Luonnonsuojeluliiton ympäristökasvatuksen tavoitteena on kasvattaa niin lapsista, nuorista kuin aikuisistakin luontoa rakastavia ja elintavoiltaan vastuullisia ihmisiä. Yhdistykset järjestävät vuosittain satoja retkiä ja monilla paikkakunnilla pyöritetään myös luontokerhotoimintaa. Ympäristökasvatustyössä tehdään tiivistä yhteistyötä Luonto-Liiton kanssa.

Tältä sivulta löydät runsaasti erilaisia Luonnonsuojeluliiton tuottamia materiaaleja ympäristökasvatustyön tueksi.

Löydä virran ihme

Vuodet 2020 ja 2021 ovat Suomen luonnonsuojeluliitossa vesiensuojelun teemavuosia. Oman lähipuron tai -joen tutkimisen tueksi on valmistettu ympäristökasvatusmateriaalia, jonka tarkoituksena on edistää purojen ja jokien tuntemusta. Materiaali on tarkoitettu 5–6 luokkalaisille, mutta sitä voidaan hyödyntää myös muilla luokka-asteilla.

Tutustu aineistoihin

Kuva: Paul Stevens

Löydä virran ihme -aineistot

Oheisesta listasta löydät latauslinkit virtavesistä kertoviin ympäristökasvatusaineistoihin. Ylimmästä linkistä ladattava harjoitusmateriaali sisältää ohjeet opettajalle ja 5 erilaista harjoitusta, joihin tarvittavat aineistot saat ladattua alemmista linkeistä.

Materiaaleja etäopetuksen tueksi

Luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri on yhdessä Vaara-kollektiivin kanssa tuottanut etäopetusmateriaaleja, joiden tarkoitus on tukea luontokasvatustoimintaa.

Tutustu materiaaliin

Kuva: Raisa Kyllikki Ranta

Taide- ja luontokasvatusmateriaaleja etäopetuksen tueksi

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin ja Vaara-kollektiivin ympäristökasvatushanke julkaisee taide- ja luontokasvatusmateriaaleja etäopetuksen tueksi kevään 2020 ajan.

Luontokoulu etänä -materiaalit ovat vapaasti ladattavissa opettajien käyttöön. Tehtävät on ensisijaisesti suunnattu peruskouluille ja toisenasteen opiskelijoille.  Luontokoulu etänä keskittyy luovuuteen, iloon, lähiluonnon tarkkailuun kaikilla aisteilla, kevään heräämiseen, sekä koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksiin päästöihin ja ilmastonmuutoksen torjuntaan pidemmällä aikavälillä.

Osa tehtävistä vaatii tietokonetta ja internetyhteyttä, osa taas on toteutettavissa kotona ja lähiluonnossa ilman mitään sen kummempaa laitteistoa.

 • Ilmastonmuutos, päästöt ja koronavirus

  Koronaviruksen vastaiset toimet vähentävät päästöjä maailmalla, miten se vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan? Vuosiluokat: 7lk.-9lk. & toisen asteen koulutus. Tarvikkeet: tietokone ja internetyhteys. Oppiaineet mm: biologia, maantieto, yhteiskuntaoppi

 • Kevään tuoksu - Sibeliusboksi

  Taide, luovuus ja lähiluonnon voimaannuttava vaikutus. Vuosiluokat: 1lk.-9lk. Tarvikkeet: tyhjä tulitikkurasia. Oppiaineet: taideaineet, terveystieto, biologia

 • Viiden rivin luontoruno

  Lähiluonnon tutkiminen ja luova kirjoittaminen Vuosiluokat: 3lk.-9lk. Tarvikkeet: kynä, paperia ja (kännykkä)kamera Oppiaineet mm: äidinkieli, luovat aineet

 • Voimapuu (alakouluille)

  Lähiluonnon voimannuuttava vaikutus Tarvikkeet: tietokone, internetyhteys, kynä ja paperia (kännykkäkamera) Vuosiluokat: 1lk.-9lk. toisen asteen koulutus Oppiaineet mm. luovat aineet, terveystieto, äidinkieli, biologia

 • Voimapuu (yläkouluille)
 • Lempimetsä - mielikuvamatka

  Lataa luonnonelinvoimaa omasta lempimetsästäsi. Kuuntele rentoutus-audio (8 min). Suositellaan kuulokkeilla kuunneltavaksi.

