Hallitus petti isoimman ympäristölupauksensa

Valtion vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelu oli Petteri Orpon hallitusohjelman suurin lupaus luonnonsuojelulle. Julkaistujen tietojen mukaan kriteerit vanhoille metsille tulevat olemaan niin tiukat, että kriteerejä täyttäviä metsiä ei Etelä-Suomesta löydy ja paljon arvokkaita metsiä jää suojelematta.

Lue lisää

Luonnonsuojeluliiton lausunto huoltovarmuudesta

Lausunnossaan eduskunnan talousvaliokunnalle Luonnonsuojeluliitto korosti, että turpeen energiakäytöstä ja kaivuusta tulee luopua mahdollisimman pian. Turpeen käyttöön huoltovarmuuspolttoaineena liittyy useita ongelmia ilmasto- ja luontohaittojen, sääherkkyyden, energiajärjestelmän kehityksen ja kustannusten näkökulmasta.

Lue lisää

Luonnonsuojeluliiton lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Napapiirin retkeilyalueen perustamisesta

Luonnonsuojeluliitto ja sen Rovaniemen paikallisyhdistys kannattavat Napapiirin retkeilyalueen perustamista. Alueen kehittämisessä tulee kuulla rovaniemeläisiä laajasti ja huomioida alueen luontoarvoja. Luonnonsuojeluliiton Rovaniemen paikallisyhdistys on mielellään mukana, kun alueen käytön järjestäminen tapahtuu alueen hoito- ja käyttösuunnitelman kautta.

Lue lisää

Luonnonsuojeluliiton lausunto luonnoksesta naalin suojelusuunnitelmaksi

Naalin pitkän aikavälin suojelun tavoitteena on vakaa ja elinvoimainen, suotuisan suojelutaso naalikanta, joka selviää ilman suojelutoimia. Luonnonsuojeluliitto pitää suojelusuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä oikeansuuntaisina ja painottaa, että riittävän rahoituksen varmistaminen on ensiarvoisen tärkeätä naalin suojelussa.

Lue lisää

Lausunto esitysluonnoksesta vieraslajilain muuttamiseksi

Maa- ja metsätalousministeriö esitti vieraslajilakiin mahdollistettavaksi 5 vuoden siirtymäaikaa, koska pitempi siirtymäaika helpottaisi puutarhaliikkeissä kasvatettavana olevien lajien kieltämistä. Supikoirien etsimisessä sallittaisiin droonit. Luonnonsuojeluliitto kannatti esityksiä.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.