Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto val­tio­na­vus­tus­toi­min­nan tietovarantoon tallennettavista vä­him­mäis­tie­dois­ta sekä tietojen julkaisemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtionavustusten julkistamisen kehittäminen on hyvä asia. Nyt vähimmäistietoja lisätään mutta byrokratiaa ei lisätä kuitenkaan liikaa. Muuten kaikkien valtionapujen hallintoa ja raportointia ei kannata lisätä esim. sosiaali- ja terveysjärjestöjen tasolle.

25.6.2024

Asia: VN/13572/2024

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunnon.

Avustusten julkisuuden parantaminen vähimmäistietovarantoa tarkentamalla on hyvä ja kannatettava asia. Siksi myös hylätyt hakemukset kannattaa tiedottaa.

Tämänkertainen esitys on järkevästi rajattu, eikä se tuota hyötyyn (tietojen avoimuuden lisääminen) verrattavissa olevaa suurta hallinnollista taakkaa.

Yleisemmin on huomattava, että valtiolla on paljon erilaisia avustuksia, joiden byrokratia kannattaa suhteuttaa niiden suuruuteen, merkitykseen ja toimialaan. Siksi olisi suhteetonta toteuttaa yhdenmukaistamisen nimissä kaikissa järjestöavustuksissa esimerkiksi STEA-järjestöissä käytettävää hallintoa ja raportointia. On järjestöjä, jotka saavat sosiaali- ja terveyssektorilla isompia avustuksia kuin monilla ministeriöillä on koko hallinnonalansa järjestöjen valtionapuihin. Mikä toimii hyvin ja tarkoituksenmukaisesti, sitä ei kannata rikkoa.

Toimeksi saaneena

SUOMEN LUONNONSUOJELULULIITTO RY

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa