Kova luonto: Haitalliset tuet

Kova luonto -podcastin vieraana on ympäristöministeriön ilmastoyksikön johtaja Outi Honkatukia. Jakson kuunneltuasi tiedät, mitä ympäristölle haitalliset tuet ovat, miksi niitä on niin paljon ja miksi niiden poistaminen on osoittautunut poliitikoille hankalaksi.

Lue lisää

EKOenergian pohjoismainen markkinointikoordinaattori

EKOenergia ja Suomen luonnonsuojeluliitto hakevat vakituiseen, kokoaikaiseen työsuhteeseen EKOenergian pohjoismaista markkinointikoordinaattoria. Toimistomme sijaitsee Helsingissä Lauttasaaressa. Lähetä englanninkielinen hakemuksesi viimeistään 31.3.2023.

Lue lisää

Vihreän siirtymän tilanteesta Suomessa

Euroopan komissio kiertää jäsenmaissa selvittämässä järjestöjenkin käsityksiä EU-tavoitteiden saavuttamisen edistymistä. Nyt oli vuorossa ilmasto- ja energiapolitiikka. Yleisesti ottaen Suomi voi saavuttaa tavoitteet, jos seuraava hallitus jatkaa samaan malliin – ja metsäpolitiikka saadaan kuntoon.

Lue lisää

Vaellusyhteyksistä ja virtaamasta velvoite vesivoimayhtiöille

Vesivoimayhtiöt  ovat aktivoituneet rakennettujen jokien visiohankkeissa, joissa korostetaan yhteistyötä ja vapaaehtoistoimia virtavesiluonnon olosuhteiden kehittämiseksi. Suomen luonnonsuojeluliiton näkökulmasta visiohankkeet pahimmillaan hidastavat kestävän ja lainmukaisen ratkaisun saavuttamista virtavesien ja vaelluskalojen ahdinkoon.

Lue lisää

Selvitys järjestöjen varainhankinnan avustamisesta ja tukemisesta valtionavustustoiminnassa

Mahdollisuuksia tukea järjestöjen varainhankinkintaa valtionavuista on pohdittu työryhmän raporttiluonnoksessa. Varainhankinnan kulujen ja kehittämisen laskeminen osittain avustuskelpoiseksi olisi lähtökohtaisesti kannatettavaa. Kaikkien järjestöjen pistäminen samoihin valtionapusysteemeihin ei kuitenkaan olisi järkevää. Ympäristöjärjestöt ja niiden talous poikkeavat suuresti esimeriksi sote- ja liikuntajärjestöistä.

Lue lisää

No more new hydropower in Europe: A manifesto

Euroopan ympäristöjärjestöt muistuttivat EU:n päättäjiä siitä, että ei ole vihreää vesivoimaa. Uutta vesivoimaa ei pidä tukea julkisista varoista vaan niiden haittojen vähentämistä sekä aurinkoa ja tuulta. Kirjelmän allekirjoittivat SLL ja EKOenergia.

Lue lisää

Luonnonsuojeluliitto kannattaa saamelaiskäräjälakia

Suomen luonnonsuojeluliitto tukee parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevan saamelaiskäräjälain hyväksymistä. Lain hyväksyminen edistäisi myös arktisen luonnon suojelua. Yli kymmenen vuoden mittaiseksi venyneen valmistelutyön lopputuloksena lakiesitys on nyt Saamelaiskäräjien hyväksymässä muodossa.

Lue lisää

Ympäristöasiat ratkaistaan kaavoituksella

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola piti Luonnonsuojeluliiton puheenvuoron ympäristöministeriön keskustelutilaisuudessa alueidenkäyton suunnittelun lainsäädännön kehittämisestä 3.2.2023. Kaavoitusta pitää kehittää ympäristöongelmien ratkaisemiseksi.

Lue lisää

Vieraslajit ovat luontokadon merkittävimpiä taustatekijöitä – parhaiten haittoja ehkäistään ennakoinnilla

Joulukuussa 2022 päättyneessä YK:n Montreal-Kunmingin biodiversiteettikokouksessa (COP15) päätettiin tavoitteista, joilla pyritään luontokadon pysäyttämiseen vuoteen 2030 mennessä. Luonnonsuojeluliiton VieKas LIFE- vieraslajihankkeen Markus Seppälä ja Titta Vikstedt pohtivat blogikirjoituksessa kokouksen päätösten merkitystä vieraslajien pysäyttämisen kannalta ja arvioivat Suomessa tehtävän vieraslajityön onnistumisia ja kehittämistarpeita.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.