Ympäristöjärjestöt: Suomi ei edes yritä esittää riittäviä toimia ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi energia- ja ilmastosuunnitelmassaan

Suomen Euroopan komissiolle 28.6.2024 toimittamassa kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa kuvatut toimet uhkaavat heikentää hiilinieluja entisestään. Ympäristöjärjestöt katsovat, että suunnitelma antaa epäselvän ja harhaanjohtavan kuvan Suomen ilmastopolitiikasta, eikä vastaa komission suosituksia.

Lue lisää

“Historiallista vain vastuun pakoilu”– ympäristöjärjestöt tyrmistyivät hallituksen metsälinjauksista

Ympäristöjärjestöt ovat syvästi pettyneitä Petteri Orpon hallituksen tänään julkistamiin linjauksiin metsien suojelusta. Järjestöt toteavat, että luonnonmetsien määrä Suomessa hupenee nyt entisestään, kun vanhoja metsiä jätetään hakkuiden piiriin. Erillispäätös suojelusta lähinnä alleviivaa, mitä tullaan jättämään tiukan suojelun ulkopuolelle, eikä tosiasiallinen suojelupinta-ala lisäänny välttämättä lainkaan. Varsinkin yksityismaiden osalta hallituksen päätöksen valmistelu on täysin puutteellista.

Lue lisää

Hallitus petti isoimman ympäristölupauksensa

Valtion vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelu oli Petteri Orpon hallitusohjelman suurin lupaus luonnonsuojelulle. Julkaistujen tietojen mukaan kriteerit vanhoille metsille tulevat olemaan niin tiukat, että kriteerejä täyttäviä metsiä ei Etelä-Suomesta löydy ja paljon arvokkaita metsiä jää suojelematta.

Lue lisää

Luonnonsuojeluliitto vaatii hallitukselta korjausta ympäristöpolitiikkaan kehysriihessä

Lahdessa viikonloppuna kokoontunut Suomen luonnonsuojeluliiton valtuusto vaatii hallitusta korjaamaan ympäristöasioiden suuntaa kehysriihessä muun muassa suojelemalla valtion vanhoja metsiä ja säästämällä ympäristölle haitallisista tuista eikä ympäristöhallinnosta. Valtuusto terästi myös liiton soiden ennallistamista, Itämerta ja saimaannorppaa koskevia tavoitteita.

Lue lisää

Aurinkovoimalaa ei voida rakentaa luontokohteelle

Salon Perniön Melassuo on tärkeä luonnolle, ilmastolle ja virkistystoiminnalle, eikä se sovi aurinkovoimarakentamiseen. Liitto kannattaa aurinkovoiman lisärakentamista, mutta vaatii parempia pelisääntöjä, jotta aurinkovoimalahankkeet eivät aiheuta luontohaittoja.

Lue lisää

Ympäristöjärjestöt huolissaan vanhojen metsien suojelusta

Petteri Orpon hallitusohjelma lupaa suojella jäljellä olevat kansalliset kriteerit täyttävät valtion luonnontilaiset ja vanhat metsät. Nyt Luonnonsuojeluliitto, WWF ja Greenpeace pelkäävät, että Orpon hallitus hylkää aiemmat kansallisten inventointien kriteerit ja tekee omista poliittisista kriteereistään tarkoituksella niin suppeat, että iso osa suojelupäätöstä odottavista vanhoista metsistä jää suojelun ulkopuolelle.

Lue lisää

Luonnonsuojeluliitto jätti valituksen Haminan akkumateriaalitehtaan ympäristöluvasta – Itämeren tilaa ei saa vaarantaa vihreän siirtymän nimissä

Suomen luonnonsuojeluliitto katsoo, että CNGR Finlandin Haminan akkumateriaalitehtaalle myönnetty ympäristölupa on lainvastainen. Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan, vaikka hankkeen haitalliset ympäristövaikutukset olisivat ehkäistävissä. Luonnonsuojeluliiton piiri ja yhdistys ovat jättäneet luvasta valitukset Vaasan hallinto-oikeuteen.

Lue lisää

Entistä suurempi osa suomalaisista vähentäisi metsien hakkuita

Suomalaisista vain alle neljännes uskoo Orpon hallituksen turvaavan metsien hiilinielut niin, että Suomen ilmastotavoitteet saavutetaan. Tämä selviää Luonnonsuojeluliiton tilaamasta kyselytutkimuksesta. Hallituksella on tänä vuonna mahdollisuus osoittaa, että se tekee riittävät toimet hiilinielujen korjaamiseksi.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.