tukkipinoksi muuttunutta valtion metsää. Kuva: Paloma Hannonen

Metsähallituksen tulostavoitetta nostettiin jälleen. Tulostavoite tälle vuodelle on noin 150 miljoonaa euroa – noin kolminkertainen kuin kymmenen vuotta sitten. Tuloutustavoite valtiolle on noin 140 miljoonaa euroa, joka sekin on kasvanut huomattavasti aiempaa suuremmalle tasolle.

Maa- ja metsätalousministeriö päättää Metsähallituksen tulos- ja tuloutustavoitteista eduskunnan asettamien linjausten pohjalta. MMM kommentoi ennätyssuurta tulostavoitetta, ettei se johda aiottua suurempiin hakkuisiin, vaan perustuu muun muassa hyvään puumarkkinatilanteeseen.

Logiikka on kuitenkin takaperoinen. Hakkuumäärän ei pitäisi olla vakio, jota tavoitellaan riippumatta siitä kuinka paljon tulosta tehdään. Jos asetettu tulostavoite saavutetaan pienemmillä hakkuumäärillä, olisi oikea päätös vähentää hakkuutavoitetta.

Joulukuussa julkaistiin luontotyyppien uhanalaisuusselvitys ja sen tulokset olivat metsäluonnon osalta surullista luettavaa. Valtion ja Metsähallituksen tulee kantaa vastuunsa metsäluontotyyppien ja -lajien tilanteen parantamisessa. Hyvän puumarkkinatilanteen tuoma mahdollisuus pienentää hakkuumäärää ja saada silti riittävästi tuloa, on käytettävä monimuotoisuuden parantamiseksi.

Tämän vuoden osalta se tarkoittaisi tulostavoitteen pitämistä ennallaan ja hakkuumäärän pienentämistä. Tulevien vuosien osalta se tarkoittaisi myös tulostavoitteen reivaamista alemmas. Liian korkeaa tulostavoitetta on kritisoitu jo vuosien ajan. Se estää Metsähallitusta toteuttamasta yhteiskunnallisia velvoitteitaan, jotka liittyvät esimerkiksi monimuotoisuuden säilyttämiseen, retkeilyn sekä virkistyksen edistämiseen sekä saamelaisten oikeuksien huomioimiseen metsätaloustoimissa.

Maa- ja metsätaluosministeriöstä kommentoidaan, että hakkuutavoitteet on tehty yhdessä sidosryhmien kanssa. Luonnonsuojeluliitto on jättänyt useasta luonnonvarasuunnitelmasta eriävän mielipiteen. Lisäksi olemme kritisoineet ylipäätään koko luonnonvarasuunnittelun toimimattomuutta. Nykyisenkaltaisessa suunnittelumallissa on vakavia puutteita. Luonnonvarasuunnitelmien olisi oltava nykyistä yksityiskohtaisempia ja paikallisempia suunnitelmia metsien käytöstä.

Luonnonvarasuunnittelussa ei esimerkiksi enää tehdä konkreettisia ehdotuksia alueiden käytöstä tai ehdotuksia tasesiirroista Metsähallituksen taseiden välillä. Tämä muutos suunnitteluprosessissa ei perustu uudistettuun lakiin, vaan on Metsähallituksen sisäisellä päätöksellä tehty muutos.

Päätöntä on sekin, että samaan aikaan, kun Metsähallituksen liiketalous tekee ennätyksellistä voittoa, on Metsähallituksen luonnonhoitohankkeisiin ja kansallispuistojen palvelutason ylläpitämiseen liian vähän rahaa. Metsähallituksen voitosta enemmän tulisikin budjetin kautta kierrättää luonnon ja retkeilyn kannalta oleellisiin asioihin.

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö Paloma Hannonen

Jaa sosiaalisessa mediassa