Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

August Ludvig Hartwallin säätiöltä merkittävää tukea luonnon monimuotoisuuden suojelutyölle

Luonnonsuojeluliitossa iloitaan monivuotisen yhteistyön käynnistymisestä August Ludvig Hartwallin säätiön kanssa. Säätiön tuella Luonnonsuojeluliitto on käynnistänyt uusien suokohteiden ennallistustyöt ja vahvistanut järjestön asemaa merkittävänä toimijana suoluonnon ennallistamisessa. Suoluonnon ennallistamisesta hyötyvät monet uhanalaiset lajit ( kasvit, perhoset, linnut ) ja ilmasto. Ennallistettu suo toimii hiilinieluna ja on tärkeä osa ilmastonmuutoksen torjuntaa.

tupasvillasuo
tupasvillasuo, kuva: Jorma Luhta

”August Ludvig Hartwallin säätiön toiminnan ytimessä on Suomen luonto ja perheiden hyvinvointi. Luonnonsuojeluliiton projekti soiden ennallistamiseksi on tärkeä ja antaa pitkäaikaista hyötyä muun muassa soiden hiilivaraston turvaamiseksi. Luonnosta huolehtiminen on paras tapa rakentaa kestävään tulevaisuuteen ja näimme hankkeen merkittävänä yhteistyönä ”, August Ludvig Hartwallin säätiön hallituksesta kerrotaan.

Ensimmäisessä yhteistyökohteessa Puolangan Myllypurolla päästään seuraamaan ennallistustyön tuloksia kesällä 2025. Myllypuron suoalue on luonnon puolesta pahoin vaurioitunut ja suuri osa suolajeista on sieltä kadonnut. Suon ennallistaminen parantaa myös viereisen puron vedenlaatua. Tällä on suuri merkitys puron arvolle taimenen lisääntymisalueena.

Säätiön tuella vahvistetaan ihmisten luontosuhdetta lähiluontotapahtumien kautta

Luonnonsuojeluliiton paikallistoimijat ympäri maata ovat lähteneet vauhdilla suunnittelemaan kaikille avoimia lähiluontotapahtumia. Tapahtumien tarkoituksena on tukea ja vahvistaa ihmisten luontosuhdetta myös henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

”Luontosuhde on tärkeää ja lisää hyvinvointia. Taitojen ja vahvuuksien kehittäminen luonnossa sekä perheen yhdessäolo ovat tärkeitä asioita kiireisenä aikana. Ympäri Suomen järjestettävät Luonnonsuojeluliiton lähiluontotapahtumat ovat mahtava tapa muistuttaa ihmisiä luonnosta sekä perheen tärkeydestä”, iloitsee August Ludvig Hartwallin säätiön hallitus.

Kun ihmisen suhde luontoon vahvistuu voi se parhaimmillaan aktivoida toimimaan lähiluonnon puolesta. Lähiluontokohteiden luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on samalla ihmisille tärkeiden virkistyskohteiden suojaamista liian raskaalta maankäytöltä. Ihmisten hyvinvointia hellivistä lähiluontotapahtumista päästään nauttimaan ympäri maata Suomen luonnon päivänä.


Suomen luonnonsuojeluliitto tekee yritystukijoidensa kanssa konkreettista luonnonsuojelutyötä ainutlaatuisen luontomme säilyttämiseksi. Tutustu tarkemmin Luonnonsuojeluliiton yritysyhteistyöhön ja ota yhteyttä!

Lisätietoja

Yritysyhteistyöpäällikkö Raija Savikko

  • +358 44 793 7895
  • raija.savikko(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa