Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

E-kirje eduskunnalle: Kansainvälisen me­ren­tut­ki­mus­neu­vos­ton ICES:in suositukset vuoden 2019 TAC:sta Itämeren kalakannoille

E 00/2018 vp

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Suomen luonnonsuojeluliitto ry

 

YmV Kirjallinen lausunto kokoukseenne 12.6.2018

E-kirje eduskunnalle: Kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:in suositukset vuoden 2019 TAC:sta Itämeren kalakannoille

Perusmuistion kannat ovat oikeansuuntaisia (MSY-tavoitteen ja ICESin tieteellisten neuvojen puolustaminen). Ministeriö haluaa kuitenkin tuttuun tapaan säilyttää myös mahdollisimman suuren neuvotteluvaran (monilla lajeilla toissijainen mandaatti hyväksyä tämän vuoden suuruiset kiintiöt).

Lohikannat

Lohikiintiössä suurin ongelma on jälleen kerran Puola ja sen salakalastus. Vasta noin kolmannes Itämeren lohikannoista on kunnossa ja ongelmat ovat suurimmat eteläisissä joissa. Suomi on ollut aktiivinen Puolan moittimisessa jo aiempina vuosina. Suomen tulee aktivoida Komissiota tehokkaampiin toimiin Puolan laitonta kalastusta vastaan. Tämä on koko EU:n uuden kalastuspolitiikan tulikoe.

Suomenlahden lohella ongelmana on yhä kiintiön pitäminen liian suurena suhteessa saatuun saaliiseen. Näin ylisuuri kiintiö ei käytännössä ohjaa kalastusta lainkaan. Kalastuksen ohjaaminen istutettuihin lohiin on tärkeää.

Turska ja läntinen silakkakanta

Koko Itämeren osalta ensi vuoden kiintiön suurimmat ongelmat ovat Puolan lohenpyynnin lisäksi läntisellä Itämerellä: Silakan läntiselle kannalle ICES suosittelee jopa pyynnin keskeyttämistä. Myös molemmat turskakannat ovat heikossa kunnossa pitkän ylikalastuksen jälkeen. Olisi tärkeää, että Suomi puhuisi aktiivisesti näiden kalakantojen kestävyyden puolesta, jotta muissa maissa asiat saataisiin yhtä hyvälle tasolle kuin meillä nyt.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa