Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite luovutetaan eduskunnalle

Yli 60 000 suomalaisen allekirjoittama Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite luovutetaan eduskunnalle tänään tiistaina kello 9.30. Aloitteessa vaaditaan avohakkuiden lopettamista valtion metsissä. Siirtyminen jatkuvapeitteiseen kasvatukseen edistäisi sekä ilmastonmuutoksen torjuntaa että luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämistä. 

Lue lisää

Luonnonsuojeluliiton lausunto valtion talousarvioesitykseen vuodelle 2020

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää historiallisesta satsauksesta luonnonsuojelun rahoitukseen. Eduskunnan tulee kuitenkin parantaa vuoden 2020 budjettia varmistamalla ympäristöhallinnon ja ympäristöjärjestöjen resurssit, karsimalla haitallisia yritystukia ja lisäämällä rahoitusta luonnonsuojeluun kehitysyhteistyössä.

Lue lisää

Finland endangers climate leadership position in EU

European Union (EU) and Finnish NGOs have obtained a document produced by Finland’s Ministry of Agriculture which reveals that Finland is secretly attempting to renegotiate its way out of accounting for its deforestation. The document tarnishes the country’s carefully crafted green image.

Lue lisää

Saimaannorppakanta rikkoi 400 yksilön rajan – suojelutyö on oikealla uralla ja nyt sitä pitää lisätä

Metsähallitus on tänään julkistanut saimaannorpan kanta-arvion talvikaudelta 2018–2019: norppia on nyt arviolta 410 yksilöä. Suojelun välitavoitteena ollut 400 saimaannorpan raja on siis virallisesti ylitetty. Kuuttejakin on arvioitu syntyneen tänä vuonna hyvissä pesimäolosuhteissa 88. Tämä luku perustuu kuitenkin vahvasti vain arvioihin, sillä pesälaskentaolosuhteet olivat huonot.

Lue lisää

Suomi vaarantaa uskottavuutensa EU:n ilmastopolitiikassa

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii Suomelta metsäkadon pysäyttämistä ja maatalousmaiden päästöjen leikkaamista. Suomi on kuitenkin käynyt komission kanssa salaisia neuvotteluja LULUCF-asetuksesta. Neuvottelujen tavoitteet sysäisivät Suomen päästövähennysvelvoitteet muille EU-maille. Tavoitteet ovat myös ristiriidassa sekä kestävän kehityksen tavoitteiden että Suomen ilmastotavoitteiden kanssa.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.