Lumesta hupeneva Saimaa

Norppa tekee pesänsä saarien ja luotojen rannoilla oleviin lumikinoksiin. Viime talvina lumitilanne on ollut usein heikko, ja luonnonkinosten muodostuminen vähäistä. Vapaaehtoiset kolaajat tekevät tärkeää työtä norpan pesinnän onnistumiseksi.

Kuva: Markus Sirkka

Siirry sisältöön

Apukinokset tulevat tarpeeseen Saimaan heikon lumitilanteen vuoksi. Kuva: Tapio Kujala.

Apukinosten paikat ja mitat kirjataan ylös. Toiminta on luvanvaraista ja tarkoin ohjeistettua. Kuva: Tapio Kujala.

Apukinosta täydennetään havuilla, jotta lumien sulaessa ennenaikaisesti kuutille olisi silti suojaa tarjolla. Kuva: Hanne Kosonen.

Norppa tarvitsee pesän pohjalta kulkureitin veteen, oli kyseessä kinos- tai keinopesä. Kuva: Antti Franssila.

Pesästä otetaan mitat, jotka muiden havaintojen lisäksi kirjataan ylös. Kuva: Markus Sirkka.

Pesistä etsitään kuutin karvaa, joka on merkki poikaspesästä. Kuva: Kaarina Tiainen.

Toiminta ja saavutukset

Saimaannorppia on noin 480 yksilöä. Pitkäjänteisen suojelu- ja tutkimustyön ansiosta kanta on hitaasti kasvanut 1980-luvun puolivälistä, jolloin norppia oli arviolta vain 120–150 yksilöä. Tavoitteena on, että saimaannorppakanta kasvaa vakaasti ja saavuttaa suotuisan suojelun tason, mikä tarkoittaa käytännössä nykyisen kannan moninkertaistumista.

Toiminta ja saavutukset