Muistutus Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle liittyen Taivalkosken voimalaitoksen kalauoman rakentamiseen

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii, että aluehallintovirasto hylkää Kemijoki Oy:n hakemuksen kalatien rakentamisesta. Hakemuksen mukaisen kalatien rakentamisen ja toiminnan hyöty yleisille eduille on erittäin vähäinen mutta menetykset ja haitat yleisille eduille erittäin suuret johtuen hankkeen suorista ja epäsuorista vaikutuksista Kemijoen kalatalousvelvoitteen kokonaisvaltaisen muutoksen toteuttamisedellytyksiin.

Lue lisää

Luonnonsuojeluliiton lausunto itämerennorpan metsästyksestä 2023–2025

Itämerennorppa kärsii jo nyt merkittävästi ilmaston lämpenemisestä. Kyseistä norpan alalajia elää vain Itämeressä ja siksi Suomella ja Ruotsilla on päävastuu sen suojelusta ja kannanhoidosta. Nyt esitetty metsästyskiintiö kuitenkin ylittää kestävän metsästyksen rajan yli puolitoistakertaisesti ja yhdessä Ruotsin kiintiön kanssa vaarantaisi norppakannan tilan.

Lue lisää

Luonnonsuojeluliiton lausunto ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2023–2024

Suomen luonnonsuojeluliitto lausui ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2023–2024. Liiton mielestä ilveksen metsästyskiintiötä määriteltäessä kauriskantojen voimakas kasvu on sivuutettu. Kansalaisten yleisen toivomuksen mukaan 320 yksilön metsästyskiintiötä pitäisi pienentää, sillä suuremmasta ilveskannasta on enemmän taloudellistakin hyötyä kuin haittaa.

Lue lisää

Kalaverkot uhkaavat saimaannorppia taas heinäkuusta alkaen – ”Kalastusrajoituksia on tehty piittaamatta oikeasta tiedosta”

Verkkokalastusrajoitukset saimaannorppien keskeisillä elinalueilla päättyvät tänään 30. kesäkuuta. Muikkuverkkojen osalta kielto päättyi jo 20. kesäkuuta, ja nuori norppa kuoli laillisiin muikkuverkkoihin heti kesäkuun lopussa. Suurin piikki norppien kalanpyydyskuolemissa onkin heti rajoitusten päätyttyä. Suomen luonnonsuojeluliitto kannustaa kalastajia omaksumaan norppaturvalliset kalastusmenetelmät, ja kuluttajia vaatimaan norppaturvallisesti pyydettyä kalaa.

Lue lisää

A friendly reminder to clarify the position of WMO

This is a friendly reminder of the open letter we the Finnish Association for Nature Conservation sent to your predecessors on 21 April to ask the WMO to clarify to what extent the statements made by the Secretary General Petteri Taalas in the Finnish media are based on climate science and if they represent WMO’s position as a whole?

Lue lisää

Kaupallinen kalastaja Tapani Kontinen lopetti verkkokalastuksen auttaakseen saimaannorppaa

Suomen luonnonsuojeluliitto jakoi kalastajille maksutta yli sata norppaturvallista Saimaa-katiskaa Joroisissa lauantaina 17. kesäkuuta. Tapahtumaan saapui myös rantasalmelainen kaupallinen kalastaja Tapani Kontinen, joka oli tehnyt päätöksen luopua verkkokalastuksesta. Kontinen on huolissaan Saimaan ja saimaannorpan hyvinvoinnista. Luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen haastatteli Kontista, joka kertoi tarkemmin merkittävän päätöksensä taustoista.

Lue lisää

Muutos metka-tukeen

Lausuimmen muutoksesta voimaan tulevaan metka-tukeen. Muutos on ymmärrettävä, mutta lausunnossamme maa- ja metsätalousministeriölle kiinnitimme huomiota taimikon ja nuoren metsän hoidon tuen tarpeellisuuteen.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.