Ympäristöjärjestöt kantelivat EU:n komissiolle suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta – ”Ministeriö uhmaa EU-lainsäädäntöä”

WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto ovat lähettäneet Euroopan komissiolle yhteisen kantelun maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä sallia suden kannanhoidollinen metsästys vuoden 2022 alusta. Järjestöt katsovat, että suden kannanhoidollisen metsästyksen salliminen on tämänhetkisessä tilanteessa EU-lainsäädännön vastaista. 

Lue lisää

Hallituksen ympäristötavoitteet riippuvat lakihankkeiden toteutumisesta

Luonnonsuojeluliitto antaa kaksi vuotta täyttäneelle Marinin hallitukselle väliarvosanan 8. Hallitus on saanut paljon aikaan, mutta hallitusohjelman ympäristötavoitteiden saavuttaminen riippuu ympäristölakien hyväksymisestä, ilmastotavoitteiden riittävyyden varmistamisesta keväällä ja maatalouden ympäristörahoituksen parantamisesta.

Lue lisää

Luonnonsuojeluliitto vaatii ilmastoasioiden vauhdittamista ilmastokokouksen jälkeenkin

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää YK:n ilmastokokouksen merkittävimpänä tuloksena sitä, että Pariisin ilmastosopimuksen auki olleista yksityiskohdista päästiin sopimukseen ja epäonnistumisena sitä, että fossiilisten polttoaineiden tukien lopettamisen tavoitteesta ei saatu sovittua riittävällä tavalla. Neuvotteluista tulee sopimustekstien lisäksi paljon välillistä hyötyä, jos valtioiden lisäksi kaikki kansalaisista yrityksiin tekevät enemmän ilmastotekoja.

Lue lisää

Luonnonsuojeluliitto: Suden metsästys on ennenaikaista

Maa- ja metsätalousministeriö lähetti tänään lausuntokierrokselle asetusluonnoksen, jolla se aikoo aloittaa suden niin sanotun kannanhoidollisen metsästyksen. Suomen luonnonsuojeluliitto tuomitsee suden kiintiömetsästyksen ennenaikaisena, sillä maamme susikannan suojelutason arviointi on vielä kesken.

Lue lisää

Luonnonsuojeluliitto pitää pölyttäjästrategiaa edistysaskeleena

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä tiistaina 26. lokakuuta julkistettu ja tänään lausuntokierrokselle lähetetty Suomen pölyttäjästrategia on merkittävä askel luonnonsuojelussa. Se tähtää pölyttäjähyönteisten monimuotoisuuden ja määrän vähenemisen pysäyttämiseen sekä niiden luonnon- ja viljelykasveille tarjoaman pölytyspalvelun turvaamiseen.

Lue lisää

Kansalaisaloite vauhditti avohakkuiden vaihtoehtoja

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitteen takana olevat ympäristöjärjestöt iloitsevat Metsähallituksen tuloutusvaatimuksen ja tuottotavoitteiden maltillistamisesta sekä avohakkuiden vaihtoehtojen etenemisestä. Jatkuvalle kasvatukselle olisi kuitenkin pitänyt saada prosentuaalinen tavoite valtion metsissä.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.