On aika vapauttaa Suomen vangitut virrat. Löydät tältä sivulta aloitepohjat sekä vinkkejä ja materiaaleja, joita hyödyntämällä voit lähteä vapauttamaan virtoja.

Minkä virran sinä haluaisit vapauttaa?

Kuva: Sampo Kiviniemi

Minkä virran sinä haluaisit vapauttaa?

Miltei kaikki Suomen joet on padottu sähkön tuotantoon, ja vaelluskalat ja virtavesiluonto on ahdingossa. Nykytiedon ja säädösten valossa virtavesiemme raskasta patoamista on kevennettävä. Vesivoima- ja muut padot pitää päivittää tai purkaa. Jokaisen padon ohi on järjestettävä kalankulku ylä- ja alavirtaan. Kaikkiin uomiin on johdettava ympäristövirtaama, eli riittävä määrä vettä virtaamaan keskeytyksettä ympäri vuoden. Samalla on huolehdittava, että virtaama tai sen vaihtelut eivät ole vesiluonnolle haitallisia.

Muutos tapahtuu vesitalousluvan kautta, sillä padon rakentaminen ja pito vaatii Suomessa luvan. Vesitalousluvassa voi olla mukana kalataloudellinen velvoite esimerkiksi kalankulusta, kalojen istuttamisesta tai veden juoksutuksesta padon ohi – tai läpi. Mutta usein velvoite on riittämätön, sitä ei ole pantu toimeen tai sellaista ei ole asetettu vesirakentamisen ehdoksi. Toisinaan rakennelmilla ei ole lupaa lainkaan.

Patojen ohella etenkin puroissa esteitä muodostavat myös esimerkiksi väärin asennetut siltarummut. Tällaiset rakennelmat olisi korjattava luontoystävällisiksi.

Päivitä pato, avaa este

Avain padon päivittämiseen tai esteen avaamiseen on yhteyden ottaminen asiasta vastaaviin viranomaisiin. Suomen luonnonsuojeluliitto on kehittänyt erilaisia aloitepohjia ja ohjeita, joiden avulla voit panna vireille esimerkiksi puutteellisen luvan muutoksen, luvan toimeenpanon tai toimet luvattoman rakennelman tapauksessa.

Alla esitellyistä aloitetyypeistä kaksi ensimmäistä ovat sellaisia, että niiden laatimiseen on hyvä etsiä tukea esim. luonnonsuojelua edistävistä yhdistyksistä. Voit myös ottaa yhteyttä Suomen luonnonsuojeluliiton Vapauta virrat -projektiin ja kysyä neuvoa.

1. Ely-keskuksen kalatalousviranomaiselle: aloite kalatalousvelvoitteen muuttamiseksi

ALOITEPOHJA.docx

OHJE.pdf

  • Mitä pitää sisällään? Kalojen ja vesieliöiden liikkuminen on mahdollistettava jokiuomassa ja ympäristövirtaama on saatava padon yhteyteen
  • Miksi? Luontaisesti lisääntyvät vaelluskalakannat on saatava takaisin, kalaistutukset ovat vain tilapäinen tukitoimi
  • Missä? Käytössä olevat vesivoimalapadot, säännöstelypadot, muut padot
  • Milloin? Milloin vain, jos vesitalousluvassa on kalataloudellinen velvoite
  • Kenelle? Ely-keskuksen kalatalousviranomaiselle
  • Kuka voi tehdä aloitteen? Yhteisö, yksityishenkilö

2. Kunnanvaltuustolle: Aloite kalatalousvelvoitteen asettamisesta kunnan osaksi omistaman vesivoimalaitoksen vesitalouslupaan

*TULOSSA KESÄLLÄ 2023*

3. Ilmoitus luvattomasta rakennelmasta vesistössä

*TULOSSA KESÄLLÄ 2023*

4. Aloite nousuesteen muodostavan siltarummun korjaamiseksi

*TULOSSA*

Herätä keskustelua verkossa ja jaa tietoa

Suomen joet eivät voi hyvin ja tarvitsevat apuamme. Suomalaisille virtavesien heikko tila on jäänyt aika etäiseksi. Onkin tärkeää, että autat meitä jakamaan tietoa.

  • Seuraa Suomen luonnonsuojeluliittoa sosiaalisessa mediassa ja jaa postauksia esimerkiksi Instagramissa, Twitterissä tai Facebookissa.
  • Lataa somejulkaisuja varten valmiita kuvia alta tai käytä omiasi. Käytä sosiaalisessa mediassa omaa saatetekstiä ja muista tunniste #vapautavirrat.
  • Avaa kuvagalleria klikkaamalla mitä tahansa kuvaa. Saat haluamasi kuvan tallennettua right click + save as -komennolla. Kuvista on sekä vaaka- että neliömuotoiset versiot eri somealustoja varten.

Iijoki

Kemijoki

Muutos tapahtuu yhdessä

Suomen luonnonsuojeluliiton piirit ja yhdistykset ovat puolustaneet omia virtavesikohteitaan usein jo vuosikausia tai jopa vuosikymmeniä.

Kuva: Esa Lehtinen

Vapauta virrat

On kohtuullista, että edes kymmenys virtaavasta vedestä palautetaan takaisin uhanalaiselle jokiluonnolle, kalojen kulkuväyläksi ja raakun elinympäristöksi. Tehdään Suomesta vapautettujen virtojen maa!

Lue lisää