 • Derive-harjoitus "Kevät"

  Tämän deriven teemana on luonnon yksityiskohdat ja kiitollisuus. Derive on harjoite, joka johdattaa oman intuition seuraamiseen ja hetken ajattomaan vaelteluun. Harjoitteen voi tehdä yksin tai ryhmässä, koulussa tai kotona, keväällä, kesällä, syksyllä ja talvella.

Lapset ulos oppimaan

Etelä-Karjalan piirin Luontotuntien ilmapiiri halutaan pitää kiireettömänä, rauhallisena ja hyväntuulisena. Hauskat leikit sekä itse tekeminen ovat kaikenikäisille lapsille mieluisia asioita ja lähes poikkeuksetta luontotunneilla ollaan suut messingillä.

Tutustu toimintaan

Laho metsä on elämys!

Suomen luonnonsuojeluliitossa oli 2018-2019 metsäteema. Sen innoittamana Luonnonsuojeluliiton luontokasvatusvaliokunta laati innostavan Lahopuumateriaalin oppilaitosten ja Luonnonsuojeluliiton paikallistoimijoiden käyttöön.

Lataa materiaalit tästä

Kaikin aistein satupolulla

Metsä on kansantarinoiden mukaan monien luonnonhenkien koti. Toteuta satupolku, jossa luonnonhenget opastavat lapset luontoon!

Lue lisää Luonnonhenkien satupolusta

Kuva: Jetro Stavén

Tarinoita metsästä

Tarinoita metsästä -opetusmateriaali johdattaa metsään seuraamaan oksilla pyrähteleviä tiaisia, talviunillaan kuorsaavaa karhua ja monia muita lajeja. Materiaali on tarkoitettu koulujen ja muun ympäristökasvatustoiminnan vapaaseen käyttöön. Se syntyi vuonna 2013 jatkoksi suositulle koko perheen elokuvalle Metsän tarina elokuvan tuottajan MRP Matila Röhr Productionsin ja Suomen luonnonsuojeluliiton yhteistyönä. Lyhytelokuvasarja esitettiin Ylen kanavilla, ja siitä valmistettiin DVD, joka on myyty loppuun. Opetusmateriaalin tehtäviä voi edelleen hyödyntää.

Opetusmateriaali on ilmainen ja tarjoaa monipuolisesti tietoa ja tehtäviä lyhytelokuvassa esiteltävistä metsälajeista. Leikit ja tehtävät on suunniteltu 1–3-luokkalaisille ja 4–6-luokkalaisille. Jaottelu on ohjeellinen. Extra-tehtävien oikeat vastaukset löytyvät aineiston viimeisestä osuudesta (Vuodenajat).

Materiaali sisältää tietoa eläinten käyttäytymisestä sekä kulttuuri- ja suojelutietoa. Opetusaineistoa voi soveltaa esiopetukseen, yläkoulujen opetukseen ja luontokerhotoimintaan.

Ilmastoneuvottelut yläkoululaisille

Ilmastoneuvottelut yläkoulussa – Ohje ilmastoneuvotteluiden järjestäjälle antaa yläkouluikäisten nuorten kanssa toimiville mahdollisuuden valmistella ja järjestää kaksoistunnin mittainen ilmastoneuvottelusimulaatio. Neuvottelujen tavoitteena on saada sovituksi Suomelle ilmastosopimus.

Ilmastoneuvotteluissa aktiiviset tahot saavat helpommin asioitaan mukaan sopimukseen. Kuva: Outi Airaksinen
Toimittajan roolissa olevat oppilaat haastattelevat aluesuunnittelun edustajaa ilmastoneuvottelujen kokoustauolla Rantakylän yhtenäiskoulussa Mikkelissä keväällä 2018. Kuva: Outi Airaksinen

Neuvotteluja varten nuoret jaetaan eri rooliryhmiin, kuten maatalouden ja ympäristöjärjestöjen edustajiin. Kullakin ryhmällä on omat tavoitteensa neuvotteluissa, joten nuoret oppivat samanaikaisesti ilmastokysymysten monimutkaisuutta sekä neuvottelutaitoja.

Ilmaiseksi ladattava opetusmateriaali auttaa aikuista vetämään ilmastoneuvottelut vaivattomasti. Materiaali sopii niin opettajien, järjestöjen kuin muiden nuorten kanssa töitä tekevien käyttöön. Materiaalin on julkaissut Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri ja Suur-Savon yhdistys. Vuonna 2017 Kerttu Hakala kehitti idean ja materiaalin, jonka Elina Silkelä muokkasi myöhemmin opetusmateriaaliksi.

