Luonnonsuojeluliiton lausunto eduskunnalle ilmastolain muuttamisesta

Luonnonsuojeluliitto kannattaa kuntien ilmastosuunnitelmista ja muutoksenhausta säätämistä ilmastolaissa. Kuitenkin kuntien ilmastosuunnitelmien tulisi olla kattavampia ja keskenään vertailukelpoisia. Muutoksenhausta ehdotetaan säädettäväksi selkeästi, mutta muutoksenhakuoikeus on suppeampi kuin yleislainsäädännössä tai muussa sektorilainsäädännössä.

Lue lisää

Digimarkkinoinnin asiantuntija

Oletko tulostavoitteellinen digimarkkinoinnin osaaja? Onko sinulla kokemusta varainhankintaviestinnästä? Tule Luonnonsuojeluliittoon valjastamaan ammattitaitosi luontokadon ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen.

Lue lisää

Luonnonsuojeluliiton lausunto ilmastopoliittisiin selontekoihin

Luonnonsuojeluliiton mielestä kaikki ilmastopoliittiset selonteot (KAISU, MISU ja ilmasto- ja energiastrategia) ovat riittämättömiä hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi ja ne tulee päivittää ilmastolain mukaisesti. Suurimmat puutteet liittyvät maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaan.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.