Löydä virran ihme

Vuodet 2020 ja 2021 olivat Suomen luonnonsuojeluliitossa vesiensuojelun teemavuosia. Oman lähipuron tai -joen tutkimisen tueksi on valmistettu ympäristökasvatusmateriaalia, jonka tarkoituksena on edistää purojen ja jokien tuntemusta. Materiaali on tarkoitettu 5–6 luokkalaisille, mutta sitä voidaan hyödyntää myös muilla luokka-asteilla.

Tutustu aineistoihin

Kuva: Paul Stevens

Materiaaleja etäopetuksen tueksi

Luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri on yhdessä Vaara-kollektiivin kanssa tuottanut etäopetusmateriaaleja, joiden tarkoitus on tukea luontokasvatustoimintaa.

Tutustu materiaaliin

Kuva: Raisa Kyllikki Ranta

 • Ilmastonmuutos, päästöt ja koronavirus

  Koronaviruksen vastaiset toimet vähentävät päästöjä maailmalla, miten se vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan? Vuosiluokat: 7lk.-9lk. & toisen asteen koulutus. Tarvikkeet: tietokone ja internetyhteys. Oppiaineet mm: biologia, maantieto, yhteiskuntaoppi

 • Kevään tuoksu - Sibeliusboksi

  Taide, luovuus ja lähiluonnon voimaannuttava vaikutus. Vuosiluokat: 1lk.-9lk. Tarvikkeet: tyhjä tulitikkurasia. Oppiaineet: taideaineet, terveystieto, biologia

 • Viiden rivin luontoruno

  Lähiluonnon tutkiminen ja luova kirjoittaminen Vuosiluokat: 3lk.-9lk. Tarvikkeet: kynä, paperia ja (kännykkä)kamera Oppiaineet mm: äidinkieli, luovat aineet

 • Voimapuu (alakouluille)

  Lähiluonnon voimannuuttava vaikutus Tarvikkeet: tietokone, internetyhteys, kynä ja paperia (kännykkäkamera) Vuosiluokat: 1lk.-9lk. toisen asteen koulutus Oppiaineet mm. luovat aineet, terveystieto, äidinkieli, biologia

 • Voimapuu (yläkouluille)
 • Lempimetsä - mielikuvamatka

  Lataa luonnonelinvoimaa omasta lempimetsästäsi. Kuuntele rentoutus-audio (8 min). Suositellaan kuulokkeilla kuunneltavaksi.

 • Derive-harjoitus "Kevät"

  Tämän deriven teemana on luonnon yksityiskohdat ja kiitollisuus. Derive on harjoite, joka johdattaa oman intuition seuraamiseen ja hetken ajattomaan vaelteluun. Harjoitteen voi tehdä yksin tai ryhmässä, koulussa tai kotona, keväällä, kesällä, syksyllä ja talvella.

Lapset ulos oppimaan

Etelä-Karjalan piirin Luontotuntien ilmapiiri halutaan pitää kiireettömänä, rauhallisena ja hyväntuulisena. Hauskat leikit sekä itse tekeminen ovat kaikenikäisille lapsille mieluisia asioita ja lähes poikkeuksetta luontotunneilla ollaan suut messingillä.

Tutustu toimintaan

Laho metsä on elämys!

Suomen luonnonsuojeluliitossa oli 2018-2019 metsäteema. Sen innoittamana Luonnonsuojeluliiton luontokasvatusvaliokunta laati innostavan Lahopuumateriaalin oppilaitosten ja Luonnonsuojeluliiton paikallistoimijoiden käyttöön.

Lataa materiaalit tästä

Kaikin aistein satupolulla

Metsä on kansantarinoiden mukaan monien luonnonhenkien koti. Toteuta satupolku, jossa luonnonhenget opastavat lapset luontoon!

Lue lisää Luonnonhenkien satupolusta

Kuva: Jetro Stavén

Muuta Luonnonsuojeluliiton luontokasvatusmateriaalia

Uusia ideoita perheiden luontotapahtumiin ja perheleireille

Perheet takaisin luontoon!- kansio ilmestyi kesällä 2011. Kansiosta saa käytännön vinkkejä ja ohjeita perheleirien ja perhetapahtumien ympäristökasvatusohjelmien järjestämiseen. Kansio on Suomen luonnonsuojeluliiton ja Luonto-Liiton yhteishanke. Lapsi ja Luonto-säätiön avustus mahdollisti kansion kokoamisen. Noin 60-sivuisen kansion toimitti Helena Rantanen.

Kansion ohjelmaesimerkit soveltuvat jo alle kouluikäisille ja koko perheen yhteisiksi puuhiksi. Kansio ohjaa käyttämään jo julkaistuja luonnonharrastusmateriaaleja ja kokoaa niistä hyvin perheiden luontoleireille soveltuvat. Mukana on lomakeskus Huhmarin ympäristökasvatuksen ja vapaa-ajan toiminnan kehittämisehdotuksia. Perheet takaisin luontoon! -kansio soveltuu vapaa-ajan toiminnan oppimateriaaliksi ja luonnonharrastajan omaan käyttöön.

