Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton kommentit kokouksen 12.4.2024 asioihin: MAL, aloiteoikeus, Seveso, turvallisuus, rannat, tuuli – ja aurinkovoima

Alueidenkäyttölain valmistelu etenee. Kokouksien jälkeen on mahdollista kommentoida käsiteltyjä aiheita. Luonnonsuojeluliitto esitti tällä kertaa parannuksia maailmanperintöalueisiin, MAL-sopimuksiin, kaavojen aloiteoikeuteen, Seveso-alueisiin, turvallisuusasioihin, rantoihin sekä tuuli- ja aurinkovoimaan.

12.4.2024
Viitaten AKL-kokoukseen 12.4.2024

Maailmanperintö
– rakentamislakiin on tehtävä vastaava pykälä joka koskee lupia ja rakentamista
– suojavyöhyke-sanaa tulisi avata. Sen pitäisi olla kuin Naturassa eli ei välttämättä karttaan merkitty vaan funktionaalinen, tapauskohtaisesti vaikutusten mukaan joustava

MAL
– kestävä-sana

Aloiteoikeus ja kumppanuuskaavoitus
– määräajat ja monijäseniset toimielimet ovat kuntien perustuslaillista itsehallintoa rajoittavia asioita, joita ei pitäisi lakiin pistää
– alkuneuvottelusta pitäisi tehdä julkinen pöytäkirja
– kuten työryhmissä luvattiin, kuntalaisia on kuultava kaavan tarpeesta, tavoitteista ja esim. riittävistä selvityksistä (OAS) – ja tällainen kuuleminen voi johtaa kaavan keskeyttämiseen tai suuriinkin muutoksiin

Seveso
– onhan kaikki ymmärtäneet, että tämä koskee mm. ydinvoimaloita ja radioaktiivisten aineiden kuljetuksiin (SLL:n mielestä tämä pitäisi hoitaa yleiskaavoissa)

Turvallisuus
– vesihuolto-sanan voisi kirjoittaa auki

Rannat
– luontokato pahenee rannoilla, ja vapaiden rantojen määrä on vähentynyt. Ne ovat tärkeitä luonnolle, virkistys ja rasitus vesille korostavat rantojen turvaamisen merkitystä. Itse asiassa rannoille rakentaminen pitäisi lähtökohtaisesti kieltää
– toki kunnalla tulisi olla mahdollisuus sanoa ei, subjektiivinen oikeus ei enää ole 2000-lukua
– erityisen tärkeää rannoilla on kuntalaisia kuulla kaavan tarpeesta, tavoitteista ja esim. riittävistä selvityksistä (OAS)
– ja kunnan kanssa pitää neuvotella, ei vain kuulla
– maa- ja metsätalouden ja kalastuksen rakenteita ei enää juuri ole, eikä niiden pitäisi olla enää mahdollisia
– ei pitäisi voida muuttaa lomarakentamista asumiseen poikkeamispäätöksilläkään, koska siitä on ongelmia luonnolle ja kuntataloudelle; jos tällaisia poikkeuslupia yhä voisi olla, pitäisi rannolle kaavoitus mitoittaa asuntojen mukaan (jolloin mitoituksen pitäisi olla tosi pieni)

Tuulivoima – ja aurinkovoima

Mielestämme samaan pykälään voisi yhdistää aurinkovoimalankin, ottaen huomioon että nyt tulee myös yhdistelmähankkeita. Silloin esitetyn pykälän kohta 2 voisi kuulua seuraavasti:

2) suunniteltu tuuli- ja aurinkovoimarakentaminen ja siihen liittyvä muu maankäyttö, kuten sähkölinjat, sopeutuu maisemaan ja ympäristöön eikä aiheuta luontokatoa, metsäkatoa tai maaperän heikkenemistä. Hankkeiden luontopositiivisuuden voi varmistaa luonnonsuojelulain 11 pykälän mukaisella ekolologisella kompensaatiolla.

Rakentamislakiin pitäisi saada lupaehtoja myös tuulivoimaloiden toimintaan, ei vain rakentamiseen.
– Voimaloita voisi sijoittaa nykyistä lähemmäs asutustakin, jos ne voidaan velvoittaa suljettaviksi kun tuulen suunta kääntyy ja tuo melua asutuksen ylle.
– Sama lupaehtojen tarve koskee lepakoiden ja lintujen tärkeitä muuttoaikoja.
– Toinen mahdollisuus olisi luoda uusi ”tuulivoimalupa”-instrumentti, joka yhdistäisi rakentamisen, ympäristölain, vesilain ym. näkökulmat. (Nythän on erikoinen catch 21 -tilanne, koska ympäristöluvan tarve ei useinkaan laukea ja vesitalouslupa käsittelee riittämättämästi asioita jotka tapahtuvat vedenpinnan päällä, esim. lintuja.)

Merituulivoima

Lisäksi muistiin merialuesuunnitteluun: merituulivoimaloiden iso ongelma on, että nykyinen merialuesuunnittelu ei ole oikeudellisesti sitova instrumentti.
– Yksi mahdollisuus on tehdä niistä sitovia.
– Toinen mahdollisuus on jatkaa tekemällä todellisia merialuekaavoja.
– Yksi mahdollisuus olisi kaava-alueen ulkopuolelle BirdLife Suomen kanssa jo vuosia sitten esittämäämme sijainninohjaussuunnitelmaa.

Jatkotyö

Palaamme kauppakeskuksiin ja valitusoikeuksiin myöhemmin.

Lisätietoja
– toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa