Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Tiedotteet 2003 / Vuotos ja Koitelaiskaira Naturaan

Vuotos ja Koitelaiskaira Naturaan

(8.11.2003) Luonnonsuojeluliitto ihmettelee Lapin liiton kampanjaa Kemihaaran soiden ja Koitelaiskairan saamiseksi pois Naturasta.

 

"Natura-kohteita valittaessa ja rajattaessa on vain ekologiset perusteet sallittu", luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen sanoo. "Tämä on sekä korkeimman hallinto-oikeuden että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vakiintunut linja."

Vuonna 1998 valtioneuvosto jätti Kemihaaran suot pois Naturasta Vuotoksen tekoallashankkeen takia ja Koitelaiskairan eteläosan Keivitsan kaivoshankkeen takia. Korkein hallinto-oikeus kumosi nämä päätökset lainvastaisena vuonna 2000.

"Vuotoksen altaan rakentamisella ei ole enää oikeudellista pohjaa. Katteettomien allaslupausten ylläpitäminen on edesvastuutonta, eikä tee oikeutta Lapin ihmisille. Tällainen toiminta huonontaa tarpeettomasti suojeluilmapiiriä. Lapilla on kuitenkin oikeus hyvinvointi-Suomen elintasosta, mikä pitää turvata esimerkiksi verojärjestelmien muutoksin", Kuronen sanoo.

Ympäristöministeriö on esittänyt molempia alueita Naturaan sekä luontodirektiivin että lintudirektiivin perusteella.

Luontodirektiivin osalta yksi suojeluperuste on letot. Euroopan komissio edellyttää niiden suojeluverkoston täydentämistä Pohjois-Suomesta.

Julkisuudessa on esitetty väitteitä, ettei esimerkiksi Kemihaaran soilla olisi lettoja. Väitteiden esittäjät eivät ole ilmeisesti lukeneet tietolomaketta, jossa todetaan muun muassa: "Suoluonto on alueella monipuolista laajoine aapasoineen, ravinteisine lettoineen ja korpineen. Lettotyyppien määrä alueella on suuri käsittäen mm. lettokorpia ja -rämeitä sekä koivu- ja rimpilettoja." Lisäksi tietolomakkeesta voi laskea, että lettoja on alueella peräti yli 1400 hehtaaria.

Kemihaaran suot on yksi maamme kansainvälisesti parhaimmista lintukohteista. Kemijoki Oy:n linnustoselvitysten perusteella aluetta on laajennettu Kilpiaavalla. Tämän jälkeen alue on entistäkin parempi ja sen poistaminen Naturasta entistäkin mahdottomampaa.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin tuomitsi Suomen lintudirektiivin rikkomisesta maaliskuussa. Ellei Kemihaaran soita suojella, komissio voi käynnistää toisen oikeudenkäynnin oikeuden halveksimesta. Tämä voi johtaa uhkasakkoihin. Niiden suuruusluokka saattaa nousta jopa sataan tuhanteen euroon päivässä.

Koitelaiskairan osalta on olennaista, että suota ei voi pistää keskeltä suoralla viivalla poikki. Luontokohde on rajattava luonnon muotojen mukaan.

Luonnonsuojeluliiton mielestä Kemihaaran suot ja Koitelaiskaira ovat UNESCOn maailmanperintötasoa. Alueella on mahtava potentiaali luontomatkailuun. Luonnonsuojeluliitto kannattaa sitä, että valtiovalta panostaisi nyt Itä-Lapin kuntien elinkeinojen tukemiseen niin, että niihin saataisiin lisää pysyviä, kestävän kehityksen mukaisia työpaikkoja.

 

LISÄTIEDOT:

  • luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen, puh. puh. 0400-153 133
  • Natura-projektivastaava Tapani Veistola, puh. (09) 228 08 266
  • Internet: Kemihaaran soiden tietolomake löytyy osoitteen http://www.ymparisto.fi/luosuo/n2000/tayde3/lap6.htm kautta pdf:nä


VUOTOS, KOITELAISKAIRA JA NATURA 10.11.2003: