Haitallisten vieraslajien leviäminen pysäytetään kansalaisten, kuntien, järjestöjen ja yritysten yhteistyöllä.

Kuva: Raisa Ranta / SLL

Siirry sisältöön

Haitalliset vieraslajit uhkaavat suomalaista alkuperäistä lajistoa ja valtaavat luontotyyppejä. Suomen vieraslajilainsäädäntö velvoittaa torjumaan haitallisten vieraslajien leviämistä kotipuutarhoissa, kunnissa ja valtion mailla. Luonnonsuojeluliiton VieKas LIFE -hanke tukee ja neuvoo kansalaisia, kouluja ja kuntia tunnistamaan vieraslajien leviämiseen liittyviä tekijöitä ja valitsemaan tehokkaimmat tavat ottaa vieraslajitilanne haltuun omalla alueellaan.

Kotipuutarhuri!

Valtaavatko vieraslajit kotipihasi tai naapurustosi?

VieKas LIFE -hanke järjestää kaikille avoimia ja maksuttomia infotilaisuuksia,  jotka lisäävät tietotasoasi haitallisista vieraslajeista. Luonnonsuojeluliitto ja Martat ovat lisäksi luoneet netissä omatoimisesti opiskeltavan maksuttoman vieraslajikurssin, jonka sisältöä voit opiskella  silloin kun sinulle itsellesi parhaiten sopii.

Infotilaisuuksiin tai kurssille osallistumalla opit miten haitalliset vieraslajit leviävät pihoilla ja luonnossa, tehokkaimmat torjuntakeinot sekä mitä velvollisuuksia vieraslajilainsäädäntö asettaa kotipuutarhurille ja muille maanomistajille.

Tuoreella tiedolla varustettuna osallistut varmasti osaltasi vieraslajityöhön ilmoittamalla vieraslajihavaintosi eteenpäin ja torjumalla haitalliset vieraslajit kotipihastasi ja lähiluonnosta!

Luontoharrastaja / lähiöluontoaktiivi:

Haluatko tehdä osasi vieraslajityössä ja hoitaa Suomen luonnon monimuotoisuutta?

Haitalliset vieraslajit ovat ihmisen vahingossa tai tarkoituksella alueelta toiselle kuljettamia lajeja. Vieraslajien havaitut määrät tavallisesti nousevat  suuremmissa asutuskeskuksissa ja vastavuoroisesti niitä esiintyy vähemmän harvemmin asutuilla alueilla.

Haitallisia vieraslajeja osataan jo torjua tehokkaasti, mutta kestävien tulosten saavuttaminen tietyllä alueella vaatii kuitenkin olennaisen tärkeää tietoa: on tiedettävä mitä vieraslajeja alueella on, kuinka paljon sekä missä ne sijaitsevat.

Tämän havaintotiedon ilmoittaminen ja kerääminen yhteen paikkaan (Laji.fi -tietokanta) on ensisijaisen tärkeää. Luonnonsuojeluliitto on, osana VieKas LIFE -hanketta, toteuttanut Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa helpon, nopean ja erityisesti älypuhelimille suunnitellun havaintolomakkeen, jolla voit  ilmoittaa vieraslajihavaintosi liikut sitten pihapiirissä tai maastossa.

Kaupungit ja kunnat:

aiheuttavatko haitalliset vieraslajit teille harmia ja yllättäviä kustannuksia?

Haitalliset vieraslajit leviävät yksityisiltä kiinteistöiltä kunnan tai valtion alueelle ja toisin päin. Vieraslajien leviäminen johtaa tuohtuneisiin yhteydenottoihin asukkailta ja torjuntasuunnitelmat ja -toimenpiteet ovat kalliita toteuttaa. Vieraslajilainsäädännön mukaan maanomistajalla omn velvollisuus hävittää tietyt haitalliset vieraslajit alueeltaan sekä estää lajien leviäminen alueen rajojen ulkopuolelle.

Viestimällä asukkaille aktiivisesti haitallisista vieraslajeista ja niihin liittyvistä velvollisuuksista –sekä tavoista, joilla niiden leviämistä voidaan hillitä – voivat kaupungit ja kunnat ottaa alueensa vieraslajitilanteen paremmin haltuun.

Luonnonsuojeluliiton VieKas LIFE -hanke neuvoo lukuisia suomalaisia kuntia vieraslajitilanteen hallintaan liittyvissä viestintä- ja muissa asioissa.

VieKas LIFE -hankkeen asiantuntijat voivat mahdollisuuksien mukaan auttaa sparraamaan kuntia vieraslajien leviämistä hillitsevien keinojen kehittämisessä. Ota yhteyttä työntekijöihimme, niin keskustellaan lisää!

Opettaja, tee vieraslajit tutuiksi oppilaillesi

Luonto-Liitto aloitti VieKas Life -hankkeen vieraslajiaiheiset kouluvierailut maaliskuussa 2019. Vierailut on suunnattu yläkouluille. Vierailuilla tutustutaan vieraslajeihin, niistä mahdollisesti aiheutuviin haittoihin sekä haitallisten vieraslajien torjuntaan. Vierailut sisältävät hauskoja toiminnallisia harjoituksia. Vierailun kesto on 90 minuuttia. Vierailut ovat luokkakohtaisia. Vierailun sisältö on suunniteltu tukemaan opetussuunnitelman tavoitteita.
Lisätietoja antaa kouluvierailuvastaava Ville Laitinen: ville.laitinen@luontoliitto.fi

VieKas LIFE somessa


Facebook


Instagram


Twitter

Tilaa VieKas LIFE-vieraslajihankkeen uutiskirje

Haluatko pysyä kärryillä Suomen suurimman vieraslajihankkeen uutisista, kuulumisista ja voitoista? Tilaa VieKas uutiskirje!

Uutiskirjeessä on tarjolla myös lajiesittelyjä, torjuntavinkkejä ja tietoa tulevista kartoitus- ja kitkentätapahtumista.