Toiveet teknisten hiilinielujen käyttöönotosta eivät ratkaise ylisuurten hakkuiden aiheuttamia ilmasto- ja luontohaittoja

Suomen hiilinielut ovat romahtaneet viimeisten kymmenen vuoden aikana. Se on lisännyt toiveita teknisten hiilinielujen käyttöönotolle. Vaarana on se, että huomio siirtyy pois nykyisten hiilivarastojen suojelusta ja luonnon nielujen vahvistamisesta, jotka ovat keino päästä maankäyttösektorin ilmastotavoitteisiin vuoteen 2030 mennessä. Teknisten nielujen käyttöönotto ei myöskään poista tarvetta muuttaa nykyistä metsäpolitiikkaa.

Lue lisää

Ympäristöasiat ratkaistaan kaavoituksella

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola piti Luonnonsuojeluliiton puheenvuoron ympäristöministeriön keskustelutilaisuudessa alueidenkäyton suunnittelun lainsäädännön kehittämisestä 3.2.2023. Kaavoitusta pitää kehittää ympäristöongelmien ratkaisemiseksi.

Lue lisää

Vieraslajit ovat luontokadon merkittävimpiä taustatekijöitä – parhaiten haittoja ehkäistään ennakoinnilla

Joulukuussa 2022 päättyneessä YK:n Montreal-Kunmingin biodiversiteettikokouksessa (COP15) päätettiin tavoitteista, joilla pyritään luontokadon pysäyttämiseen vuoteen 2030 mennessä. Luonnonsuojeluliiton VieKas LIFE- vieraslajihankkeen Markus Seppälä ja Titta Vikstedt pohtivat blogikirjoituksessa kokouksen päätösten merkitystä vieraslajien pysäyttämisen kannalta ja arvioivat Suomessa tehtävän vieraslajityön onnistumisia ja kehittämistarpeita.

Lue lisää

Miten kaivosalan kestävyystyötä pitäisi jatkaa?

Luonnonsuojeluliitto ja moni muu järjestö ovat jättäneet Kestävän kaivosteollisuuden verkoston. Kaivosala pohtii nyt sen jälkeistä kestävyystyötä. Olisi kaikkien edun mukaista, että lain minimit ylittävä kestävyystyö jatkuisi Suomessa ja syntyisi keskustelufoorumi, jossa sidosryhmätkin voisivat esittää kriittisiäkin ajatuksia.

Lue lisää

Valkohäntäkauris ja luonnonsuojelu

MItä valkohäntäkauriille pitäisi tehdä? Se on ihmisen siirtämä vieraslaji, jonka kannan kasvu on aiheuttanut monia haittoja. Esitimme MMM:n selvitysmiehille uusia vaihtoehtoja Loimalla järjestetyssä kuulemistilaisuudessa.

Lue lisää

Suuretkin virrat vapaiksi vaelluskalojen kulkea

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola puhui Vaelluskaladelegaation seminaarissa Eduskunnassa 1.12.2022. Luonnonsuojeluliitolle on tärkeää, että vaelluskalojen kulku ja virtavesien ympäristövirtaama turvataan kaikissa joissa – myös suurissa, kuten Kemijoessa.

Lue lisää

Metsäenergia ei ole ratkaisu ilmasto- ja energiakriisiin

Tutkijat ovat jo vuosia muistuttaneet, että puun poltolla on haitallisia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Nyt Euroopan lainsäätäjät ovat heränneet muutoksen tarpeeseen. Myös suomalaisten päättäjien on aika herätä metsiemme rajallisuuteen, kirjoittavat Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntijat Päivi Tikkakoski ja Hanna Aho.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.