Koulumetsät luokkana

Koulumetsä on koulua tai päiväkotia lähellä oleva pysyvä metsäluontokohde, joka sopii lasten ja nuorten opetuksen, kasvatuksen ja virkistyksen tarpeisiin. Koulumetsäopas on käsikirja kasvattajille, opettajille ja kuntien viranomaisille. Havainnolliset esimerkit ja tehtävät opastavat koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen.

Kuva: Jetro Staven

Norppa opettaa

Kuva: Hanne Kosonen

Luonnonsuojeluliiton norppatunnit ovat suosittuja kouluissa ja päiväkodeissa. Ympäri Saimaata tavoitetaan vuoden aikana tuhansia lapsia, joille esitellään saimaannorpan elämää ja suojelua monin eri tavoin. Samalla kerätään lasten kokemuksia ja ajatuksia Saimaasta ja sen omasta norpasta.

Muuta Luonnonsuojeluliiton luontokasvatusmateriaalia

Uusia ideoita perheiden luontotapahtumiin ja perheleireille

Perheet takaisin luontoon!- kansio ilmestyi kesällä 2011. Kansiosta saa käytännön vinkkejä ja ohjeita perheleirien ja perhetapahtumien ympäristökasvatusohjelmien järjestämiseen. Kansio on Suomen luonnonsuojeluliiton ja Luonto-Liiton yhteishanke. Lapsi ja Luonto-säätiön avustus mahdollisti kansion kokoamisen. Noin 60-sivuisen kansion toimitti Helena Rantanen.

Kansion ohjelmaesimerkit soveltuvat jo alle kouluikäisille ja koko perheen yhteisiksi puuhiksi. Kansio ohjaa käyttämään jo julkaistuja luonnonharrastusmateriaaleja ja kokoaa niistä hyvin perheiden luontoleireille soveltuvat. Mukana on lomakeskus Huhmarin ympäristökasvatuksen ja vapaa-ajan toiminnan kehittämisehdotuksia. Perheet takaisin luontoon! -kansio soveltuu vapaa-ajan toiminnan oppimateriaaliksi ja luonnonharrastajan omaan käyttöön.

Kansiota voi tilata Luonto-Liitosta puhelimitse numerosta (09) 684 4420 tai netistä osoitteesta toimisto(at)luontoliitto.fi. Kansion hinta on 35 e tai 30 e (alennettu hinta SLL:n tai LL:n jäsenille).

Perhetoiminta-avustuksia jaetaan keväisin

Perhetoiminta-avustuksilla edistetään Luonnonsuojeluliiton ja Luonto-Liiton yhteistyötä ja perheille suunnattua toimintaa. Avustuksia voivat hakea piirit ja yhdistykset yhdessä Luonto-Liiton ja/tai sen piirien kanssa esimerkiksi perheleirien ja perhetapahtumien järjestämiseen. Avustukset pyritään suuntaamaan maantieteellisesti alueille, joissa ei ole vakiintunutta perheille ja lapsille suunnattua toimintaa. Hakuaika on keväisin.

Nuorten ekotiimi

Olemme olleet mukana suunnittelemassa Nuorten ekotiimiä. Nuorten ekotiimi on 13–16 -vuotiaille suunnattu kestävän elämäntavan toimintamalli ja ympäristökasvatusmateriaali. Ohjelmaa toteutetaan mm. koulussa tai nuorisotyössä aikuisen ohjaamana. Nuorten ekotiimin avulla pohditaan omia toimintatapoja ympäristönäkökulmasta yhdessä muiden kanssa sekä muutetaan omaa elämää ympäristöystävällisempään suuntaan pienillä arjen teoilla.

Materiaali koostuu yhdeksästä teema/elämänalueesta. Kutakin teemaosiota käsitellään yhteisen alustuksen jälkeen pienryhmissä. Osallistujat testaavat oman ekokuntonsa ja sen jälkeen valitsevat elämäänsä sopivia tehtäviä toteutettavaksi seuraavaa ekotiimikertaa varten. Tehtävien avulla tehdään elämäntapamuutoksia ympäristömyönteiseen suuntaan. Teeman lopuksi, tehdään kuntotesti uudelleen ja katsotaan, kuinka paljon ekokunto on noussut ja paljonko esim. luonnonvarojen kulutusta tai hiilidioksidipäästöjä on yhdessä vähennetty.

