Spridningen av invasiva främmande arter förhindras genom samarbete mellan medborgare, kommuner, or­ga­ni­sa­tio­ner och företag.

Kuva: Raisa Ranta / SLL

Siirry sisältöön

Invasiva främmande arter hotar de finländska inhemska arterna och invaderar livsmiljöer. Finlands lag om främmande arter förpliktar till att förhindra spridningen av invasiva främmande arter i köksträdgårdar och på kommunernas och statens marker. Naturskyddsförbundets VieKas LIFE-projekt stöder och instruerar medborgare, skolor och kommuner i identifierandet av faktorer relaterade till spridningen av främmande arter och att välja de mest effektiva metoderna till hanteringen av främmande arter i det egna området.

 

n.

Köksträdgårdsmästare!

Håller främmande arter på att ta över din köksträdgård eller ditt grannskap?

VieKas LIFE -projektet organiserar för allmänheten öppna och kostnadsfria informationssessioner, vilka ökar din kunskapsnivå om invasiva främmande arter. Dessutom har Finlands Naturskyddsförbund och Marthorna producerat en kostnadsfri nätkurs om främmande arter, vars innehåll du kan studera när det passar dig bäst.

Genom att delta i informationssessioner eller en kurs lär du dig hur invasiva främmande arter sprids på gårdar och i naturen, de mest effektiva bekämpningsåtgärderna, och vilket ansvar lagen om främmande arter ålägger köksträdgårdsmästare och andra markägare.

Utrustad med färsk information bidrar du till arbetet med främmande arter genom att rapportera dina observationer av främmande arter och bekämpa invasiva främmande arter på din gård eller i den närliggande naturen!

Naturentusiast:

Vill du bistå i arbetet med främmande arter och hjälpa till att ta hand om den finländska naturens mångfald?

Invasiva främmande arter är arter som av misstag eller avsiktligt av människor fraktas från ett område till ett annat. Det observerade antalet främmande arter tenderar att öka i större befolkningscentra och förekommer motsvarande i mindre skala i glesbefolkade områden. Invasiva främmande arter kontrolleras redan nu effektivt, men för att uppnå hållbara resultat i ett visst område krävs fortfarande viktig information: det är nödvändigt att veta vilka främmande arter som finns i området, i hur stor utsträckning och var de är belägna.

Rapporteringen och insamlandet av denna observationsinformation på ett och samma ställe (Laji.fi-databasen) är av största vikt.

Som en del av VieKas LIFE-projektet har Naturskyddsförbundet tillsammans med Naturhistoriska centralmuseet implementerat ett enkelt, snabbt och speciellt för smarttelefoner utformat observationsformulär, med vilket du kan rapportera dina observationer av främmande arter vare sig du rör dig på ett gårdsområde eller i terrängen.

Städer och kommuner:

orsakar invasiva arter bekymmer och överraskande kostnader?

Invasiva främmande arter sprids från privata fastigheter till kommunala eller statliga marker och vice versa. Spridningen av främmande arter leder till upprörda kontakttaganden från invånare och bekämpningsplaner och -åtgärder är kostsamma att genomföra. Enligt lagen om främmande arter är markägaren skyldig att utrota vissa invasiva främmande arter från sin mark och att förhindra att arten sprids utanför områdets gränser.

Genom att aktivt informera invånarna om invasiva främmande arter och det ansvar som är förknippat med dem – och om hur spridningen kan begränsas – kan städer och kommuner ta bättre kontroll över situationen med främmande arter på deras områden.

Naturskyddsförbundets VieKas LIFE-projekt ger många finländska kommuner råd rörande kommunikation och andra frågor som berör hanteringen av främmande arter.

VieKas LIFE -projektets experter kan i mån om möjlighet hjälpa kommunerna att utveckla sätt att kontrollera spridningen av främmande arter. Kontakta vår personal, så diskuterar vi mer!

Lärare, introducera främmande arter till dina elever

Luonto-Liitto inledde VieKas LIFE-projektets skolbesök som behandlar främmande arter i mars 2019. Besöken (i finska) riktar sig till högstadier.Under besöken bekantar man sig med främmande arter, den möjliga skada de orsakar och bekämpningen av invasiva främmande arter.Besöken inkluderar roliga funktionella övningar. Besökets längd är 90 minuter. Besöken görs klassvis.

Besökens innehåll är utformade till att stödja läroplanens mål.

För mer information, kontakta skolbesöksansvarig Ville Laitinen: ville.laitinen@luontoliitto.fi

VieKas LIFE somessa


Facebook


Instagram


Twitter

Tilaa VieKas LIFE-vieraslajihankkeen uutiskirje

Haluatko pysyä kärryillä Suomen suurimman vieraslajihankkeen uutisista, kuulumisista ja voitoista? Tilaa VieKas uutiskirje!

Uutiskirjeessä on tarjolla myös lajiesittelyjä, torjuntavinkkejä ja tietoa tulevista kartoitus- ja kitkentätapahtumista.