Jokainen voi toimia suoluonnon ja puhtaampien vesistöjen puolesta. Helppo tapa on lahjoittaa Luonnonsuojeluliiton soidensuojelutyölle. Voit myös esimerkiksi osallistua soidenennallistamistalkoisiimme.

Lahjoita soidensuojelutyöhön

Suoluonto on uhanalaista ja sitä uhkaa edelleen esimerkiksi turvetuotanto ja metsätalouden ojitukset. Tukemalla Luonnonsuojeluliiton suotyötä olet mukana suojelemassa jäljellä olevia arvokkaita soitamme. Lahjoituksilla muun muassa kampanjoimme soiden puolesta, kartoitamme suoluontoa ja -lajistoa, neuvottelemme arvokkaiden soiden säilymisestä, tuotamme soihin liittyvää tietoa ja viemme sitä päättäjille niin ministeriöihin, eduskuntaan kuin kuntiinkin.

Auta ennallistamaan soita luonnontilaa kohti

Ojitettujen soiden ennallistaminen helpottaa suoluontomme ahdinkoa. Luonnonsuojeluliitto ennallistaa soita lahjoitusvaroin, lue lisää ja tue työtämme!

Soiden ennallistaminen onnistuu tarvittaessa myös käsityönä. Ennallistamisopas neuvoo käytännönläheisesti soiden ennallistamiseen ilman työkoneita.

Seuraa soiden tilaa, vaikuta kuntasi kaavoituspäätöksiin, tee turveluvista valituksia

Soiden suurimpia uhkia on niiden kaavoittaminen turvetuotantoon. Suot tarvitsevat lain ja kaavoituksen turvaa. Jokainen suomalainen voi vaikuttaa demokraattisin keinoin omaan elinympäristöönsä liittyviin päätöksiin.

Soidensuojelun ABC -artikkelin avulla voit vaikuttaa soiden pelastumiseen turvetuotannolta kaavoituksessa ja lainsäädännössä.

Levitä tietoa soiden ainutlaatuisuudesta

Suomalainen suoluonto on ainutlaatuista koko maailmassa. Lähde retkelle ja ota mukaasi läheisesi ja levitä näin tietoa suoluonnon merkityksestä. Kerää hilloja ja karpaloita, kävele pitkospuilla ja aisti kaikin aistein suon omanlaistaan maailmaa. Myös Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistykset järjestävät suoretkiä. Lähde mukaan!

Tavoitteemme

Suomi on soiden maa. Lähes kolmannes maamme pinta-alasta on ollut alunperin suota. Nyt 80 % eteläisen Suomen soista on ojitettu ja vain 3,7 % eteläisistä soista on suojeltu. Suot tarvitsevat apuamme.

Lue lisää soidensuojelusta

Näin toimimme

Luonnonsuojeluliitossa tehdään jatkuvasti töitä soiden pelastamiseksi. Kymmeniä soita on saatu turvaan turpeenotolta. Pitkäjänteinen vaikuttamistyö on tuottanut tulosta, mutta vielä on paljon tehtävää.

Tutustu toimintaamme