Erittäin uhanalainen raakku odottaa lohen paluuta Iijokeen

Iijoki ja sen sivujoki Livojoki ovat uhanalaisen raakun merkittäviä elinympäristöjä. Satoja kilometrejä koskiensuojelulain alaista Iijokea muodostaa monimuotoisen elinympäristön lukuisille eliölajeille. Massiiviset suojelualueet ovat merkittävä vuosikymmenien uurastuksen työvoitto.

Joen asukeilla on kuitenkin ongelma. Iijoen alajuoksu on kahlittu vesivoiman tuotantoon. Voimalat sulkevat noin 50 kilometrin matkalla rakentamattoman ja suojellun jokivesistön meriyhteyden. Iijoen vesistön omat, alkuperäiset lohi, meritaimen, vaellussiika ja nahkiainen eivät pääse toteuttamaan luontaista elinkiertoaan. Myös raakku tarvitsee vapaita virtoja ja lohikaloja lisääntyäkseen.

Kuva: Panu Oulasvirta

Vapauta virrat

On kohtuullista, että edes kymmenys virtaavasta vedestä palautetaan takaisin uhanalaiselle jokiluonnolle, kalojen kulkuväyläksi ja raakun elinympäristöksi. Tehdään Suomesta vapautettujen virtojen maa!

Lue lisää