Nuorten ekotiimi on suunniteltu tukemaan jo olemassa olevia koulujen ja vapaa-ajan toiminnan ympäristöjärjestelmiä ja -ohjelmia, kuten Vihreää Lippua ja Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointia. Kanssamme ohjelmatyössä ovat olleet mukana asiantuntijatahoina myös Luonto-Liitto, Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus ja Suomen Ympäristökasvatuksen seura/ Vihreä lippu.

Nuorten ekotiimi -ohjelma on Gap Finland – Kestävän elämäntavan yhdistyksen julkaisema ja sen ovat toteuttaneet ympäristökasvattajat Jaana Hiltunen ja Heli Konivuori. Taitto ja kuvitus on Juha Harjun käsialaa.

Nuorten ekotiimimateriaali löytyy osoitteesta: www.ekotiimi.fi

Materiaalin tuottamista ovat rahoittaneet: ympäristöministeriö, Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto, Lahden kaupunki, opetusministeriö ja Sparbanksstiftelsen i Helsingfors.

Tutustu ekotiimimateriaaliin

Kerhokummi-hanke

Haluatko perustaa luontokerhon?

Suomen luonnonsuojeluliiton ja Luonto-Liiton Kerhokummi-hanke alkoi syksyllä 2010. Tavoitteenamme on perustaa uusia lasten luontokerhoja eri puolille Suomea. Ensimmäiset kerhokummiyhteistyön tuloksena syntyneet luontokerhot alkoivat syksyllä 2011: tarjoamme paikan luontokerhossa noin sadalle lapselle.

Kerhokummi-hankkeen kautta kerhojen perustajat saavat neuvoja ja apua kerhon perustamisen kiemuroihin, kuten rahoituksen hakuun ja kerho-ohjaajien rekrytointiin. Luonto-Liitto järjestää kerho-ohjaajakoulutuksia ja tarjoaa valmiita ohjelmia kerho-ohjaajien käyttöön.

Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys vastaa käytännön toiminnasta paikallistasolla. Yhdistyksessä toimii kerhotoiminnan vastuuhenkilö, kerhokummi, joka hoitaa kerhon organisoimiseen liittyviä asioita.

Luontokerhoja voi olla monenlaisia: lastenkerhoja, perhekerhoja, retkikerhoja jne. Luontokerhossa lapset tutustuvat lähiluonnon ihmeisiin aikuisen ohjauksella. Lapsena saadut myönteiset luontokokemukset luovat pohjaa luonnonrakkauden kehittymiselle ja myöhemmälle ympäristövastuulliselle toiminnalle.

Yhteystiedot:
Sini Heikkilä, kerhohankevastaava, Luonto-Liitto ry, 044 5166228, sini.heikkila@luontoliitto.fi

Lataa kerhokummin opas

Koulupäivä eläimenä -ideakirja

Lataa iloinen opas oppituntien tueksi. Ideakirjassa esitellään Päivä eläimenä – kilpailusadosta kerättyjä vinkkejä ihan jokaisen esikoulun ja alakoulun hurjan hauskojen eläimellisten oppituntien viettoon.

Päivä eläimenä on Suomen luonnonsuojeluliiton ja Fortumin (ent. Ekokem) yhteistyössä suunnittelema kilpailu, jonka tarkoituksena on perehtyä eläinten maailmaan muuttumalla päivän ajaksi luonnon asukkaaksi esimerkiksi roolileikin keinoin. Kilpailun sadosta on koottu Koulupäivä eläimenä -ideakirja ihan jokaisen lapsen ja lapsenmielisen iloksi.

Ideakirja soveltuu erityisesti esikoulun ja alakoulun oppitunneille. Eläinten elämään on tutustuttu joko lyhyempiin oppitunteihin tai pidempään projektityöskentelyyn soveltuvasti. Ideoista voi rakentaa omalle luokalle sopivan kokonaisuuden.

Koulupäivä eläimenä -ideakirja

Hyvän mielen polku – vinkkejä luonnossa rentoutumiseen

Luonnolla on mielialaan ja hyvinvointiin suuri merkitys. Kokosimme metsäpolulla helposti toteutettavia harjoituksia, jotka ohjaavat luontoretkellä virkistäytymään ja rentoutumaan.

