Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Tiedotteet 2003 / Ympäristövahinkovastuusta vedottiin Enestamiin

Ympäristövahinkovastuusta vedottiin Enestamiin

(11.6.2003) Suomalaiset ympäristöjärjestöt vetosivat ympäristöministeri Enestamiin kattavan eurooppalaisen ympäristövahinkovastuudirektiivin puolesta

EU:n ympäristöneuvostossa 13.6. käsittelyssä oleva ympäristövahinkovastuudirektiivi on olennainen ja ympäristöjärjestöjen kauan odottama osa EU:n ympäristöpolitiikkaa. Onnistuessaan direktiivi voi estää ympäristövahinkojen syntymistä ja toisaalta luoda pelisäännöt tapahtuneiden ympäristövahinkojen korjaamiseen - toisin sanoen konkretisoida saastuttaja maksaa -periaatetta.

Komission direktiiviesitykseen [KOM (2002) 17] vaaditaan perustavanlaatuisia muutoksia, jotta edellä mainitut pyrkimykset voidaan saavuttaa. "Toivomme, että ympäristöneuvosto vahvistaa saastuttaja maksaa -periaatteen toteutumista hylkäämällä ylimääräiset poikkeukset direktiivin soveltamisalasta ja vaatimalla pakollista vakuutusta tai muuta takuujärjestelmää riskialtteille toimijoille", järjestöt totesivat.

Euroopan parlamentti liitti ensimmäisessä käsittelyssään (4.5.2003) komission esitykseen useita muutosehdotuksia, jotka vievät direktiiviä oikeaan suuntaan. Tätä linjaa neuvoston on syytä tukea

Suomen oma lainsäädäntö täyttää suurelta osin direktiivin vaatimukset jo nyt. Suomen tärkeä tehtävä onkin nyt saada kilpailijamaansa samalle tasolle, mikä toisi etua paitsi ympäristölle, myös Suomessa toimiville yrityksille tasapuolisempien toimintaedellytysten myötä. Suomen tulisikin olla yhä aktiivisempi mahdollisimman kattavan direktiivin luomisessa.

Vetoomuksen jättivät BirdLife Suomi-Finland, Dodo-Tulevaisuuden elävä luonto, Greenpeace, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Natur och Miljö, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF

Avoin kirje ympäristöministeri Enestamille

 

LISÄTIEDOT:

  • kampanjavastaava Kaisa Kosonen, Greenpeace, puh. 050-3688 488
  • puheenjohtaja Leo Stranius, Maan ystävät, puh. 040-7547371
  • kansainvälisten asiain päällikkö Hanna Matinpuro, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. (09) 228 08 225 ja 0400-488 914