Valtion on aika käskeä yhtiöitään turvaamaan vaelluskalojen kulku

Luonnonsuojeluliitto vaatii, että valtionyhtiöiden Kemijoki Oy:n ja Fortumin on turvattava vaelluskalojen kulku voimalaitospatojen ohi. Valtio hyväksyi vuosi sitten uudet omistajaohjauksen linjaukset. Ne on aika laittaa toimeen luopumalla Kemijoki Oy:n Sierilän vesivoimalahankkeesta. Yhtiöiden tulee lopettaa myös nykyisten voimaloidensa kalatalousvelvoitteiden parantamisen vastustus.

Lue lisää

Valtiontuet ja European Green Deal

EU:n Green Deal tulee ottaa huomioon valtiontukien reunaehdoissa. Liiton mukaan fossiilisia, turvetta ja pientäkään vesivoimaa ei enää saa tukea. Vety pitää tehdä uusiutuvilla ja akut kestävästi. Metsäbiomassaan tarvitaan tiukemmat kriteerit.

Lue lisää

Pölyttäjästrategian kysely

Suomen pölyttäjästrategiaa valmistellaan sidosryhmäkyselyllä. Liiton vastauksessa korostettiin kaikkien vastuuta ympäristöstä ja esitettiin myös kaavoituksen mahdollisuuksien tarkastelua.

Lue lisää

Esittelyssä Miehikkälän Savansuo

Savansuo on Miehikkälässä, Kymeenlaaksossa sijaitseva suo, joka ennallistetaan osana Luonnonsuojeluliiton soiden ennallistamistyötä. Savansuon ennallistaminen tehdään yhteistyössä Lumenen kanssa.

Lue lisää

Eriävä turvetyöryhmän raporttiin

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä työ- ja elinkeinoministeriön turvetyöryhmän toimenpide-ehdotuksiin sisältyy ympäristölle ja vesistöille haitallisia toimia, jotka eivät ole linjassa Suomen ilmastotavoitteiden tai Pariisin ilmastosopimuksen kanssa.

Lue lisää

Uhanalaisia makeja seurataan Madagaskarilla ja Korkeasaaressa

Madagaskarin luonto on ainutlaatuinen. Saarella elää 5 % maailman tunnetuista eliölajeista, eikä suurinta osaa lajeista, kuten äärimmäisen uhanalaisia makeja, tavata missään muualla. Korkeasaari osallistuu Suomen luonnonsuojeluliiton uuteen hankkeeseen Madagaskarin metsäluonnon suojelemiseksi. Hankkeen ensimmäiset makikartoitukset ovat alkamassa ja myös Korkeasaaren mustamakeja voi seurata uuden livekameran kautta.

Lue lisää

Savonlinnan kaupunginhallitukselle päätöksenteon perusteista

Savonlinnan kaupunginhallituksen tekemä päätös lausunnoksi Saimaan verkkokalastusrajoituksista ei perustunut asiantuntijalausuntoihin, vaan siinä toisteltiin osin jopa virheellisiä väittämiä. Luonnonsuojeluliitto oikoo virheellisiä väittämiä kaupunginhallitukselle lähettämässään kirjeessä.

Lue lisää
Ladataan

Valitettavasti hakusi ei tuottanut tuloksia.