Vael­lus­ka­lam­me ovat uhanalaisia

Lähes kaikki Suomen lohijoet on padottu. Luontainen ja alkuperäinen kanta on enää Teno-, Näätämön-, Tornion- ja Simojoella.

Kuva: Henrik Kettunen

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

EKOenergia

Luonnonsuojeluliiton koordinoima kansainvälinen EKOenergia on ympäristömerkki uusiutuvalle sähkölle, lämmölle ja energiansäästölle. EKOenergian Ympäristörahastosta tuetaan vuosittain hankkeita, joilla vähennetään ja kompensoidaan vesivoiman aiheuttamia haittoja luonnolle. Rahastosta on myönnetty tukea muun muassa virtavesien ennallistamiselle ja vaellusesteiden poistamiselle.

Lue lisää EKOenergiasta

Mitä teemme vesien puolesta

Luonnonsuojeluliitossa tehdään töitä sen eteen, että myös seuraavilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia puhtaista vesistämme. Luonnonsuojeluliitto suojelee monin tavoin tuhansia järviämme, monimuotoista pienvesiluontoa ja erityislaatuista Itämertamme.

Tutustu toimintaamme