Uhkakuvat rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä eivät pidä paikkaansa

Riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja energian tuhlausta täytyy vähentää ilmastosyistä, mutta rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta kiittää loppukädessä myös kukkaro. Mediassa on maalailtu kuvaa pakkoremonteista, vaikka todelliset neuvottelut EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin päivityksestä vasta alkavat, kun käsittely päivityksen lopullisesta vaatimustasosta siirtyy kolmikantaneuvotteluihin.

Lue lisää

Marinin hallituksen loppuarvio 

Suomen luonnonsuojeluliitto on arvioinut, kuinka hyvin 10.12.2019 aloittanut Sanna Marinin hallitus on noudattanut omaa hallitusohjelmaansa. Hallitusohjelma on ollut ympäristön kannalta vuosituhannen paras. Sanojen sijaan merkitsevät kuitenkin teot. Onko hallitusohjelman hyvät kirjaukset siis toteutettu?

Lue lisää

Vaellusyhteyksistä ja virtaamasta velvoite vesivoimayhtiöille

Vesivoimayhtiöt  ovat aktivoituneet rakennettujen jokien visiohankkeissa, joissa korostetaan yhteistyötä ja vapaaehtoistoimia virtavesiluonnon olosuhteiden kehittämiseksi. Suomen luonnonsuojeluliiton näkökulmasta visiohankkeet pahimmillaan hidastavat kestävän ja lainmukaisen ratkaisun saavuttamista virtavesien ja vaelluskalojen ahdinkoon.

Lue lisää

Juomapullot uhanalaisten puolella

Syksyisille kävely- tai sieniretkille sopii seuraksi Suomen luonnonsuojeluliiton ja SIGGin yhteistyössä lanseeraama Uhanalaiset-juomapullosarja. Pullojen pintaa koristaa kaksi metsiemme uhanalaista lajia, liito-orava ja töyhtötiainen.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.