Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2018–19

Ilveskanta on romahtanut ylimetsästyksen takia. Nyt pyyntikiintiö puolitetaan, kuten Luonnonsuojeluliitto on esittänyt.

28.9.2018

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 10.9.2018 Dnro 1479/01.03/2018

Luonnonsuojeluliiton lausunto ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2018–19

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Suomen luonnonsuojeluliitto on huolissaan ilveskannan tilasta. Luonnonvarakeskuksen mukaan kanta on vähentynyt jo monta vuotta. Uusimman arvion mukaan ilveskanta on laskenut edellisestä vuodesta yli 20 prosenttia ja kahtena vuonna lähes 40 prosenttia. Näin suuri kannan romahdus ei ole ilveskannan hoitosuunnitelman mukaista ja se on ollut ennakoitua suurempaa. Tätä menoa ilves joudutaan luokittelemaan uudelleen uhanalaiseksi.

Luonnonsuojeluliitto näki vielä ennen uusimpia ilveskannanarvioita maltillisen ilveksen metsästyksen mahdollisena. Ilves ei aiheuta kuin erittäin pieniä vahinkoja, korvaukset ovat muutamia kymmeniä tuhansia euroja vuosittain poronhoitoalueen eteläpuolella.

Luonnonsuojeluliitto pitää parhaana vaihtoehtona, että ilveksen metsästyksestä pidättäydytään kahtena seuraavana vuonna, jotta ilveskannan elinvoimaisuus turvataan. Lisäksi ilves hillitsee kauriskantojen hallitsematon kannankasvua ja vähentää viljelijöille ja metsätaloudelle sekä liikenteelle aiheutuvaa merkittävää haittaa. Ilveksen metsästyksestä pidättäytyminen aiheuttaa enemmän hyötyä kuin haittaa niin yksittäisille vahingonkärsijöille kuin yhteiskunnalle.

Toissijaisesti, jos metsästys kuitenkin sallitaan, metsästysverotuksen tulee olla varovaisuusperiaate huomioon ottaen enintään 10 prosenttia laskettuna kannan alarajasta, mikä antaisi enimmäiskiintiöksi 186 yksilöä. Lisäksi ihmisen aiheuttama muu kuolleisuus pitää vähentää kiintiöstä.

Poronhoitoalueella ilveksen metsästystä ei ole rajoitettu, mikä on ongelmallista suotuisan suojelun tason kannalta lajin pohjoisrajalla. Sinnekin tulee asettaa suojelutason varmistava kiintiö.

Lisätietoja

– suurpetoasiantuntija Riku Lumiaro, puhelin 050 5859 857

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Päivi Lundvall

toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa