Aurinkovoimalaa ei voida rakentaa luontokohteelle

Salon Perniön Melassuo on tärkeä luonnolle, ilmastolle ja virkistystoiminnalle, eikä se sovi aurinkovoimarakentamiseen. Liitto kannattaa aurinkovoiman lisärakentamista, mutta vaatii parempia pelisääntöjä, jotta aurinkovoimalahankkeet eivät aiheuta luontohaittoja.

Lue lisää

Ympäristöjärjestöt huolissaan vanhojen metsien suojelusta

Petteri Orpon hallitusohjelma lupaa suojella jäljellä olevat kansalliset kriteerit täyttävät valtion luonnontilaiset ja vanhat metsät. Nyt Luonnonsuojeluliitto, WWF ja Greenpeace pelkäävät, että Orpon hallitus hylkää aiemmat kansallisten inventointien kriteerit ja tekee omista poliittisista kriteereistään tarkoituksella niin suppeat, että iso osa suojelupäätöstä odottavista vanhoista metsistä jää suojelun ulkopuolelle.

Lue lisää

Luonnonsuojeluliitto jätti valituksen Haminan akkumateriaalitehtaan ympäristöluvasta – Itämeren tilaa ei saa vaarantaa vihreän siirtymän nimissä

Suomen luonnonsuojeluliitto katsoo, että CNGR Finlandin Haminan akkumateriaalitehtaalle myönnetty ympäristölupa on lainvastainen. Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan, vaikka hankkeen haitalliset ympäristövaikutukset olisivat ehkäistävissä. Luonnonsuojeluliiton piiri ja yhdistys ovat jättäneet luvasta valitukset Vaasan hallinto-oikeuteen.

Lue lisää

Entistä suurempi osa suomalaisista vähentäisi metsien hakkuita

Suomalaisista vain alle neljännes uskoo Orpon hallituksen turvaavan metsien hiilinielut niin, että Suomen ilmastotavoitteet saavutetaan. Tämä selviää Luonnonsuojeluliiton tilaamasta kyselytutkimuksesta. Hallituksella on tänä vuonna mahdollisuus osoittaa, että se tekee riittävät toimet hiilinielujen korjaamiseksi.

Lue lisää

Sierilän arvokas luonto pelastui – ympäristöjärjestöt kiittävät Kemijoki Oy:n päätöstä luopua voimalahankkeesta

Kemijoki Oy kertoi perjantaina luopuvansa Sierilän voimalaitoshankkeesta. Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF kiittävät yhtiötä ja sen omistajatahoja vastuullisesta päätöksestä luopua hankkeesta. Toteutuessaan se olisi aiheuttanut merkittävää luontokatoa sekä vaikeuttanut pyrkimyksiä parantaa pohjoisen suurjoen tilaa ja vaelluskalojen olosuhteita.

Lue lisää

Järjestöt vetoavat Kemijoki Oy:n hallitukseen: Kemijoen rakentamaton osuus säilytettävä

Kemijoki Oy on suunnitellut rakentavansa Rovaniemelle uuden vesivoimalaitoksen, joka tuhoaisi Kemijoen pääuoman viimeisen rakentamattoman osuuden. Kemijoki Oy on hakenut Sierilä-hankkeelle huomattavaa valtion taloudellista tukea ja on oletettavaa, että yhtiön hallitus tekee Sierilää koskevan investointipäätöksen lähiaikoina. WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Paliskuntain yhdistys, Luontoliitto, Greenpeace, Birdlife, Virtavesien hoitoyhdistys ja Villilohi ry vetoavat Kemijoki Oy:n hallitukseen suunnitelmien hylkäämiseksi. 

Lue lisää

Suomen Luonto -lehti: Vuoden turhake on maakuntalentojen tuet

Suomen Luonto -aikakauslehti on valinnut vuoden 2023 turhakkeeksi maakuntalentojen tukemisen valtion ja kaupunkien varoin. Valinnalla lehti haluaa kiinnittää kriittistä huomiota lentoliikenteen ilmastopäästöihin sekä syihin, joilla reittien välttämättömyyttä perustellaan.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.