Luonnossa liikkuminen tekee tunnetusti hyvää niin sielulle kuin ruumiillekin. Metsäretkellä voi kävelyn ja luonnonhavainnoinnin lisäksi tehdä myös paljon muuta: huomioida metsän tuoksuja ja mitä muistoja ne tuovat mieleen, olla aivan hiljaa ja nauttia täydellisestä läsnäolosta, tunnustella venytysten avulla oman kehon tuntemuksia ja nauttia taiteista runoja lukemalla.

On myös tärkeää muistaa olla kiitollinen elämän hyvistä asioista – niitä on meillä kaikilla useita, vaikka välillä tuntuisi, että murheet painavat. Metsästä voi esimerkiksi valita itselleen oman kiitollisuuspuun, jonka oksille sijoittaa kiitollisuudenaiheita. Katso pääsetkö puun ylimmille oksille asti?

Tiesitkö muuten, että oranssi väri lisää luovuutta, piristää ja ilahduttaa. Sen takia nautimme niin voimakkaasti auringonlaskua katsoessamme. Oma vireyttä voikin lisätä pukemalla metsäretkelle päälleen jotain oranssia. Myös syksyn ruska loistaa oranssin eri sävyissä.

Oheisesta linkistä voi tulostaa 14 ohjetaulua, joissa on vinkkejä, kuinka luonnossa voi rentoutua ja virkistäytyä. Ohjeet voi laminoida ja ripustaa puihin polun varrelle. Harjoitusten tehtäviä tehdessä luontoon tutustuu entistä paremmin ja voi huomata asioita, joihin ei ole aikaisemmin kiinnittänyt huomiota.

Antoisia metsäretkiä!

Lisätietoja: Tarja Heikkonen, Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristökasvatusryhmän puheenjohtaja tarja.heikkonen(a)sll.fi

Hyvän mielen polku -ohjetaulut

Opas vesiensuojeluun

Vesistöopas Luonnonsuojeluliiton julkaisema Vesistöopas on yleistajuinen käsikirja suomalaisista vesistöistä. Opas tutustuttaa vedenalaiseen luontoon ja siihen, kuinka ihmisen toiminta vaikuttaa järviin ja jokiin. Kirja opastaa lähivesistöjen tarkkailuun ja vaalimiseen sekä antaa taustatukea suojelutyöhön.

Lataa opas

Opas ikäihmisten luontopolulle

Pappa pitkospuille, mummo marjaan -oppaassa on kymmenen aisteja, ajattelua ja liikkumista virittävää luontorastia. Se on suunniteltu toimimaan kaikkialla, missä on hiemankin vihreää – oleellista on vain astua ulos ja löytää luonto läheltä.

Lataa opas

Opas palvelutalon luontotyötä varten

Luonnonsuojeluliitto on julkaissut Luonto tulee palvelutaloon -oppaan, miten luontoiltapäivän voi toteuttaa vanhusten palvelutaloissa pihalla tai sisätiloissa kaikilla aisteilla.

Lataa opas

Opas kemian opettajille

Kestävä kehitys kemian opetuksessa -opas on kemian opettajille suunnattu käytännönläheinen opas pitää sisällään teorian lisäksi paljon harjoituksia ja oppilaiden omia tutkimuksia opetuksen ja sen suunnittelun tueksi.

Lataa opas

Luontokasvatusvaliokunta

Luontokasvatusvaliokunta suunnittelee ja toteuttaa ympärikasvatus hankkeita, laatii materiaalia. Vaihdamme tietoja ja tutustumme muiden järjestöjen luontokasvatustoimintaan. Valiokunnan kokousta voi tulla seuraamaan kuka vain kiinnostunut, mutta siellä kokoontuu valittu hallituksen jäsenistä koostuva ryhmä. Luontokasvatusvaliokunta kertoo toiminnastaan ja jakaa aiheeseen liittyviä tiedotteita ympärikasvatussähköpostiryhmässä yk-lista(a)sll.fi.

Luontokasvatusvaliokuntaa vetää ympäristökasvattaja Milla Tuormaa. ”Vedän kiertävää luontokoulua pääkaupunkiseudulla yrittäjänä. Toimin yhteistyössä luontojärjestöjen ja -keskusten kanssa. Tervetuloa mukaan toimintaan!” Ota yhteyttä: milla.tuormaa(a)gmail.com

Askelia eteenpäin

Globaalien ympäristöongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan käytännön tekoja monella tasolla ja muutosta kulutuskulttuuriin. Luonnonsuojeluliiton työ keskittyy yhteiskunnallisten rakenteiden muuttamiseen ja luontokasvatukseen.

Lue lisää toiminnastamme