Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Suot palaavat luonnontilaan talkoovoimin

Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin järjestämillä ennallistamistalkoilla autetaan uhanalaisia suolajeja, parannetaan vesistöjen tilaa ja hillitään ilmastonmuutosta.

Suotalkoot Keuruulla, kuva Ville Kangas cr-free
Kuva: Ville Kangas

Luonnontilaisia soita on maassamme enää ani harvassa ja niiden lajistosta merkittävä osa on uhanalaistunut. Toisaalta Suomesta löytyy valtava määrä puuntuotantoa varten ojitettuja soita, joilla metsän kasvu ei ole lähtenyt toivottuun vauhtiin. Tällaisia soita ennallistamalla voidaan saavuttaa suuria hyötyjä luonnolle ja virkistyskäytölle.

Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin järjestämillä suopäivillä Multialla ja Keuruulla palautetaan ojitettuja soita lähemmäksi luonnontilaa. Ojia tukkimalla ja puustoa poistamalla suon vesitalous muuttuu luonnonmukaisemmaksi. Suosta tulee kostea ja avoin elinympäristö, joka kelpaa asuinsijaksi esimerkiksi riekolle ja taloudellisestikin arvokkaalle hillalle.

Multian Köpinnevan suopäivillä 30.-31.7. uurastettiin kansainvälisen talkooväen voimin, sillä paikallisten asukkaiden lisäksi mukana oli afganistanilaisia turvapaikanhakijoita Keuruun vastaanottokeskuksesta. Ahkerien ja innostuneiden talkoolaisten voimin raivattiin ojien varsille kasvanutta mäntyä ja tukittiin suo-ojia.

Yhdessä tekemisen ilon ja luontoelämysten lisäksi ennallistamistyö on kiitollista myös luonnonsuojelun näkökulmasta, sillä muutokset alkavat usein näkyä nopeasti.

”Monilla ennallistamillamme kohteilla avosoille tyypillinen perhos- ja kasvilajisto lisääntyi jo seuraavana kesänä. Tukittujen ojien muodostamissa lammikoissa pesi taveja, metsävikloja ja liroja”, kertoo Keski-Suomen piirin puheenjohtaja Matti Aalto.

”Soita ennallistamalla voidaan vaikuttaa kolmeen tärkeään asiaan. Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila paranee ja saamme hillittyä ilmastonmuutosta, sillä suot sitovat runsaasti hiiltä”, Aalto jatkaa.

Keuruulla ja Multialla suot ennallistetaan metsäyhtiö UPM:n mailla, joten tavoitteena on myös vähentää metsätalouden vesistöpäästöjä.

Suotalkoot järjestetään osana EU-rahoitteista Freshabit Life -hanketta, jonka tarkoituksena on parantaa vesistöjen tilaa eri puolilla Suomea. Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri on tehnyt UPM:n kanssa yhteistyötä soiden ennallistamiseksi Keuruulla jo vuodesta 2011 alkaen. Tänä vuonna toimintaa pystytään laajentamaan Multialle, Saarijärven reitin valuma-alueelle Life-rahoituksen turvin.

Kaikki suoluonnosta kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan suotalkoisiin Keuruun Pihlajaveden Raatosuolla 20-21.8.2016!

Jaa sosiaalisessa mediassa