Kansiota voi tilata Luonto-Liitosta puhelimitse numerosta (09) 684 4420 tai netistä osoitteesta toimisto(at)luontoliitto.fi. Kansion hinta on 35 e tai 30 e (alennettu hinta SLL:n tai LL:n jäsenille).

Perhetoiminta-avustuksia jaetaan keväisin

Perhetoiminta-avustuksilla edistetään Luonnonsuojeluliiton ja Luonto-Liiton yhteistyötä ja perheille suunnattua toimintaa. Avustuksia voivat hakea piirit ja yhdistykset yhdessä Luonto-Liiton ja/tai sen piirien kanssa esimerkiksi perheleirien ja perhetapahtumien järjestämiseen. Avustukset pyritään suuntaamaan maantieteellisesti alueille, joissa ei ole vakiintunutta perheille ja lapsille suunnattua toimintaa. Hakuaika on keväisin.

Nuorten ekotiimi

Olemme olleet mukana suunnittelemassa Nuorten ekotiimiä. Nuorten ekotiimi on 13–16 -vuotiaille suunnattu kestävän elämäntavan toimintamalli ja ympäristökasvatusmateriaali. Ohjelmaa toteutetaan mm. koulussa tai nuorisotyössä aikuisen ohjaamana. Nuorten ekotiimin avulla pohditaan omia toimintatapoja ympäristönäkökulmasta yhdessä muiden kanssa sekä muutetaan omaa elämää ympäristöystävällisempään suuntaan pienillä arjen teoilla.

Materiaali koostuu yhdeksästä teema/elämänalueesta. Kutakin teemaosiota käsitellään yhteisen alustuksen jälkeen pienryhmissä. Osallistujat testaavat oman ekokuntonsa ja sen jälkeen valitsevat elämäänsä sopivia tehtäviä toteutettavaksi seuraavaa ekotiimikertaa varten. Tehtävien avulla tehdään elämäntapamuutoksia ympäristömyönteiseen suuntaan. Teeman lopuksi, tehdään kuntotesti uudelleen ja katsotaan, kuinka paljon ekokunto on noussut ja paljonko esim. luonnonvarojen kulutusta tai hiilidioksidipäästöjä on yhdessä vähennetty.

Nuorten ekotiimi on suunniteltu tukemaan jo olemassa olevia koulujen ja vapaa-ajan toiminnan ympäristöjärjestelmiä ja -ohjelmia, kuten Vihreää Lippua ja Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointia. Kanssamme ohjelmatyössä ovat olleet mukana asiantuntijatahoina myös Luonto-Liitto, Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus ja Suomen Ympäristökasvatuksen seura/ Vihreä lippu.

Nuorten ekotiimi -ohjelma on Gap Finland – Kestävän elämäntavan yhdistyksen julkaisema ja sen ovat toteuttaneet ympäristökasvattajat Jaana Hiltunen ja Heli Konivuori. Taitto ja kuvitus on Juha Harjun käsialaa.

Nuorten ekotiimimateriaali löytyy osoitteesta: www.ekotiimi.fi

Materiaalin tuottamista ovat rahoittaneet: ympäristöministeriö, Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto, Lahden kaupunki, opetusministeriö ja Sparbanksstiftelsen i Helsingfors.

Tutustu ekotiimimateriaaliin

Kerhokummi-hanke

Haluatko perustaa luontokerhon?

Suomen luonnonsuojeluliiton ja Luonto-Liiton Kerhokummi-hanke alkoi syksyllä 2010. Tavoitteenamme on perustaa uusia lasten luontokerhoja eri puolille Suomea. Ensimmäiset kerhokummiyhteistyön tuloksena syntyneet luontokerhot alkoivat syksyllä 2011: tarjoamme paikan luontokerhossa noin sadalle lapselle.

Kerhokummi-hankkeen kautta kerhojen perustajat saavat neuvoja ja apua kerhon perustamisen kiemuroihin, kuten rahoituksen hakuun ja kerho-ohjaajien rekrytointiin. Luonto-Liitto järjestää kerho-ohjaajakoulutuksia ja tarjoaa valmiita ohjelmia kerho-ohjaajien käyttöön.

Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys vastaa käytännön toiminnasta paikallistasolla. Yhdistyksessä toimii kerhotoiminnan vastuuhenkilö, kerhokummi, joka hoitaa kerhon organisoimiseen liittyviä asioita.

Luontokerhoja voi olla monenlaisia: lastenkerhoja, perhekerhoja, retkikerhoja jne. Luontokerhossa lapset tutustuvat lähiluonnon ihmeisiin aikuisen ohjauksella. Lapsena saadut myönteiset luontokokemukset luovat pohjaa luonnonrakkauden kehittymiselle ja myöhemmälle ympäristövastuulliselle toiminnalle.

