Luonnonsuojeluliiton lausunto luonnoksesta naalin suojelusuunnitelmaksi

Naalin pitkän aikavälin suojelun tavoitteena on vakaa ja elinvoimainen, suotuisan suojelutaso naalikanta, joka selviää ilman suojelutoimia. Luonnonsuojeluliitto pitää suojelusuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä oikeansuuntaisina ja painottaa, että riittävän rahoituksen varmistaminen on ensiarvoisen tärkeätä naalin suojelussa.

Lue lisää

Lausunto esitysluonnoksesta vieraslajilain muuttamiseksi

Maa- ja metsätalousministeriö esitti vieraslajilakiin mahdollistettavaksi 5 vuoden siirtymäaikaa, koska pitempi siirtymäaika helpottaisi puutarhaliikkeissä kasvatettavana olevien lajien kieltämistä. Supikoirien etsimisessä sallittaisiin droonit. Luonnonsuojeluliitto kannatti esityksiä.

Lue lisää

Suomen luonnonsuojeluliitto kartoittaa kyselyllä näkemyksiä norppaturvallisesti pyydetystä kalasta

Suomen luonnonsuojeluliitto selvittää kyselyllä Saimaan kaupallisten kalastajien, koko kalaketjun ja kuluttajien mielipiteitä norppaturvallisesta kalastuksesta sekä mielenkiintoa norppaturvallisesti pyydettyyn kalaan. Tavoitteena on saada tietoa norppaturvallisen kalan kysynnästä ja tarjonnasta sekä mahdollisuudesta perustaa norppaturvallisen kalan merkki palvelemaan näiden kohtaamista.

Lue lisää

Sidosryhmiä olisi tullut kuulla ns. tieteellisestä lohenpyynnistä

Luonnonsuojeluliitto on hyvin huolissaan sidosryhmien kuulemisen ja avoimuuden puuttumisesta lohen ns. tieteellisen pyynnin valmistelussa. Tämä 27.5. alkavaksi ilmoitettu varsin laajamittainen lohenkalastus Suomen ja Ahvenanmaan vesillä on herättänyt huolta ja arvostelua Luonnonsuojeluliiton valtakunnallisen järjestöorganisaation aktiivisella kentällä ja vastaavalla tavalla ruotsalaisissa luonnonsuojelujärjestöissä.

Lue lisää

Luonnonsuojeluliiton lausunto ehdotuksesta asetukseksi vapaa-ajankalastuksen saalisilmoituksesta

Luonnonsuojeluliiton näkemyksen mukaan ehdotus on laadittu asiantuntemuksella ja liitto pitää esitystä hyvin tarpeellisena. Kuten esityksessä todetaan, kalataloudessa painopisteenä on viime vuosina ollut vaelluskalakantojen elvyttäminen ja niiden luontaisen lisääntymisen mahdollistaminen. Tietoon perustava kalastuksen sääntely on puolestaan kalastuslain toimivuuden edellytys. Maamme vaelluskalakannoista on enää rippeet jäljellä ja on ensiarvoisen tärkeää, että niiden tilasta kerätään nykyistä enemmän luotettavaa tietoa, jota voidaan käyttää kantojen elvytystoimien suunnitteluun ja tuloksellisuuden seurantaan.

Lue lisää

Työkaluja kuntalaisille kotimetsien säilyttämiseksi

Koneen Säätiö on myöntänyt Metsän puolella -apurahan Luonnonsuojeluliiton ja Luontoliiton yhteishankkeelle kuntametsien puolustamiseen.Koneen Säätiö on myöntänyt apurahan puolitoistavuotiselle kuntametsähankkeellemme. Metsän puolella -rahoituksen avulla pääsemme yhdessä…

Lue lisää

Photo-ID-tutkimusmenetelmä paljastaa saimaannorpan elämästä uusia asioita

Jokaisella saimaannorpalla on yksilölliset kiehkurakuviot turkissaan. Tähän perustuu niin kutsuttu Photo-ID-menetelmä, jolla saimaannorppayksilöitä tunnistetaan valokuvissa näkyvien turkkikuvioiden perusteella. Photo-ID-menetelmän avulla arvioidaan norppakannan kokoa sekä saadaan tietoa tunnistettujen norppien käyttäytymisestä ja liikkumisesta.

Lue lisää

Suurpetojen suojelusta Bernin sopimuksessa ja EU:ssa

Luonnonsuojeluliiton mielestä on perusteltua, että Suomi vastustaisi Komission esitystä Bernin sopimuksen muuttamisesta. Suomella on jo sudesta ja karhusta poikkeus Bernin sopimuksesta, joten Komission esitys on turha. Lisäksi susikanta tarvitsee yhä tiukan suojelun suojaa.

Lue lisää

Vain kolmannes mepeistä äänestää ympäristön hyväksi

Eurooppalaisten ympäristöjärjestöjen selvitys osoittaa, että vain vähemmistö Euroopan parlamentin edustajista on aidosti edistänyt ilmastoneutraalia, luontopositiivista ja oikeudenmukaista tulevaisuutta viimeisten viiden vuoden aikana. Tämä pätee myös Suomen edustajiin.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.