Uusi biotalousstrategia jää yksipuoliseksi

Strategiassa ei riittävästi huomioida biotalouden roolia luontokadon ja ilmastonmuutoksen kiihdyttäjänä, eikä esitetä tarpeeksi toimenpiteitä joiden avulla biotalouden kestävyys tullaan tulevaisuudessa varmistamaan.

Lue lisää

Kestävän rahoituksen puolustus

Luonnonsuojeluliitto kommentoi useille EU-jaostolle Suomen kannan luonnosta kestävän rahoituksen taksonomiasta. Liitto puolusti komission työryhmän luonnosta heikennyksiä vastaaan.

Lue lisää

Vesitalousstrategia 2030

MMM:n vesitalousstrategia on oikeansuuntainen, mutta tällaiset työt kannattaisi tehdä nykyään yhdessä muiden hallinnonalojen kanssa. SLL korostaa vesienhoitosuunnitelmia vesistövisioita enemmän.

Lue lisää

Kenen intressejä kaivoslaki edistää nyt ja tulevaisuudessa?

Vesilain mukainen intressivertailu kaivoslupaa myönnettäessä mahdollistaisi yhteiskunnan muutosten huomioimisen kaivostoiminnan sääntelyssä ja takaisi pitkäikäisen kaivoslain paremmin kuin nykyinen jäykkä oikeusharkintamalli, joka huomioi huonosti yhteiskunnallisen muutoksen ja on herkkä kansalaisyhteiskunnan arvostelulle, kirjoittaa Luonnonsuojeluliiton ympäristöjuristi Matti Kattainen

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.