Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Tiedotteet 2003 / Lahden Metsäpäivillä pohditaan Etelä-Suomen metsien suojelua

Lahden Metsäpäivillä pohditaan Etelä-Suomen metsien suojelua

(3.10.2003) Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ja Ekometsätalouden Liitto järjestävät Metsäpäivän Lahden aikuiskoulutuskeskuksessa, Kirkkokatu 16, tänään perjantaina 3.10. klo 9.30-16.15. - Tilaisuus on maksuton.


Lahden Metsäpäivillä pohditaan Etelä-Suomen metsien suojelua

Aiheina uhanalaiset lajit, metsän oikeudet ja vaihtoehtoinen metsänhoito

Lahdessa puhutaan tänään Etelä-Suomen metsäluonnon elinehdoista ja luonnon arvoista Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin ja Ekometsätalouden liiton järjestämässä seminaarissa. Seminaarissa kuullaan tutkimustuloksia metsälajien uhanalaisuudesta, mutta pohditaan myös metsän itseisarvoa ja metsän merkitystä suomalaisille.

Seminaari muistuttaa, että jokainen metsänomistaja voi tehdä metsästään luonnon kannalta monimuotoisemman. Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja Marjo Kuisma esittää tilaisuudessa, että yksityismetsänomistajille tulisi myös varata riittävästi rahoitusta arvokkaiden metsien suojeluun vaihtoehdoksi metsäverotuskäytännön muutoksen kiihdyttämille päätehakkuille.

Akatemiaprofessori Ilkka Hanski kuvaa puheessaan lajien uhanalaistumisen mekanismeja. "Luonnontilaisten tai lähes luonnontilaisten metsien osuus on noin yksi prosentti Etelä-Suomen metsistä. Nykyiset keinot eivät riitä turvaamaan metsien monimuotoisuuden säilymistä, vaan päinvastoin nykymenolla sukupuutot ja lajien harvinaistumiset jatkuvat. Tässä tilanteessa olisi erityisen tärkeä tukea kaikin tavoin niitä yksityismetsänomistajia, joiden metsänomistuksen keskeinen tavoite ei ole taloudellisen voiton maksimointi", Hanski sanoo.

Ympäristöfilosofian dosentti Leena Vilkka puhuu tilaisuudessa metsäluonnon arvoista ja oikeuksista. Ihminen tarvitsee metsää myös psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiinsa. "Luonnon kauneus, pyhyys ja itseisarvoisuus eivät ole samalla tavalla mitattavissa kuin monet taloudelliset ja biologiset arvot. Jos jotakin ei voida mitata, sitä ei siis ole olemassa? Näin tieteessä ja metsänkäsittelyssä on pitkälti päätelty. Varhaisessa luonnonfilosofiassa totta oli se, mikä on kaunista ja hyvää", toteaa Vilkka.


Metsätaloutta voisi harjoittaa nykyistä monimuotoisemmin

Metsäluonnon omaa kehitystä mukailevista metsänhoitomalleista kertoo seminaarissa metsänhoidon professori Erkki Lähde. Lähde kuvailee, miten erirakenteisina ja sekapuustoisina kasvatettavista metsistä saa tasaista tuottoa jatkuvasti ja metsän monikäyttömahdollisuudet paranevat nykyiseen harvenna-avohakkaa -malliin verrattuna. Luonnonmukaisessa jatkuvan kasvatuksen hakkuussa kasvunsa lopettaneita tai lähes lopettaneita puita poistetaan yksittäin tai ryhmissä kasvatushakkuun menetelmin. Luonnonmukaisiin metsänhoitomalleihin ei kuulu avohakkuu, joten kalliista metsän uudistamisesta ja siihen liittyvästä pitkästä tuotottomasta kaudesta päästään eroon.

Selvää on, että yleistyessään luonnonmukainen metsänhoito auttaisi säilyttämään metsälajiston koko kirjon elinmahdollisuudet Suomessa huomattavasti nykyistä paremmin. Erirakenteisten sekametsien kestävyys myrsky- ja hyönteistuhoja sekä ilmansaasteita vastaan on myös yksipuolisesti kasvatettuja metsiä parempi.

 

LISÄTIEDOT

  • Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri, Marjo Kuisma, puh. 050-593 0796