Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö jarruttaa saimaannorpan suojelua kiistämällä pesinnän Puruvedellä

Suomen luonnonsuojeluliitto on tyrmistynyt ympäristöministeriön ilmoituksesta, ettei saimaannorppa pesi Puruvedellä eikä sitä siksi lisätä alueen Natura 2000 -lajiluetteloon nyt, kun verkoston tietoja täydennetään. Liitto muistuttaa, että norppa on palannut alueelle jo kymmenen vuotta sitten, ja norpan pesintä Puruvedellä on pitkään ollut vakiintunutta. Näin näki ministeriö itsekin vielä vuonna 2011.

Kiistämällä norpan vakiintuneen pesinnän Puruvedellä ympäristöministeriö painaa jarrua erittäin uhanalaisen norpan lupaavasti etenevässä suojelussa ja toimii omia vuoden 2011 tavoitteitaan vastaan, Suomen luonnonsuojeluliitto näkee.

Esimerkiksi Metsähallituksen tilastojen mukaan saimaannorpasta on havaintoja Puruvedellä vuodesta 2007 lähtien. Vuonna 2016 kannan kooksi arvioitiin 5-7 yksilöä, ja usean vuoden ajan alueelta on löydetty useita makuupesiä.

Norppa on aikoinaan metsästetty sukupuuttoon Puruvedellä, minkä myötä se ei aikaisemmin ole ollut nykyisin Naturaan kuuluvan alueen lajiluettelossa. Nyt tilanne on muuttunut.

”Saimaannorppa on selkeästi palannut Puruvedelle ja pesinyt siellä usean vuoden ajan. Saimaannorppa on saatava alueen lajiluetteloon suojeluperusteeksi, jotta kantaa saataisiin vahvistettua ja norpalle avautuisi mahdollisuus jatkaa elämistä alueella”, sanoo Luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen.

Ministeriön näkemyksissä äkkikäännös

Ympäristöministeriö itse toteaa vuoden 2011 Saimaannorpan suojelun strategia ja toimenpidesuunnitelma -raportissaan, että Puruvedellä saimaannorpan pesintä on vakiintunutta ja että tavoitteena on sisällyttää norppa Puruveden Natura 2000 -alueen valinnan perusteena olevien lajien luetteloon.

Luonnonsuojeluliitto ihmettelee, miksi norppa nyt kielletään, kun on aika täydentää lajiluetteloa.

”Poikaspesiä Puruvedellä ei ole vielä havaittu, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että saimaannorppa on palannut Puruvedelle jäädäkseen. Poikaspesän löytyminen on vain ajan kysymys”, Tiainen sanoo.

”Esimerkiksi Luonterilla ja pohjoisella Saimaalla Natura 2000 -verkoston lajilistaa tehtäessä suojeluperusteena oli saimaannorppa, vaikka alueella ei ole silloin tapahtunut lisääntymistä. Lisäksi tuolloin kanta oli näillä alueilla pienempi kuin Puruvedellä nyt. Miksi Puruveden kohdalla toimittaisiin toisin?”

Puruvesi on saimaannorpan suojelun kannalta erityisen tärkeä siksikin, että saimaannorppa yrittää sinne paluuta vuosikymmenien poissaolon jälkeen. Ympäristöministeriökin toteaa edelleen suojelustrategiassaan, että ”erityisen tärkeää on turvata lajin paluu alueille, joilta se on syystä tai toisesta hävinnyt, mutta jotka edelleen soveltuvat niiden elinympäristöksi.”

Luonnonsuojeluliitto korostaa, että tässäkin ympäristöministeriö toimii vastoin omaa tavoitettaan ja vaikeuttaa siten norpan suojelun edistämistä.

Lisätietoja

Saimaannorppa-koordinaattori Kaarina Tiainen

Jaa sosiaalisessa mediassa