Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto asetuksesta hallikiintiöksi 2024–27

Suomen luonnonsuojeluliitto pitää esitettyä 1050 harmaahylkeen pyyntikiintiötä aivan liian suurena. Esitämme, että maa- ja metsätalousministeriö asettaa kiintiön varovaisuusperiaatteen ja uuden tutkimuksen mukaisesti 300 hallin tasolle ja minimoi hallinpyynnin Suomenlahdella.

Harmaahylje.
Harmaahylje eli halli. Kuva: Niklas Sjöblom CC BY-NC-SA 2.0

26.6.2024

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 6.6.2024 Dnro VN/17170/2024

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa seuraavaa.

Hallikanta on viime vuosina kasvanut koko Itämerellä, ja laskentakanta ylittää nykyisin 40 000 yksilön määrän. Vuonna 2023 Suomen laskettu hallimäärä oli 18 400, josta ylivoimainen valtaosa (16 000) Lounaissaariston lohkossa, johon kuuluu myös Ahvenanmaa. Ahvenanmaan osuus Suomen kokonaiskannasta oli 59 prosenttia. Lausunnolla oleva asetusehdotus hallikiintiöstä koskee siten vain noin 40 prosenttia Suomen kokonaiskannasta eli noin 8000 hallin määrää (Manner-Suomen laskentakanta).

Maa- ja metsätalousministeriön harmaahylkeelle ehdottama pyyntikiintiö on vuosille 2024–2027 yhä 1050. Ahvenanmaalla on tämän lisäksi oma 500 harmaahylkeen kiintiö. Ruotsin nykyinen kiintiö on 750 ja Viron 50:n luokkaa.

Suomen alueen yhteinen mahdollinen maksimipyyntimäärä olisi Ahvenanmaa mukaan lukien peräti 1550 harmaahyljettä. Suomen ehdotetusta pyyntikiintiöstä 400 sijoittuu Lounais-Suomeen, 350 Pohjanlahdelle ja 300 Suomenlahdelle. Ahvenanmaan kanssa Lounaissaaristoon kohdistuisi 900 hylkeen kiintiö.

Pyyntikiintiöstä on toteutunut Suomessa (ja Ahvenanmaalla) yhteensä vuosittain vain osa. Pyynti on kuitenkin Suomessa kasvanut halliurosten ns. poistamisasetuksen tapporahaluonteisen lisäpyynnin seurauksena ja hallinpyyntiä pyritään parhaillaan muutenkin helpottamaan. Huomattakoon lisäksi, että harmaahylkeeseen kohdistuu myös voimakasta kalastuksen sivusaaliskuolleisuutta. Heikkoina jäätalvina myös kuuttien kuolleisuus kasvaa ja kunto heikkenee.

Journal of Animal Ecology -lehdessä ilmestyi maaliskuussa artikkeli liikametsästyksen yhdessä ympäristömuutoksen kanssa Itämeren hallikannalle aiheuttamasta riskistä. Sen mukaan Itämeren maiden yhteinen pyyntikiintiö tulisi pitää alle 1900 hallin tasolla. Ruotsi on pienentänyt kiintiötään selvästi.

Perusteltua on suhteuttaa Suomen metsästysalueen kiintiö Suomen osuuteen Itämeren laskentakannasta. Se oli vuonna 2023 noin 17 prosenttia Itämeren halleista (7600 hallia 46 000 hallista). Osuus 1900 hallin mahdollisesta yhteismäärästä Itämerellä olisi täten noin 300 yksilön luokkaa.

Suomen luonnonsuojeluliitto pitääkin esitettyä 1050 harmaahylkeen pyyntikiintiötä aivan liian suurena. Esitämme, että maa- ja metsätalousministeriö asettaa kiintiön varovaisuusperiaatteen ja uuden tutkimuksen mukaisesti 300 hallin tasolle ja minimoi hallinpyynnin Suomenlahdella.

Yhdessä sivusaaliskuolleisuuden kanssa 1050 hallin kiintiö voisi toteutuessaan johtaa kannan pienenemiseen Suomen metsästysalueella. Erikseen kiinnitämme huomiota Suomenlahdelle esitettyyn 300 hylkeen kiintiöön. Se on Suomenlahdella Suomessa vuonna 2023 laskettuun noin viiteensataan hylkeeseen nähden käsittämättömän suuri.

Lisätietoja
– FT Antti Halkka, antti.halkka@sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Hanna Halmeenpää
puheenjohtaja

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Jaa sosiaalisessa mediassa