Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto valtioneuvoston asetuksesta Euroopan meri-, kalatalous- ja ve­si­vil­je­ly­ra­has­ton tukiasetuksen muutoksesta

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 5.3.2022 Dnro VN/7171/2024

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

4 § Tuen enimmäismäärä muissa kuin yleishyödyllisissä hankkeissa

Vesiviljelyn ”tukikatto” on esityksessä hyvin perusteltu. Yleisesti ottaen ympäristöpoliittisesti suljetun kierron hankkeita kannattaisi suosia.

5 § Tuen enimmäismäärä hylkeiden kalataloudelle aiheuttamia vahinkoja ehkäisevissä hankkeissa

Vahinkojen ennalta estämisen hankkeissa olisi järkevää mahdollistaa vesiviljelyn tuissa myös merimetsojen ja harmaahaikoiden aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisy. Jos esimerkiksi monta harmaahaikaraa istuu yhtä aikaa verkkokassin päälle viritetylle suojaverkolle, niiden yhteispaino voi laskea sitä niin, että ne ylettyvät nokkimaan kaloja. Tämän voi estää tukevammilla rakenteilla, ja sellaisen rahoittaminen olisi kaikkien osapuolten kannalta järkevää.

13 § Kertakorvaus hyljekorvaushankkeissa

Luonnonsuojeluliitto pitäisi merimetson soveltamisalassa jatkossakin mukana. Luken selvitys merimetsovahingoista on yhä kesken. Näyttäisi kuitenkin siltä, että vahingot eivät ole suuret – eivät ainakaan verrattuna kalatalouden toimintaympäristöön liittyviin markkinoiden, kustannusten ym. muutoksiin. Kuitenkin tällaisella pienellä psykologisella ”sietopalkkiolla” voisi olla itse rahamäärää suurempi merkitys. Hallinto voisi osoittaa, että kalastajien huolia olisi kuultu. Merimetsokorvauksen poistaminen olisi päinvastainen signaali.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Jaa sosiaalisessa mediassa