Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Tiedotteet 2008 / Luonnonsuojeluliitto: Vesivoiman haitat hyötyjä suuremmat

Luonnonsuojeluliitto: Vesivoiman haitat hyötyjä suuremmat

(13.2.2008) Luonnonsuojeluliiton mukaan vesivoimalla ei ole merkitystä EU:n uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamisessa. Energiateollisuuden vesivoimaselvitys on harhainen myös siksi, että siinä ei ole otettu huomioon luontoarvoja ja lainsäädäntöä.

"EU:n uusiutuvien energialähteiden lisäämistavoitteen saavuttamisessa vesivoiman lisärakentamisella ei ole merkitystä", luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen Suomen luonnonsuojeluliitosta sanoo.

"Esimerkiksi Kollajan ja Vuotoksen tekoaltaat olisivat yhteensä alle kaksi promillea Suomen energiasta, puoli prosenttia sähköstä ja vain kuudeskymmenesosa EU:n uusiutuvan energian lisäystavoitteesta. Ne olisi korvattavissa esimerkiksi yhdellä tuulivoimapuistolla. Ruotsissa avattiin syksyllä merituulipuisto, joka tuottaa 330 gigawattituntia sähköä vuodessa ja Tanskassa on pari 600 gigawattitunnin puistoa."

Energiateollisuuden vesivoimaselvityksessä ei ole otettu huomioon vesivoiman haittoja luonnon monimuotoisuudelle. "Rakennettua koskiluontoa ja tekoaltaiden alle hukutettua suoerämaata ei saada enää koskaan takaisin", Kuronen toteaa. "Suomessa on pilattu luontoa vesirakentamisella hyvin paljon, ja nyt myös säästettäviksi päätetty luonto haluttaisiin tuhota merkityksettömän energiamäärän takia. Allasvesivoimahan ei ole koskaan puhdasta vaan tekoaltaista karkaa hiilidioksidia ja metaania fossiiliseen tahtiin."

Energiateollisuuden luettelossa ei huomioitu edes lainsäädännön reunaehtoja. Siinä on muun muassa Vuotoksen tekoallas, joka tuhoaisi EU:n Natura 2000 -ohjelmalla turvatut Kemihaaran suot. Samoin mukana on Ounasjoki, joka on erikseen suojeltu perustuslain säätämisjärjestyksessä tehdyllä lailla.

Lisätietoja
- luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen, puhelin 0400 153 133