Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton valtuusto: Luontoarvojen polkeminen maa­kun­ta­kaa­voi­tuk­ses­sa pysäytettävä

Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän Korpilahdella 26.-27.11.2016 kokoontunut liittovaltuusto paheksuu Keski-Suomen maakuntahallituksen lokakuista päätöstä poistaa merkittävä osa luontoa suojaavista merkinnöistä maakuntakaavassaan.

Luonnonsuojeluvarausten ja luonnonsuojelua tukevien merkintöjen poistoa ei pidä hyväksyä tilanteessa, jossa luonnon monimuotoisuuden alamäki on vaarassa vain jyrkentyä. Luonnonsuojeluliitto vetoaa maakuntahallitukseen, jotta maakuntakaavan tarkistusta jatkettaisiin Keski-Suomen luonnon kannalta kestävämmältä pohjalta.

Maakuntakaavoituksen tasoa heikennettiin koko maassa alkuvuodesta 2016, jolloin luovuttiin maakuntakaavojen vahvistamisesta ympäristöministeriössä. Samalla luovuttiin oleellisesta työkalusta suunnitella maankäyttöä valtakunnallisesti.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin tehdyt muutokset lisäävät vapaaehtoisten työtaakkaa luonnon edunvalvonnassa.

Valtakunnalliseen maankäyttöön vaikuttaa jatkossa biotalous, jonka kestävyydestä käydään Suomessakin ajankohtaista keskustelua. Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että mikäli biotaloudella halutaan tavoitella kestävää tulevaisuutta, on sen perustan oltava kunnossa. Väärin ymmärrettynä biotalous on vain uusi otsake ylimitoitetuille hakkuille ja turpeenkaivulla pilatuille soille ja vesistöille.

Keski-Suomessa luonnon alamäkeä uhkaa vauhdittaa Äänekosken sellutehtaan laajennus. Koko maassa tarvitaan sellutehtaiden aiheuttamien metsä- ja vesiluonnon tuhojen kompensaatiota nykyisten suojelualuevarausten lisäksi. Tämä helpottaisi Suomea kansainvälisesti hyväksyttyjen luonnonsuojelutavoitteiden saavuttamissa. Suomi on sitoutunut YK:n biodiversiteettisopimuksessa luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseen vuoteen 2020 mennessä.

Suomi valmistautuu paraikaa itsenäisyyden juhlavuoteen. Kansainvälisenä menestystekijänäkin tunnustettu luontomme on nousemassa sen yhdeksi keskeiseksi teemaksi. Maakunnilla on mahdollisuus kantaa vastuunsa luonnon säilymisestä. Kaavoitus on tässä keskeisimpiä keinoja.

Lisätietoja:

Vesa Luhta, Suomen luonnonsuojeluliiton liittovaltuuston puheenjohtaja, puh. 040 542 6217

Jaa sosiaalisessa mediassa