Yhteystiedot:
Sini Heikkilä, kerhohankevastaava, Luonto-Liitto ry, 044 5166228, sini.heikkila@luontoliitto.fi

Lataa kerhokummin opas

Koulupäivä eläimenä -ideakirja

Lataa iloinen opas oppituntien tueksi. Ideakirjassa esitellään Päivä eläimenä – kilpailusadosta kerättyjä vinkkejä ihan jokaisen esikoulun ja alakoulun hurjan hauskojen eläimellisten oppituntien viettoon.

Päivä eläimenä on Suomen luonnonsuojeluliiton ja Fortumin (ent. Ekokem) yhteistyössä suunnittelema kilpailu, jonka tarkoituksena on perehtyä eläinten maailmaan muuttumalla päivän ajaksi luonnon asukkaaksi esimerkiksi roolileikin keinoin. Kilpailun sadosta on koottu Koulupäivä eläimenä -ideakirja ihan jokaisen lapsen ja lapsenmielisen iloksi.

Ideakirja soveltuu erityisesti esikoulun ja alakoulun oppitunneille. Eläinten elämään on tutustuttu joko lyhyempiin oppitunteihin tai pidempään projektityöskentelyyn soveltuvasti. Ideoista voi rakentaa omalle luokalle sopivan kokonaisuuden.

Koulupäivä eläimenä -ideakirja

Hyvän mielen polku – vinkkejä luonnossa rentoutumiseen

Luonnolla on mielialaan ja hyvinvointiin suuri merkitys. Kokosimme metsäpolulla helposti toteutettavia harjoituksia, jotka ohjaavat luontoretkellä virkistäytymään ja rentoutumaan.

Luonnossa liikkuminen tekee tunnetusti hyvää niin sielulle kuin ruumiillekin. Metsäretkellä voi kävelyn ja luonnonhavainnoinnin lisäksi tehdä myös paljon muuta: huomioida metsän tuoksuja ja mitä muistoja ne tuovat mieleen, olla aivan hiljaa ja nauttia täydellisestä läsnäolosta, tunnustella venytysten avulla oman kehon tuntemuksia ja nauttia taiteista runoja lukemalla.

On myös tärkeää muistaa olla kiitollinen elämän hyvistä asioista – niitä on meillä kaikilla useita, vaikka välillä tuntuisi, että murheet painavat. Metsästä voi esimerkiksi valita itselleen oman kiitollisuuspuun, jonka oksille sijoittaa kiitollisuudenaiheita. Katso pääsetkö puun ylimmille oksille asti?

Tiesitkö muuten, että oranssi väri lisää luovuutta, piristää ja ilahduttaa. Sen takia nautimme niin voimakkaasti auringonlaskua katsoessamme. Oma vireyttä voikin lisätä pukemalla metsäretkelle päälleen jotain oranssia. Myös syksyn ruska loistaa oranssin eri sävyissä.

Oheisesta linkistä voi tulostaa 14 ohjetaulua, joissa on vinkkejä, kuinka luonnossa voi rentoutua ja virkistäytyä. Ohjeet voi laminoida ja ripustaa puihin polun varrelle. Harjoitusten tehtäviä tehdessä luontoon tutustuu entistä paremmin ja voi huomata asioita, joihin ei ole aikaisemmin kiinnittänyt huomiota.

Antoisia metsäretkiä!

Lisätietoja: Tarja Heikkonen, Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristökasvatusryhmän puheenjohtaja tarja.heikkonen(a)sll.fi

Hyvän mielen polku -ohjetaulut

Opas vesiensuojeluun

Vesistöopas Luonnonsuojeluliiton julkaisema Vesistöopas on yleistajuinen käsikirja suomalaisista vesistöistä. Opas tutustuttaa vedenalaiseen luontoon ja siihen, kuinka ihmisen toiminta vaikuttaa järviin ja jokiin. Kirja opastaa lähivesistöjen tarkkailuun ja vaalimiseen sekä antaa taustatukea suojelutyöhön.

Lataa opas

Opas ikäihmisten luontopolulle

Pappa pitkospuille, mummo marjaan -oppaassa on kymmenen aisteja, ajattelua ja liikkumista virittävää luontorastia. Se on suunniteltu toimimaan kaikkialla, missä on hiemankin vihreää – oleellista on vain astua ulos ja löytää luonto läheltä.

Lataa opas

Opas palvelutalon luontotyötä varten

Luonnonsuojeluliitto on julkaissut Luonto tulee palvelutaloon -oppaan, miten luontoiltapäivän voi toteuttaa vanhusten palvelutaloissa pihalla tai sisätiloissa kaikilla aisteilla.

Lataa opas

Opas kemian opettajille

Kestävä kehitys kemian opetuksessa -opas on kemian opettajille suunnattu käytännönläheinen opas pitää sisällään teorian lisäksi paljon harjoituksia ja oppilaiden omia tutkimuksia opetuksen ja sen suunnittelun tueksi.

Lataa opas

Askelia eteenpäin

Globaalien ympäristöongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan käytännön tekoja monella tasolla ja muutosta kulutuskulttuuriin. Luonnonsuojeluliiton työ keskittyy yhteiskunnallisten rakenteiden muuttamiseen ja luontokasvatukseen.

Lue lisää toiminnastamme