Kanta kak­sin­ker­tai­sek­si

Liito-orava LIFE -hankkeen tavoitteena on kaksinkertaistaa liito-oravien määrä ja saavuttaa lajin suotuisan suojelun taso. Suomen luonnonsuojeluliiton päärooli hankkeessa on toimia liito-orava-asiantuntijana eri työryhmissä mm. metsänkäytön suunnitteluissa ja eri hankeoppaiden teossa. Erityisvastuullamme ovat liito-oravan inventointikoulutukset kumppaneille ja kartoittajille. Koulutuksia järjestetään hankkeessa ensimmäisiin vuosiin painottuen yhteensä 22 kappaletta. Liito-orava LIFE -hanketta koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut.

Kuva: Paul Stevens

Siirry sisältöön

Hankekoordinaattori, Kainuun piirin toiminnanjohtaja Ari Jäntti

Kehityspäällikkö Virpi Sahi

Liito-orava

Liito-orava on uhanalainen metsälajimme. Metsähakkuut ovat sen suurin uhka. Ajamme liito-oravametsien tiukempaa suojelua ja tehokkaampia toimenpiteitä sen kotimetsien suojelemiseksi.

Tutustu liito-oravaan