Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Työryhmän mietintö julkisuuslain ajan­ta­sais­ta­mi­ses­ta

Luonnonsuojeluliitto kannattaa julkisuuslain piirin laajentamista. Uhanalaistietojen salaaminen voi kuitenkin olla joissakin tapauksessa yhä tarpeen.

18.04.2024
Asia: VN/27452/2020/

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää esitystä hyvänä ja oikeansuuntaisena.

Esitetty julkisuuden piirin laajentaminen on hyvin perusteltua. Erityisen tärkeää on varmistaa Metsähallituksen ns. talouspuolenkin tietojen julkisuus, koska esimerkiksi metsiin liittyy ympäristölle tärkeää tietoa, jota on nyt salattu suojelusuunnittelua varten selvitystä tehneiltä valtion tutkimuslaitoksiltakin. Näin ei missään nimessä voi eikä saa olla.

Laissa on mahdollistettu yhä uhanalaisten luontoarvojen salaaminen silloin kun se on suojelun kannalta tärkeää. Huomattakoon erityisesti, että Suomessa esiintyy eräitä lajeja, joihin liittyy laitonta keräilijöiden kiinnostusta – varsinkin kun näitä itäisiä tai pohjoisia lajeja ei nyt saa länsimaihin helposti Venäjältä. Lisäksi maassamme esiintyy yhä petoeläinten – lintujenkin – laitonta pyyntiä.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa