Suomen luonnonsuojeluliiton tavoitteena on, ettei Saimaalla tulevaisuudessa enää kalasteta lainkaan norpalle vaarallisilla kalanpyydyksillä. Saimaannorpan suurin yksittäinen kuolinsyy on edelleen kalanpyydyskuolleisuus. Kalastusverkot ovat yleisimpiä norppia tappavia pyydyksiä, mutta myös esimerkiksi löysänieluiset katiskat ovat norpille vaarallisia.

Jätä verkot laskematta

Tee päätös saimaannorpan hyväksi ja jätä kalastusverkot laskematta Saimaalla. Näin olet mukana tekemässä norpille turvallisempaa elinympäristöä.

Kuva: Markus Sirkka

Siirry sisältöön

Tietyt pyydystyypit, muun muassa löysänieluiset katiskat, riimuverkot ja pitkäsiimat, on valtioneuvoston asetuksella kielletty kokonaan saimaannorpan keskeisillä elinalueilla.

Lisäksi verkkokalastus on kielletty keskeisimmillä saimaannorpan poikasten elinalueilla keväisin. Tällöin kuutit on vieroitettu, ne opettelevat itsenäistä elämää ja ovat haavoittuvimmillaan. Verkkokalastuskielto on voimassa rajoitusalueella 15.4.–30.6., lukuun ottamatta alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkkoja, joiden osalta kalastuskielto päättyy jo 20.6.

Kielletyt pyydystyypit ja kalastusrajoitusalueet löytyvät Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

Verkkoja ei tulisi kuitenkaan käyttää myöskään kalastusrajoitusajan tai -alueen ulkopuolella. Huomattavaa on, että myös muikkuverkot ovat norpille vaarallisia. Vaikka nuorilla kuuteilla on suurin riski kuolla verkkoihin, niihin kuolee myös aikuisia norppia ympäri vuoden. Norpat myös vaeltavat avovesiaikaan lähes koko Saimaan alueella, jolloin ne voivat sotkeutua ja tukehtua kalastusrajoitusalueen ulkopuolella oleviin verkkoihin.

Norppaturvallinen kalastus

Saimaa-katiska on norppaturvallinen, sillä nielussa oleva turvalanka estää nielun leviämisen yli 15 cm, jolloin norppa ei mahdu tunkeutumaan katiskaan. Kuva: Hanne Kosonen

Norppaturvallinen katiska

Norpan kannalta hyvä kalastusväline on esimerkiksi norppaturvallinen katiska. Katiska on norppaturvallinen, kun sen nielu ei leviä yli 15 senttimetrin. Vahvanieluisia katiskoja voi joko rakentaa itse tai ostaa valmiina. Norppaturvallisia ovat Weke- ja Saimaa-katiskat.

Linkistä voi ladata julisteen, jossa opastetaan norppaturvalliseen katiskakalastukseen. Katiskoja myyvät liikkeet voivat neuvoa julisteen avulla asiakkaitaan siitä, ettei mikä tahansa katiska ole sallittu norppavesillä.

Katiskaan asennettava nielurajoitin estää nielun leviämisen yli 15 senttimetriä. Näin löysänieluisesta katiskasta saa tehtyä norppaturvallisen. Piirros: Marjaana Kovanen / Luonnonsuojeluliitto

Nielurajoitin löysänieluiseen katiskaan

Verkkojen lisäksi löysänieluinen katiska on uhka saimaannorpan kuutille. Löysänieluisten katiskojen käyttö on valtioneuvoston asetuksella kokonaan kielletty saimaannorpan elinalueilla, mutta sopimusten ja asetusten vastaiset katiskat ovat yhä yleisiä.

Myös tavallisista löysänieluisista katiskoista voi kuitenkin tehdä norppaturvallisia asentamalla niihin nielurajoittimen. Nielurajoitin estää katiskan nielun laajenemisen yli 15 senttimetrin, mikä varmistaa sen, ettei kuutti pääse tunkeutumaan katiskaan ja tukehdu sinne. Nielurajoitin on kiinnitettävä nippusitein tai rautalangalla tukevasti katiskaan, jotta se pysyy paikallaan. Video nielurajoittimen asentamisesta katiskaan

Nielurajoittimia voi tiedustella Saimaan alueen luonnonsuojelupiirien aluetoimistoista.

Nielun leviämisen voi estää myös asentamalla nieluun useita nippusiteitä poikittain. Nippusiteiden on hyvä olla uv-suojattuja ja laadukkaita, jotta ne kestävät valon, veden ja lämmön aiheuttamaa kulutusta.

Virvelöinti on norppaturvallinen kalastustapa. Kuva: Kaarina Tiainen

Muu norppaturvallinen kalastus

Norpalle turvallisia kalastusmuotoja ovat tiukkanieluisella katiskalla kalastamisen ohella myös viehekalastus, mato-onginta ja pilkkiminen.

Kalatiskillä tai ravintolassa voi myös varmistaa, että kala on pyydetty norppaturvallisesti. Kuva: Tuomas Pyhtilä / Vastavalo

Asiointi ravintolassa ja kalatiskillä

Ostaessasi kalaa kalastajalta, ravintolassa tai kalatiskillä voit kysyä, onko kala pyydetty norppaturvallisesti. Osta vain norppaturvallisesti pyydettyä kalaa. Ammattikalastuksessa käytössä olevat kalanpyydykset ovat pääosin norppaturvallisia. Tällaisia pyydyksiä ovat trooli, nuotta sekä tietyntyyppiset rysät. Norppaturvallisia pyydyksiä myös kehitellään jatkuvasti.

Norppaturvallinen Saimaa-katiska

Norpille turvallisia katiskoja voi rakentaa itse. Tee sinäkin oma norppaturvallinen Saimaa-katiska.

Lue lisää

Kalasta oikein katiskalla -esite

Katiskakalastuksessa on tiedettävä siihen liittyvät ohjeet ja lupa-asiat sekä eettiset säännöt.

Lataa esite

Auta saimaannorppaa

Voit auttaa saimaannorppaa myös esimerkiksi suomalla norpalle pesimä- ja turkinkuivattelurauhan, osallistumalla apukinos- ja katiskatalkoisiin sekä jakamalla tietoa saimaannorpan suojelusta. Pelastetaan yhdessä sympaattinen hylkeemme!

Näin voit auttaa