Elämysretkeilyä ja norpan suojelua Saimaan jäillä

Apukinoskolaukset saimaannorpan pesinnän tueksi ovat sekä konkreettista suojelutyötä että retkeilyä upeissa Saimaan maisemissa. Saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen kertaa blogissaan tunnelmia Luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalassa järjestämästä kolausreissusta.

Lue lisää

Kenen intressejä kaivoslaki edistää nyt ja tulevaisuudessa?

Vesilain mukainen intressivertailu kaivoslupaa myönnettäessä mahdollistaisi yhteiskunnan muutosten huomioimisen kaivostoiminnan sääntelyssä ja takaisi pitkäikäisen kaivoslain paremmin kuin nykyinen jäykkä oikeusharkintamalli, joka huomioi huonosti yhteiskunnallisen muutoksen ja on herkkä kansalaisyhteiskunnan arvostelulle, kirjoittaa Luonnonsuojeluliiton ympäristöjuristi Matti Kattainen

Lue lisää

Ilmastokriisin ratkaisuiksi eivät kelpaa luonnon tilaa heikentävät toimet 

Tähän mennessä kaikille alkaa olla selvää, että ilmastokriisiä ruokkivasta fossiilisten polttoaineiden käytöstä on luovuttava. Energian ja materiaalien tuotannossa fossiiliset on korvattava jollakin. Katseet kääntyvät tässä kohtaa usein metsiin. Metsille on jo paljon käyttöpainetta ympäri Eurooppaa, myös meillä Suomessa. Yhteisistä ilmastotavoitteista huolimatta Euroopan metsien hiilinielu on pienentynyt viime vuosina. Puusta on moneksi, mutta kaiken korvaaminen puulla ei ole kestävä ratkaisu.

Lue lisää

Norppien ja ihmisten tulevaisuus riippuu kansainvälisistä ilmastoneuvotteluista

Saimaannorppien suojelussa on päästy eteenpäin, mutta jos ilmaston kuumeneminen etenee yli Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden, lumettomat talvet luovat norpille uuden uhkan. Luonnonsuojelu ja ilmastokriisin hillitseminen kulkevat käsi kädessä. Suojeluasiantuntijamme Anna Ikonen on lähtenyt Skotlannin Glasgowiin YK:n ilmastokokoukseen, COP26:een, ja tämän päivittyvän blogin kautta me muut suomalaiset saamme seurata neuvottelujen etenemistä ja ensikertalaisen kokoustunnelmia.

Lue lisää

Kansainväliset ilmastoneuvottelut alkavat sunnuntaina – mistä on kyse? 

Toiveet ilmastokriisin selättämisestä ovat usein suurimmillaan ennen kansainvälisten ilmastoneuvotteluiden alkua. Nyt on jälleen se aika vuodesta. Sunnuntaina maailman valtiot kokoontuvat kahdeksi viikoksi Skotlannin Glasgow’hun neuvottelemaan ilmaston kuumenemisen torjunnasta, päästövähennyksistä, markkinamekanismeista ja oikeudenmukaisuudesta. 

Lue lisää

Lohi ja turska – Luonnonsuojeluliitto puolustaa Itämeren uhattuja kaloja

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Luxemburgissa maanantaina ja tiistaina. Jäsenmaiden ministerit päättävät muun muassa Itämeren ensi vuoden kalastuskiintiöistä. "Luonnonsuojelun kannalta kiintoisimmat lajit ovat lohi ja turska", kertoo EU:n kalapolitiikkaan vaikuttava va toiminnanjohtaja, ympäristöpäällikkö Tapani Veistola.

Lue lisää

Kia Aarnio: Ilmastokriisi ratkaistaan ihmisten voimalla

Ihmismielessä on psykologisia esteitä sille, ettei muutosta ekologisesti kestävään yhteiskuntaan ole vielä saatu aikaiseksi. Ilmastokriisin hillitseminen ja maailman muuttaminen vaatii sitä, että ihmiset voimaantuvat uskomaan omaan valtaansa, kirjoittaa Kia Aarnio.

Lue lisää

Nyt on ilmaston superviikko

Tällä viikolla jokainen meistä voi olla ratkaisemassa ilmastokriisiä. Se onnistuu kahdella tavalla: lähettämällä mielipide ilmastolaista ja tekemällä hallituksen budjettiriihestä ilmastoriihen.

Lue lisää

Purotalkkarit kunnostavat ja vapauttavat virtavesiä Vantaalla

Purotalkkaritoimintaa on järjestetty Vantaalla jo viitenä kesänä. Talkkarien työ painottuu mm. virtavesien kunnostukseen, vaelluskalojen kutualueiden kunnostamiseen, vaellusesteiden poistoon ja haitallisten vieraslajien torjuntaan. Aikoinaan kaikkialle ulottuneella virtavesien muokkaamisella on ollut vaikutuksensa myös Vantaan virtavesiin.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.