Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­no­suo­je­lu­lii­ton kolme kärkiesitystä budjettiriihen valmisteluun

(7.8.2018)

Arvoisa valtiovarainministeri Petteri Orpo,

Luonnosuojeluliiton kolme kärkiesitystä budjettiriihen valmisteluun

Talouden tulevaisuuden näkymät ovat vahvistuneet ja talouskasvu vahvistunut. Budjettiriihi on oikea aika varmistaa, että Suomen kasvu ohjautuu kestävästi sekä ympäristötavoitteet – luonnon köyhtymisen pysäyttäminen, vesien hyvä tila sekä ilmastonmuutoksen tehokas hillintä ja sopeutuminen – saavutetaan. Tässä ovat Suomen luonnonsuojeluliiton kolme kärkiasiaa budjettia koskeviin neuvotteluihin.

1. Luonnonsuojelun, METSOn ja luontomatkailun rahoitusvajeen paikkaaminen

Hallitus lisäsi METSO-ohjelman rahoja kehysriihessä tämän vuoden tasolle. Ohjelman toimeenpanoa tulee kuitenkin nopeuttaa, koska hakkuiden määrä on nyt ennätyksellinen. Metsätalousmailla yli 160-vuotiaiden metsien määrä on vähentynyt 15 vuodessa 42 %.
– Huomattakoon, että muiden luontotyyppien ja lajien suojelun rahoituksen tilanne on METSO-ohjelmaan verrattuna vielä huonommassa tilanteessa.
– Myös luonnonsuojelualueiden hoitoon tulee lisätä varoja. Metsähallituksen ulkoilua ja luontomatkailua tukevien rakennelmien kunnossapitoon kannattaa panostaa, koska muuten pitkospuita yms. joudutaan purkamaan.

2. Vesiensuojelun tehostaminen

Sinileväkesä muistutti vesienhoidon suunnitelmien toimeenpanon tärkeydestä. Hyvien suunnitelmien toteutus kuitenkin on jäänyt jälkeen ja niiden toteutukseen tarvitaan merkittävästi lisää rahaa.
– Myös vedenalaisten luontotyyppien kartoittamisen (VELMU2-hanke) loppuunsaattamiseen tulee varata riittävät resurssit eli noin 1,3 miljoonaa euroa vuodessa vuoteen 2025 asti (35.10.22). VELMU2 luo pohjan merialuesuunnittelulle ja erilaisten hankkeiden parhaalle mahdolliselle sijoittelulle.

3. Ilmastonmuutoksen tehokas hillintä edellyttää yritystukiremonttia

Kesän kuiva sää ja kuumuus muistuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemisen akuutista tarpeesta. Hallituksella on nyt näytön paikka, jonka vuoksi yritystukiremonttia tulee budjettiriihessä viedä eteenpäin hallitusohjelman mukaisesti. Budjetissa 2019 tukiremontti tulee käynnistää karsimalla ilmastolle haitallisimmista tuista vähintään 100 miljoonaa euroa.

  • Turpeelle (11.08.07) kohdistettu verotuki on paisunut jo 154 miljoonaan euroon, vaikka turve kiihdyttää ilmastonmuutosta yhtä lailla kuin kivihiili. Turpeen energiavero tulisi nostaa tasolle 4,9 euroa/MWh (nykyinen taso 1,9 euroa/MWh), jotta voidaan varmistaa, ettei turpeen käyttö polttolaitoksissa lisäänny eikä korvaa esimerkiksi puuta. Budjettivaikutus vuositasolla noin -23 miljoonaa euroa.
  • Energiaintensiivisen teollisuuden (230 milj. €/2018) energiaveropalautus kannustaa energian ja fossiilisten polttoaineiden tuhlaukseen (momentti 28.91.41). Tuki tulee ajaa alas lähivuosina ja remontti tulee aloittaa leikkaamalla vähintään 20 % palautuksen määrästä vuonna 2019, mikäli tukea ei voida nyt poistaa. Budjettivaikutus olisi vuositasolla yli -40 miljoonaa euroa. Saman momentin maatalouden energiaveron palautusta (31 miljoonaa €/2018) tulee vastaavasti vähentää.

Lisätietoja:
– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puh. 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi
– suojeluasiantuntija Otto Bruun (ympäristölle haitalliset tuet, ilmasto- ja energia-asiat), puh. 040 631 3399, otto.bruun at sll.fi
– suojeluasiantuntija Paloma Hannonen (luonnonsuojelualueet, metsien ja soiden suojelu), puh. 050 532 3219, paloma.hannonen at sll.fi (10.8. alkaen)

Jaa sosiaalisessa mediassa