Luonnonsuojeluliiton vieraslajityöllä ehkäistiin jälleen luontokatoa ympäri Suomea

Suomen luonnonsuojeluliiton työntekijät ja vapaaehtoiset torjuivat jo neljättä kesää haitallisia vieraskasveja jättiputkea, jättipalsamia ja keltamajavankaalia. Torjuntaa ja seurantaa tehtiin kuuden maakunnan alueella yhteensä 330 kohteella. Torjuntaa jatketaan vielä vuonna 2023 – tämän jälkeen vastuu torjunnasta siirtyy yksityisille maanomistajille ja kunnille.

Lue lisää

Kaivoslakia täytyy parantaa eduskunnassa

Kaivoslain uudistus etenee eduskuntaan. Vaikka uudistusta on valmisteltu pitkään, sille asetetut hallitusohjelman tavoitteet jäivät työ- ja elinkeinoministeriön johtamassa lakiuudistuksessa suurelta osin saavuttamatta, arvioi Suomen luonnonsuojeluliitto.

Lue lisää

Ei uutta patoa Kemijoelle

Sierilän vesivoimalahanke uhkaa äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltua luontotyyppiä. Suomen luonnonsuojeluliitto soutaa 22.-23. heinäkuuta puolustaakseen vapaata Kemijokea nyt jo kuudetta kertaa.

Lue lisää

Luonnonsuojeluliitto arvostelee hallitusta hiilinielujen turvaamisen viivästymisestä

Hallituksen tänään hyväksymä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma jää Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan vajaaksi. Hiilinieluja ei onnistuttu turvaamaan, mikä johtaa siihen, että päästövähennyksiä pitää löytää esimerkiksi liikenteestä. Suunnitelmaa tarkistetaan lisäselvitysten edetessä, mutta monet toimenpiteet valuvat seuraavalle hallitukselle, jonka ilmastopolitiikan linjasta ei vielä tiedetä.

Lue lisää

Verkkokalastus uhkaa taas saimaannorppia – kaupassa ja ravintolassa on hyvä suosia norppaturvallisesti pyydettyä kalaa

Saimaannorpan kuuttien suojaksi asetetut verkkokalastusrajoitukset norppien keskeisillä elinalueilla päättyvät 30. kesäkuuta. Muikkuverkkojen osalta kielto päättyi jo 20. kesäkuuta. Luonnonsuojeluliitto kannustaa kaikkia Saimaalla kalastavia osallistumaan kuuttien suojeluun jättämällä verkot laskematta myös rajoitusajan ja -alueiden ulkopuolella.

Lue lisää

Luontokato ei pysähdy ilman tekoja – ympäristöjärjestöt vaativat hallitukselta kiireellisiä päätöksiä metsiemme suojelemiseksi

Suomalainen luonto köyhtyy hälyttävällä vauhdilla, mikä näkyy myös yli 20 000 lajia asuttavissa metsissämme. Hakkuupaineiden kasvaessa entisestään WWF, Greenpeace, Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto ja Birdlife kiirehtivät hallitukselta välittömiä toimia metsiensuojelun lisäämiseksi, jotta kriittiset päätökset saadaan liikkeelle vielä tällä hallituskaudella.

Lue lisää

Luonnonkukkien päivänä 19.6. kannustetaan luontotekoihin

Yhteispohjoismaista Luonnonkukkien päivää vietetään tänä vuonna sunnuntaina 19.6.2022. Luonnonkukkiin on helppo tutustua opastettujen kasviretkien avulla, joita järjestetään kymmeniä eri puolilla Suomea. Tänä vuonna Luonnonkukkien päivänä tuodaan esille luontotekojen merkitys, kuten perinnemaisemien hoito talkootyönä. Vuoden teemalaji on talkoistakin hyötyvä mäkitervakko.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.