Luonnonsuojeluliitto vaatii ratkaisuja jokiluonnon vapauttamiseen

Suomen luonnonsuojeluliitto käynnistää Vapauta virrat -kampanjan, jolla tehdään näkyväksi suomalaisen jokiluonnon heikko tila. Kampanjassa esitellään ratkaisuja, joilla vesivoimaloiden vangitsemia virtoja voidaan vapauttaa ilman että vesivoimasähköstä tarvitsee luopua merkittävästi. Sähköntuotannolle merkityksettömät minivoimalat voidaan pääosin purkaa ja suuriin voimaloihin tulee rakentaa ohitusuomat.

Lue lisää

Turpeen polton alasajon ei pitäisi olla yllätys kenellekään

Pariisin ilmastosopimuksen solmimisen jälkeen kenenkään ei pitäisi olla yllättynyt siitä, että fossiilisista polttoaineista pitää luopua pian. Tämä koskee myös turvealaa. Luonnonsuojeluliitto kysyy, miten turvealalla on valmistauduttu väistämättömään turpeen käytön loppumiseen. Luonnonsuojeluliitto esittää, että oikeudenmukaisen siirtymän rahastolla tuetaan siirtymää turvetta kestävämpiin elinkeinoihin.

Lue lisää

Luonnonsuojelujärjestöt, Saimaan Norppaklubi ja Itä-Suomen yliopisto: Saimaannorppatyöryhmän esitys ei turvaa riittävästi kannan kasvua

Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF, Saimaan Norppaklubi ja Itä-Suomen yliopisto jättivät eriävän mielipiteen maa- ja metsätalousministeriön asettaman Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän tänään julkaistuun esitykseen. Järjestöt ja yliopisto katsovat, etteivät työryhmän raportissa esitetyt toimet riitä turvaamaan erittäin uhanalaisen saimaannorpan kannan kasvua.

Lue lisää

Suomen Luonto -lehti: Vuoden turhake on kertakäyttögrilli

Suomen Luonto -aikakauslehti on valinnut vuoden 2020 turhakkeeksi kertakäyttögrillin. Valinnalla lehti haluaa kiinnittää kriittistä huomiota kertakäyttöiseen kuluttamiseen ja jätteiden määrän lisääntymiseen. Jokainen suomalainen tuottaa yhdyskuntajätettä noin 550 kiloa vuodessa. Määrä on kasvanut viime vuosina, ja etenkin sekajätettä syntyy entistä enemmän.

Lue lisää

Itämeren alueen ympäristöjärjestöt: Itämeren suojelu on epäonnistunut – jatkossa on tehtävä enemmän ja paremmin

Itämeren alueen ympäristöjärjestöt vaativat tänään alkavaa Helcom-kokousta täydentämään Itämeren suojelun toimintaohjelmaa merkittävästi. Erityisen tärkeää on saada toimintaohjelmaan riittävän vahvat toimenpiteet vedenalaisen melun vähentämiseksi, Itämeren uhanalaisten lajien, kuten ankeriaan ja pyöriäisen, suojelemiseksi sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamien uhkien minimoimiseksi.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.