Kuukausilahjoitus

  • Hidden

Saimaannorppa elää sukelluksissa sokkeloisessa Saimaassa. Saimaannorpan suurin uhka on ihmisen toiminta. Etenkin pienet kuutit jäävät helposti kiinni verkkoihin ja kokevat hitaan tukehtumiskuoleman. Luonnonsuojeluliitto ajaa ympärivuotista verkkokalastuskieltoa Saimaalle, jotta kuuttikuolemat saataisiin laskuun.

Sinun tuellasi:
– turvaamme saimaannorpan pesintää kolaamalla apukinoksia
– osallistumme saimaannorpan pesälaskentoihin
– edistämme norppaturvallista kalastusta norppaturvallisin katiskoin
– vaikutamme lainsäädäntöön saimaannorpan suojelemiseksi
– kampanjoimme ja viestimme norpan suojelun puolesta

Suomen luonnonsuojeluliitto noudattaa Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n toimintaohjeistusta. Varoista noin 80 % käytetään suoraan luonnonsuojelutyöhön ja loput 20 % hallinnointikuluihin. Kuukausittaiset lahjoitukset mahdollistavat pitkäjänteisen ja vaikuttavan paikallisen suojelutyön.

Kuukausilahjoittajana saat ajankohtaista tietoa, mitä lahjoituksellasi on saatu aikaan uutiskirjeestä ja Luonnonsuojelija-lehdestä.

Tutustu työhömme saimaannorpan puolesta

Verkkomaksujen toimitusehdot